Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Wskazówki dotyczące zabezpieczeń programu Adobe Flash Player

Data wydania: 2 lutego 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2015 r.

Identyfikator luki: APSA15-02

Numer CVE: CVE-2015-0313

Platforma: Wszystkie platformy

Podsumowanie

Krytyczna luka w zabezpieczeniach (CVE-2015-0313) istnieje w programie Adobe Flash Player 16.0.0.296 i starszych wersjach dla systemów Windows i komputerów Macintosh.  Wykorzystanie tej luki może doprowadzić do awarii oprogramowania lub pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występuje.  Wiemy o zgłoszeniach świadczących o tym, że ta luka jest aktywnie wykorzystywana w atakach typu drive-by-download skierowanych na systemy, w których używany jest program Internet Explorer lub Firefox w systemie Windows 8.1 lub starszym. 

AKTUALIZACJA (4 lutego): Dla użytkowników, którzy włączyli automatyczną aktualizację środowiska desktop Flash Player, wersja 16.0.0.305 będzie dostępna 4 lutego. Ta wersja zawiera poprawkę rozwiązującą problem luki CVE-2015-0313. Firma Adobe przewiduje, że aktualizacja do ręcznego pobrania będzie dostępna 5 stycznia. Współpracujemy z naszymi partnerami w zakresie dystrybucji, aby aktualizacja była dostępna w programach Google Chrome oraz Internet Explorer 10 i 11. Więcej informacji na temat aktualizowania programu Flash Player można znaleźć w następującym wpisie.   

Zagrożone wersje oprogramowania

  • Adobe Flash Player 16.0.0.296 i starsze wersje dla systemów Windows i komputerów Macintosh
  • Adobe Flash Player 13.0.0.264 i starsze wersje 13.x

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanego w systemie, należy przejść na stronę z informacjami o programie Flash Player lub kliknąć prawym przyciskiem myszy zawartość uruchomioną w programie Flash Player i wybrać z menu polecenie „About Adobe (or Macromedia) Flash Player” (Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje). W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie. 

Oceny ważności

Ta luka w zabezpieczeniach została przez firmę Adobe oceniona jako krytyczna.

Podziękowania

Firma Adobe pragnie podziękować następującym osobom oraz organizacjom za zgłoszenie CVE-2015-0313 oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów: 

  • Elia Florio i Dave Weston z firmy Microsoft

  • Peter Pi z Trend Micro

Wersje

2 lutego 2015 r. — z listy narażonych wersji usunięto program Flash Player 11.x. Wersja 11.x i starsze nie obsługują funkcjonalności wykorzystywanej przez lukę CVE-2015-0313.   

4 lutego 2015 r.: Zaktualizowano, dodając informacje o wersji programu Flash Player dostępnej za pomocą funkcji aktualizacji automatycznej.