Przewidywanie adresów e-mail

W przypadku użytkowników, którzy wysyłają umowy do tych samych odbiorców więcej niż raz, funkcja przewidywania adresów e-mail przyspiesza proces i zmniejsza ryzyko nieprawidłowego wpisania adresu.

Sposób wysyłania został ulepszony w celu obsługi funkcji przewidywania adresów e-mail na podstawie umów wczytywanych na stronę Zarządzaj w trakcie logowania. Każdy adres e-mail powiązany z każdą umową na karcie Zarządzaj, niezależnie od tego, czy należy do nadawcy, odbiorcy, czy też odbiorcy DW, jest indeksowany.

Po rozpoczęciu wpisywania adresu e-mail wszystkie potencjalne dopasowania są wyświetlane dynamicznie w kolejności alfabetycznej, umożliwiając wprowadzenie tylko pierwszej części adresu e-mail i wybór z listy adresowej za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze lub myszy.

Mysz pozwala dodać wybrane adresy e-mail do listy odbiorców, natomiast klawisze strzałek umożliwiają przesunięcie punktu skupienia na liście. Wybór dokonywany jest za pomocą klawisza Tab lub Enter.

Przykładowa lista przewidywanych adresów e-mail

Uwaga:

Indeks jest tworzony podczas pierwszego logowania. Jeśli umowa wysyłana jest na nowy adres e-mail, zostanie on dodany do indeksu przy kolejnym logowaniu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto