Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Framemaker | APSB20-54

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB20-54

8 września 2020    

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację zabezpieczeń programu Adobe Framemaker. Ta aktualizacja rozwiązuje problemy związane z wieloma krytycznymi lukami. Odpowiednie postępowanie mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.

Wersje, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Framemaker

2019.0.6 i wcześniejsze

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Adobe Framemaker

2019.0.7  

Windows

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Numery CVE

Odczyt poza zakresem 

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

CVE-2020-9726 

Przepełnienie buforu na stosie 

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

CVE-2020-9725

Podziękowania

Firma Adobe pragnie podziękować Anonymous współpracującemu w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro za zgłoszenie tego problemu oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych użytkowników: 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?