Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Photoshop CC

Data wydania: 16 czerwca 2015

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2015

Identyfikator luki: APSB15-12

Priorytet: Patrz tabela poniżej

Numer CVE: CVE-2015-3109, CVE-2015-3110, CVE-2015-3111, CVE-2015-3112

Platforma: Windows i Macintosh

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację programu Photoshop CC dla platform Windows i Macintosh. Ta aktualizacja usuwa luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.

Zagrożone wersje oprogramowania

Adobe Photoshop CC 2014 (15.2.2) (2014.2.2) i wersje wcześniejsze dla platform Windows i Macintosh

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego oprogramowania przy użyciu mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji. W tym celu należy uruchomić aplikację, przejść do menu Help (Pomoc), a następnie kliknąć opcję „Updates” (Aktualizacje). Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

W środowiskach zarządzanych przez dział IT administratorzy mogą utworzyć pakiety wdrożeniowe przy użyciu narzędzia Creative Cloud Packager. Więcej informacji na ten temat znajduje się na tej stronie pomocy.

Poprawki dla programu Adobe Photoshop CC 2014 (15.2.3) są dostępne również pod następującymi adresami:

Windows (wersja 32-bitowa): http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5952

Windows (wersja 64-bitowa): http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5951

Mac: http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5950

Uwaga: Te aktualizacje nie będą widoczne w sekcji Applications & Updates (Aplikacje i aktualizacje) narzędzia Creative Cloud Packager. Poprawki należy pobrać bezpośrednio spod podanych wyżej adresów, a następnie użyć opcji „Add Offline Media” (Dodaj nośnik offline) tak, jak to opisano tutaj.

Oceny priorytetów i ważności

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom aktualizację posiadanej instalacji do najnowszej wersji:

Produkt Zaktualizowana wersja Platforma Ocena priorytetu
Adobe Photoshop CC 2015 16.0 (2015.0.0) Windows i Macintosh 3
Adobe Photoshop CC 2014 15.2.3 Windows i Macintosh 3

Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach oprogramowania.

Szczegóły

Firma Adobe wydała aktualizację programu Photoshop CC dla platform Windows i Macintosh. Ta aktualizacja usuwa luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują. Firma Adobe zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanych produktów do najnowszej wersji.

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach związaną z przekroczeniem zakresu liczb całkowitych, która może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-3110).

Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach związane z uszkodzeniem zawartości pamięci, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-3109, CVE-2015-3112).

Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach związaną z przepełnieniem sterty, która może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2015-3111).

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • Jeremy Brown z zespołu Microsoft Vulnerability Research (CVE-2015-3109)
  • Francis Provencher z firmy Protek Research Labs (CVE-2015-3110, CVE-2015-3111, CVE-2015-3112)

Wersje

18 sierpnia 2015 r.: Od 18 sierpnia poprawki dla programu Adobe Photoshop CC 2014 (15.2.3) są dostępne do pobrania lub instalacji przy użyciu narzędzia Cloud Packager dla wdrożeń w środowiskach zarządzanych.  Więcej szczegółów zawiera sekcja Rozwiązanie w tym biuletynie. 

19 sierpnia 2015 r.: Wprowadzono dodatkową uwagę dotyczącą użycia narzędzia Creative Cloud Packager dla wdrożeń przy użyciu nośników offline w środowiskach zarządzanych.