Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne są aktualizacje zabezpieczeń dla programów Adobe Acrobat i Reader

Data utworzenia: 6 października 2016

Data ostatniej aktualizacji: 10 listopada 2016

Identyfikator luki: APSB16-33

Priorytet: 2

Numery CVE: CVE-2016-1089, CVE-2016-1091, CVE-2016-4095, CVE-2016-6939, CVE-2016-6940, CVE-2016-6941, CVE-2016-6942, CVE-2016-6943, CVE-2016-6944, CVE-2016-6945, CVE-2016-6946, CVE-2016-6947, CVE-2016-6948, CVE-2016-6949, CVE-2016-6950, CVE-2016-6951, CVE-2016-6952, CVE-2016-6953, CVE-2016-6954, CVE-2016-6955, CVE-2016-6956, CVE-2016-6957, CVE-2016-6958, CVE-2016-6959, CVE-2016-6960, CVE-2016-6961, CVE-2016-6962, CVE-2016-6963, CVE-2016-6964, CVE-2016-6965, CVE-2016-6966, CVE-2016-6967, CVE-2016-6968, CVE-2016-6969, CVE-2016-6970, CVE-2016-6971, CVE-2016-6972, CVE-2016-6973, CVE-2016-6974, CVE-2016-6975, CVE-2016-6976, CVE-2016-6977, CVE-2016-6978, CVE-2016-6979, CVE-2016-6988, CVE-2016-6993, CVE-2016-6994, CVE-2016-6995, CVE-2016-6996, CVE-2016-6997, CVE-2016-6998, CVE-2016-6999, CVE-2016-7000, CVE-2016-7001, CVE-2016-7002, CVE-2016-7003, CVE-2016-7004, CVE-2016-7005, CVE-2016-7006, CVE-2016-7007, CVE-2016-7008, CVE-2016-7009, CVE-2016-7010, CVE-2016-7011, CVE-2016-7012, CVE-2016-7013, CVE-2016-7014, CVE-2016-7015, CVE-2016-7016, CVE-2016-7017, CVE-2016-7018, CVE-2016-7019, CVE-2016-7852, CVE-2016-7853, CVE-2016-7854

Platforma: Windows i Macintosh

CVE-2016-6937
CVE-2016-6937

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizacje zabezpieczeń dla programów Adobe Acrobat i Reader dla systemów Windows i Macintosh. Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach mogące pozwolić osobie atakującej na przejęcie kontroli nad systemem, w którym występują.

Zagrożone wersje

Produkt Ścieżka Zagrożone wersje Platforma
Acrobat DC Rola 15.017.20053 i starsze wersje
Windows i Macintosh
Acrobat Reader DC Rola 15.017.20053 i starsze wersje
Windows i Macintosh
       
Acrobat DC Klasyczny 15.006.30201 i starsze wersje
Windows i Macintosh
Acrobat Reader DC Klasyczny 15.006.30201 i starsze wersje
Windows i Macintosh
       
Acrobat XI Komputer 11.0.17 i starsze wersje Windows i Macintosh
Reader XI Komputer 11.0.17 i starsze wersje Windows i Macintosh

Odpowiedzi na pytania dotyczące programu Acrobat DC można znaleźć na stronie Często zadawane pytania na temat programu Acrobat DC. Odpowiedzi na pytania dotyczące programu Acrobat Reader DC można znaleźć na stronie Często zadawane pytania na temat programu Acrobat Reader DC.

Rozwiązanie

Firma Adobe zaleca użytkownikom aktualizację zainstalowanego oprogramowania do najnowszych wersji zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Najnowsze wersje produktów są dostępne dla użytkowników końcowych za pośrednictwem jednej z następujących metod:

 • Aktualizacja ręczna po wybraniu opcji Pomoc > Sprawdź aktualizacje.
 • Po wykryciu aktualizacji produkty zostaną zaktualizowane automatycznie — nie będzie wymagana żadna ingerencja użytkownika. 
 • Pełny instalator programu Acrobat Reader można pobrać ze strony Centrum pobierania programu Acrobat Reader.

Dla administratorów z działu IT (środowiska zarządzane):

 • Pobierz instalatory do programów firmowych z adresu ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/ lub znajdź stronę z informacjami na temat konkretnej wersji programu, aby znaleźć łącza do instalatorów. 
 • Zainstaluj aktualizacje, korzystając z ulubionej metody, np. AIP-GPO, bootstrapper, SCUP/SCCM w systemie Windows, bądź Apple Remote Desktop i SSH w systemie Mac OS.

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny priorytetu, oraz zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszej wersji:

Produkt Ścieżka Zaktualizowane wersje Platforma Ocena priorytetu Dostępność
Acrobat DC Rola 15.020.20039
Windows i Macintosh 2 Windows
Macintosh
Acrobat Reader DC Rola 15.020.20039
Windows i Macintosh 2 Centrum pobierania
           
Acrobat DC Klasyczny 15.006.30243
Windows i Macintosh
2 Windows
Macintosh
Acrobat Reader DC Klasyczny 15.006.30243
Windows i Macintosh 2 Windows
Macintosh
           
Acrobat XI Komputer 11.0.18 Windows i Macintosh 2 Windows
Macintosh
Reader XI Komputer 11.0.18 Windows i Macintosh 2 Windows
Macintosh

Informacje o luce w zabezpieczeniach

 • Te aktualizacje usuwają luki dotyczące użycia pamięci po jej zwolnieniu, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2016-1089, CVE-2016-1091, CVE-2016-6944, CVE-2016-6945, CVE-2016-6946, CVE-2016-6949, CVE-2016-6952, CVE-2016-6953, CVE-2016-6961, CVE-2016-6962, CVE-2016-6963, CVE-2016-6964, CVE-2016-6965, CVE-2016-6967, CVE-2016-6968, CVE-2016-6969, CVE-2016-6971, CVE-2016-6979, CVE-2016-6988, CVE-2016-6993).
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach polegające na przepełnieniu bufora sterty, które mogą prowadzić do wykonania kodu (-6939, CVE-2016-, CVE-2016-6994).
 • Te aktualizacje usuwają luki w zabezpieczeniach dotyczące uszkodzenia pamięci, które mogą prowadzić do wykonania kodu (CVE-2016-4095, CVE-2016-6940, CVE-2016-6941, CVE-2016-6942, CVE-2016-6943, CVE-2016-6947, CVE-2016-6948, CVE-2016-6950, CVE-2016-6951, CVE-2016-6954, CVE-2016-6955, CVE-2016-6956, CVE-2016-6959, CVE-2016-6960, CVE-2016-6966, CVE-2016-6970, CVE-2016-6972, CVE-2016-6973, CVE-2016-6974, CVE-2016-6975, CVE-2016-6976, CVE-2016-6977, CVE-2016-6978, CVE-2016-6995, CVE-2016-6996, CVE-2016-6997, CVE-2016-6998, CVE-2016-7000, CVE-2016-7001, CVE-2016-7002, CVE-2016-7003, CVE-2016-7004, CVE-2016-7005, CVE-2016-7006, CVE-2016-7007, CVE-2016-7008, CVE-2016-7009, CVE-2016-7010, CVE-2016-7011, CVE-2016-7012, CVE-2016-7013, CVE-2016-7014, CVE-2016-7015, CVE-2016-7016, CVE-2016-7017, CVE-2016-7018, CVE-2016-7019, CVE-2016-7852, CVE-2016-7853, CVE-2016-7854).
 • Te aktualizacje zapobiegają zastosowaniu różnych metod ominięcia ograniczeń wykonywania skryptów API Javascript (CVE-2016-6957).
 • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach pozwalającą na ominięcie zabezpieczeń (CVE-2016-6958).
 • Te aktualizacje usuwają lukę w zabezpieczeniach związaną z przekroczeniem zakresu liczb całkowitych, która może prowadzić do wykonania kodu (CVE-2016-6999).

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom i organizacjom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

 • Steven Seeley z firmy Source Incite współpracujący z firmą iDefense (CVE-2016-6949)
 • Jaanus Kääp z firmy Clarified Security (CVE-2016-1089, CVE-2016-1091, CVE-2016-6954, CVE-2016-6955, CVE-2016-6956)
 • Steven Seeley z firmy Source Incite współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-6971)
 • Kushal Arvind Shah z laboratorium FortiGuard firmy Fortinet (CVE-2016-6948)
 • Dmitri Kaslov (CVE-2016-7012)
 • Abdul Aziz Hariri pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-6944, CVE-2016-6945)
 • Ke Liu z laboratorium Xuanwu LAB firmy Tencent (CVE-2016-4095, CVE-2016-6993, CVE-2016-6994, CVE-2016-6995, CVE-2016-6996, CVE-2016-6997, CVE-2016-6998, CVE-2016-6999, CVE-2016-7000, CVE-2016-7001, CVE-2016-7002, CVE-2016-7003, CVE-2016-7004, CVE-2016-7005, CVE-2016-7006, CVE-2016-7007, CVE-2016-7008, CVE-2016-7009, CVE-2016-7010, CVE-2016-7011, CVE-2016-7013, CVE-2016-7014, CVE-2016-7015, CVE-2016-7016, CVE-2016-7017, CVE-2016-7018, CVE-2016-7019, CVE-2016-7852, CVE-2016-7853)
 • Użytkownik kdot współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-6940, CVE-2016-6941, CVE-2016-7854)
 • Wei Lei i Liu Yang z Nanyang Technological University współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-6969)
 • Aakash Jain i Dhanesh Kizhakkinan z firmy FireEye Inc. (CVE-2016-6943)
 • Sebastian Apelt Siberas współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-6942, CVE-2016-6946, CVE-2016-6947, CVE-2016-6950, CVE-2016-6951, CVE-2016-6952, CVE-2016-6953, CVE-2016-6988)
 • Zgłoszenia anonimowe w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-6959, CVE-2016-6960, CVE-2016-6961, CVE-2016-6962, CVE-2016-6963, CVE-2016-6964, CVE-2016-6965, CVE-2016-6966, CVE-2016-6967, CVE-2016-6968, CVE-2016-6972, CVE-2016-6973, CVE-2016-6974, CVE-2016-6975, CVE-2016-6976, CVE-2016-6977, CVE-2016-6979)
 • Abdulrahman Alqabandi (CVE-2016-6970)
 • Wei Lei i Liu Yang z Nanyang Technological University współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2016-6978)
 • Kai Lu z laboratorium FortiGuard firmy Fortinet (CVE-2016-6939)
 • Gal De Leon z firmy Palo Alto Networks (CVE-2016-6957, CVE-2016-6958)

Wersje

21 października 2016 r.: Dodano odnośniki do problemów CVE-2016-7852, CVE-2016-7853 i CVE-2016-7854, które zostały omyłkowo pominięte w treści biuletynu.

10 listopada 2016 r.: Dodano odnośniki do problemu CVE-2016-4095, które zostały omyłkowo pominięte w treści biuletynu.