Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu RoboHelp | APSB21-20

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-20

13 kwietnia 2021

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację zabezpieczeń dla programu RoboHelp. Aktualizacja usuwa poważną lukę w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tej luki mogło doprowadzić do podniesienia uprawnień w kontekście bieżącego użytkownika.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

RoboHelp

RH2020.0.3 i starsze wersje

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

RoboHelp

RH2020.0.4

Windows i macOS

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Numery CVE

Element ścieżki przeszukiwania niekontrolowanego

Podniesienie uprawnień

Istotna

CVE-2021-21070

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania Xavierowi DANESTOWI z firmy Decathlon za zgłoszenie obu problemów i współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?