Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Magento | APSB20-41

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB20-41

22 czerwca 2020 r.      

2

Podsumowanie

Firma Magento wydała aktualizacje produktów Magento Commerce 1 i Magento Open Source 1. Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach ocenione jako istotnekrytyczne. Luki te mogą umożliwić wykonanie dowolnego kodu.    

Wsparcie dla produktów Magento Commerce 1.14 i Magento Open Source 1 kończy się w czerwcu 2020 roku. Będą to ostatnie poprawki zabezpieczeń dostępne dla tych wersji.

Uwaga:

Wcześniejsza nazwa produktu Magento Commerce 1 to Magento Enterprise Edition, a produktu Magento Open Source 1 — Magento Community Edition.

Wersje, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Magento Commerce 1

1.14.4.5 i starsze wersje

Wszystkie

Magento Open Source 1

1.9.4.5 i starsze wersje

Wszystkie

Uwaga:

Luki te nie mają wpływu na produkty Magento Commerce i Magento Open Source.

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet Ocena

Dostępność

Magento Commerce 1

SUPEE-11346

Wszystkie

2

My Account (Moje konto) > karta Downloads (Do pobrania) > Magento Commerce 1.X > Magento Commerce 1.x > Support and Security Patches (Wsparcie i poprawki zabezpieczeń) > Security Patches (Poprawki zabezpieczeń) > Security (Zabezpieczenia)

Magento Open Source 1

SUPEE-11346

Wszystkie

2

Strona pobierania programu Magento Open Source > karta Release Archive (Archiwum wersji) > sekcja Magento Open Source Patches — 1.x (Poprawki do programu Magento Open Source — 1.x)

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ważność

Uwierzytelnianie wstępne?

Wymagane uprawnienia administratora?

ID błędu Magento

Numery CVE

Wstrzykiwanie obiektów PHP

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

Nie

Tak

PRODSECBUG-2758

CVE-2020-9664

Ataki typu „stored XSS”

Ujawnienie poufnych informacji

Istotna

Nie

Tak

PRODSECBUG-2759

CVE-2020-9665

Uwaga:

Uwierzytelnianie wstępne: Lukę można wykorzystać bez poświadczeń.

Wymagane uprawnienia administratora: Lukę może wykorzystać tylko osoba atakująca z uprawnieniami administracyjnymi.

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania Luke'owi Rodgersowi za zgłoszenie tych problemów i współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów.

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?