Przesyłanie obrazu nagłówka i stopki wiadomości e-mail

Administrator konta może przesłać obrazy nagłówka i stopki wiadomości e-mail w celu dalszej personalizacji marki przypisanej do danego konta. Obrazy te będą wyświetlane w wiadomościach e-mail wysyłanych do sygnatariuszy i uczestników transakcji.

Uwaga:

W przypadku wystąpienia problemów z uzyskaniem poprawnego wyglądu obrazu należy upewnić się, że wykorzystywany obraz jest szeroki na 600 pikseli i wysoki na 200 pikseli. Obraz musi być zapisany w formacie JPG, GIF lub PNG.

Pobierz poniższy szablon, aby dostosować logo do odpowiednich rozmiarów.

Pobierz

Oprócz obrazów nagłówka i stopki administratorzy mogą również dodać do wychodzących wiadomości e-mail tekst stopki.

Szybkie kroki

Dodawanie tekstu stopki

 1. Kliknij duże pole tekstowe i wpisz lub wklej tekst stopki.
 2. Zaznacz pole wyboru, jeśli chcesz, by użytkownicy mogli ustawić własną stopkę i zastąpić tę używaną na koncie. Użytkownicy mogą dokonać tych zmian za pomocą osobistych ustawień.

Dodawanie obrazów

 1. Jako administrator przejdź do strony Konto.
 2. Wybierz kolejno Ustawienia konta > Ustawienia poczty e-mail.
 3. Kliknij przycisk Przekaż.
 4. Odszukaj i wybierz obraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 5. Powtórz czynność dla nagłówka lub stopki zgodnie z potrzebą.
 6. Kliknij przycisk Wyczyść, aby usunąć obraz.

Krok po kroku

 1. Zaloguj się jako Administrator konta i przejdź do karty: Konto > Ustawienia konta > Ustawienia poczty e-mail.

  Nav to email settings
 2. Kliknij przycisk Przekaż, wybierz żądany obraz, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Upload new Image
 3. Sprawdź obraz i kliknij przycisk Zapisz.

  Save Image

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online