Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Technical Communications Suite | APSB18-38

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB18-38

09 października 2018

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację zabezpieczeń programu Adobe Technical Communications Suite. Ta aktualizacja usuwa lukę związaną z niebezpiecznym wczytywaniem bibliotek przez instalator, która mogła prowadzić do eskalacji uprawnień.

Wersje, których dotyczy problem

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Technical Communications Suite

1.0.5.1 i wcześniejsze

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe dzieli te aktualizacje na kategorie, nadając im następujące oceny ważności, oraz zaleca użytkownikom zaktualizowanie zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji:

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Adobe Technical Communications Suite

2019 Wersja

Windows

3

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Numery : CVE

Niebezpieczne wczytywanie bibliotek (DLL hijacking)

Podniesienie uprawnień

Istotna

CVE-2018-15976

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania Kushalowi Arvindowi Shahowi z działu Fortiguard Labs firmy Fortinet za zgłoszenie tych problemów i współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?