Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Flash Player | APSB20-58

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB20-58

13 października 2020 r.

 2

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player dla systemów Windows, macOS, Linux i Chrome OS. Aktualizacje te dotyczą krytycznej luki w zabezpieczeniach programu Adobe Flash Player.Wykorzystanie tej luki może doprowadzić do awarii, która z kolei może spowodować wykonanie dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.


Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt

 Wersja

 Platforma

Środowisko desktop Adobe Flash Player

 32.0.0.433 i wcześniejsze 

 Windows, macOS i Linux

Adobe Flash Player dla Google Chrome

 32.0.0.433 i wcześniejsze

 Windows, macOS, Linux i Chrome OS 

Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11

 32.0.0.387  i wcześniejsze

 Windows 10 i 8.1

Aby sprawdzić numer wersji programu Adobe Flash Player zainstalowanej na komputerze, należy przejść na stronę informacji o programie Flash Player lub kliknąć prawym przyciskiem myszy zawartość Flash w programie Flash Player i wybrać z menu polecenie „Adobe (lub Macromedia) Flash Player — informacje”. W przypadku korzystania z wielu przeglądarek należy sprawdzić wersję w każdej z przeglądarek zainstalowanych w systemie.

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Środowisko desktop Adobe Flash Player

32.0.0.445

Windows, macOS

2

Adobe Flash Player dla Google Chrome

32.0.0.445

Windows, macOS, Linux i Chrome OS 

2

Adobe Flash Player dla Microsoft Edge i Internet Explorer 11

32.0.0.445

Windows 10 i 8.1

2

Środowisko desktop Adobe Flash Player

32.0.0.445

Linux

3

Uwaga:
  • Firma Adobe zaleca użytkownikom oprogramowania Adobe Flash Player Desktop Runtime dla systemów Windows, macOS i Linux aktualizację do wersji 32.0.0.445 za pomocą wbudowanego mechanizmu aktualizacji produktu [1] lub poprzez pobranie aktualizacji z Centrum pobierania programu Adobe Flash Player.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarce Google Chrome zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji zawartej w tej przeglądarce, czyli do programu Adobe Flash Player 32.0.0.445 dla systemów Windows, macOS, Linux i Chrome OS.
  • Program Adobe Flash Player zainstalowany w przeglądarkach Microsoft Edge i Internet Explorer 11 dla systemów Windows 10 i 8.1 zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji, czyli do programu Adobe Flash Player 32.0.0.445.
  • Pomoc dotyczącą instalacji programu Flash Player można znaleźć na stronie Pomocy programu Flash Player.

[1] Użytkownicy, którzy zaznaczyli opcję „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji”, otrzymają tę aktualizację automatycznie. Użytkownicy, którzy nie włączyli opcji „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji” mogą zainstalować tę aktualizację za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji produktu, gdy zostanie wyświetlony stosowny monit.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Istotność

Numer CVE

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

CVE-2020-9746

Uwaga:

Wykorzystanie luki CVE-2020-9746 wymaga od osoby atakującej umieszczenia złośliwych ciągów w odpowiedzi HTTP, która jest domyślnie dostarczana przez protokół TLS/SSL.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?