Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Framemaker | APSB21-14

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-14

9 marca 2021 r.    

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała poprawkę zabezpieczeń programu Adobe Framemaker. Ta poprawka usuwa krytyczną lukę w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tej luki mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.

Wersje, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Framemaker

Aktualizacja 8 wersji 2019 i starszych

Windows

Adobe Framemaker

Aktualizacja 1 wersji 2020 i starszych

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji i zainstalowanie poprawki opisanej w Uwagach technicznych.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Adobe Framemaker

Aktualizacja 8 wersji 2019
(poprawka)

Windows

3

Adobe FrameMaker

Aktualizacja 1 wersji 2020
(poprawka)

Windows

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Numery CVE

Odczyt poza zakresem 

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

CVE-2021-21056

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania Francisowi Provencherowi {PRL} pracującemu w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro za zgłoszenie tego problemu oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

Wersje

12 kwietnia 2021 r.: Dodano wersję „Aktualizacja 1 wersji 2020 i starszych” w tabeli wersji, których dotyczy problem; Dodano wersję „Aktualizacja 8 wersji 2019” w tabeli rozwiązań

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?