Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Magento | APSB20-22

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB20-22

28 kwietnia 2020      

2

Podsumowanie

Firma Magento wydała aktualizacje produktów w wersji Magento Commerce i Open Source.Te aktualizacje eliminują luki ocenione jako krytyczne, ważne i średnie (oceny ważności).  Luki te mogą umożliwić wykonanie dowolnego kodu.    

Wersje, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Magento Commerce 

2.3.4 i wcześniejsze wersje    

Wszystkie

Magento Open Source   

2.3.4 i wcześniejsze wersje    

Wszystkie

Magento Commerce 

2.2.11 i wcześniejsze wersje (patrz uwaga)

Wszystkie

Magento Open Source  

2.2.11 i wcześniejsze wersje (patrz uwaga)

Wszystkie

Magento Enterprise Edition    

1.14.4.4 i wcześniejsze wersje    

Wszystkie

Magento Community Edition  

1.9.4.4 i wcześniejsze wersje

Wszystkie

Uwaga:

Wsparcie dla wersji Magento 2.2x zakończyło się 31 grudnia 2019.

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet Ocena

Dostępność

Magento Commerce    

2.3.4-p2

Wszystkie

2

Magento Open Source    

2.3.4-p2

Wszystkie

2

Magento Commerce    

2.3.5-p1

Wszystkie

2

Magento Open Source    

2.3.5-p1

Wszystkie

2

Magento Enterprise Edition    

1.14.4.5

Wszystkie

2

Magento Community Edition    

1.9.4.5

Wszystkie

2

Uwaga:

Wersja Magento Commerce 2.2.12 jest dostępna wyłącznie dla klientów z rozszerzonym wsparciem Commerce.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach Wpływ luki w zabezpieczeniach Ważność Uwierzytelnianie wstępne? Wymagane uprawnienia administratora?

ID błędu Magento Numery CVE
Wstrzyknięcie poleceniaWykonanie dowolnego koduKrytycznaNie Tak PRODSECBUG-2707CVE-2020-9576Ataki typu „stored XSS”    Ujawnienie poufnych informacji    Istotna TakNie PRODSECBUG-2671CVE-2020-9577 Wstrzyknięcie poleceniaWykonanie dowolnego koduKrytyczna Nie Tak PRODSECBUG-2695CVE-2020-9578  Obejście zabezpieczeńWykonanie dowolnego koduKrytycznaNieTakPRODSECBUG-2696CVE-2020-9579
Obejście zabezpieczeńWykonanie dowolnego kodu KrytycznaNieTakPRODSECBUG-2697CVE-2020-9580
Ataki typu „stored XSS”Ujawnienie poufnych informacjiIstotnaNieTakPRODSECBUG-2700CVE-2020-9581
Wstrzyknięcie poleceniaWykonanie dowolnego koduKrytycznaNieTakPRODSECBUG-2708CVE-2020-9582
Wstrzyknięcie poleceniaWykonanie dowolnego koduKrytycznaNieTakPRODSECBUG-2710CVE-2020-9583
Ataki typu „stored XSS”Ujawnienie poufnych informacjiIstotnaTakNiePRODSECBUG-2715CVE-2020-9584
Szczegółowe środki bezpieczeństwa w zakresie obronnościWykonanie dowolnego koduŚrednio ważnaNieTakPRODSECBUG-2541CVE-2020-9585
Szczegółowe środki bezpieczeństwa w zakresie obronnościNieautoryzowany dostęp do panelu administracyjnegoŚrednio ważnaTak TakMPERF-10898CVE-2020-9591Obejście autoryzacjiPotencjalnie nieautoryzowane rabaty na produktyŚrednio ważnaTakNiePRODSECBUG-2518CVE-2020-9587Obserwowalna rozbieżność czasowa Obejście weryfikacji podpisuIstotnaNieTakPRODSECBUG-2677CVE-2020-9588
Błąd algorytmów biznesowych Eskalacja uprawnień Istotna Nie Tak PRODSECBUG-2722 CVE-2020-9630
Obejście zabezpieczeń Wykonanie dowolnego kodu Krytyczna Nie Tak PRODSECBUG-2703 CVE-2020-9631
Obejście zabezpieczeń Wykonanie dowolnego kodu Krytyczna Nie Tak PRODSECBUG-2704 CVE-2020-9632
Uwaga:

1.     CVE-2020-9585 jest złagodzone w instalacjach domyślnych

2.     CVE-2020-9591 wpływa wyłącznie na Magento 1

Uwaga:

Uwierzytelnianie wstępne: Lukę można wykorzystać bez poświadczeń.

Wymagane uprawnienia administratora: Lukę może wykorzystać tylko osoba atakująca z uprawnieniami administracyjnymi.

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:  

  • Blaklis (CVE-2020-9576, CVE-2020-9579, CVE-2020-9581, CVE-2020-9582, CVE-2020-9583, CVE-2020-9584)
  • Flatmoon (CVE-2020-9577)
  • Y0natan (CVE-2020-9578)
  • Edgar Boda-Majer (CVE-2020-9580)
  • Qubitz (CVE-2020-9585)
  • Magnusg (CVE-2020-9587)
  • Wasin Sae-ngow (CVE-2020-9588)
  • Max Chadwick (CVE-2020-9630)

 

Wersje

4 maja 2020 r.: usunięto podziękowanie za zgłoszenie luki w zabezpieczeniach CVE-2020-9586.

7 maja 2020 r.: dodano informację o luce w zabezpieczeniach CVE-2020-9630, którą omyłkowo pominięto w oryginalnej wersji.

12 maja 2020 r.: dodano informacje o lukach w zabezpieczeniach CVE-2020-9631 i CVE-2020-9632, które omyłkowo pominięto w oryginalnym biuletynie.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto