Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Photoshop CC

Data wydania: 11 kwietnia 2017

Identyfikator luki: APSB17-12

Priorytet: 3

Numer CVE: CVE-2017-3004, CVE-2017-3005

Platforma: Windows i Macintosh

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje programu Photoshop CC dla systemów Windows i Macintosh. Te aktualizacje usuwają krytyczną lukę w zabezpieczeniach powodującą uszkodzenie zawartości pamięci podczas analizowania składni złośliwych plików PCX, która może prowadzić do wykonania
kodu (CVE-2017-3004). Te aktualizacje usuwają również niewymienioną lukę w zabezpieczeniach ścieżki wyszukiwania w programie
Photoshop dla systemu Windows (CVE-2017-3005).

Zagrożone wersje oprogramowania

Produkt Zagrożona wersja Platforma
Adobe Photoshop CC 2017 18.0.1 i starsze wersje Windows i Macintosh
Adobe Photoshop CC 2015.5 17.0.1 (2015.5.1) i starsze wersje Windows i Macintosh

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego oprogramowania przy użyciu mechanizmów aktualizacji dostępnych w poszczególnych aplikacjach. W tym celu należy uruchomić daną aplikację, przejść do menu Help (Pomoc), a następnie kliknąć opcję „Updates” (Aktualizacje). Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt Zaktualizowana wersja Platforma Ocena priorytetu
Adobe Photoshop CC 2017 18.1 Windows i Macintosh 3
Adobe Photoshop CC 2015.5 17.0.2 (2015.5.2) Windows i Macintosh 3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy działu IT mogą utworzyć pakiety wdrożeniowe przy użyciu narzędzia Creative Cloud Packager. Więcej informacji o narzędziu Creative Cloud Packager znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

  • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach powodującą uszkodzenie zawartości pamięci podczas analizowania składni złośliwych plików PCX, która może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2017-3004).
  • Te aktualizacje usuwają również niewymienioną lukę w zabezpieczeniach ścieżki wyszukiwania w programie Photoshop dla systemu Windows (CVE-2017-3005).

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • Kushal Arvind Shah z laboratorium FortiGuard firmy Fortinet (CVE-2017-3004)
  • Cyril Vallicari/HTTPCS – Ziwit (CVE-2017-3005)