Metody szyfrowania umowy

Podczas wysyłania umowy na stronie Wyślij można ustawić opcje pozwalające na weryfikację tożsamości sygnatariusza lub zabezpieczenie podpisanego, kompletnego dokumentu za pomocą hasła.

Te metody szyfrowanie dodają dodatkowy poziom zabezpieczeń danych użytkownika i sygnatariuszy.

Zweryfikuj tożsamość sygnatariusza za pomocą hasła

1. Select Password

Ta opcja umożliwia nadawcy ustawienie określonego hasła. Następnie można wysłać hasło sygnatariuszowi (poza usługą Adobe Sign, np. w wiadomości e-mail lub za pomocą telefonu), aby umożliwić mu dostęp do dokumentu i podpisanie go.

Setting the Password

Uwaga:

Hasła mogą zawierać tylko litery i cyfry. Znaki specjalne są niedozwolone. Na przykład:

` ~  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \    ;  '  ,  . / { }  |  : " < >?

Uwaga:

Ważne, by pamiętać ustawione hasło podpisywania, ponieważ nie można go w żaden sposób odzyskać lub ponownie ustawić. Jeżeli hasło podpisywania zostanie zagubione lub zapomniane, nie ma żadnej możliwości dostępu do dokumentu lub transakcji. Jeżeli dokument jest niedostępny, nadawca musi anulować transakcję i wysłać dokument ponownie.

Zabezpiecz hasłem podpisany dokument

Opcja ta pozwala nadawcy określić hasło stosowane do podpisanego dokumentu PDF. Hasło to będzie wymagane do otwierania i wyświetlania podpisanego pliku PDF.

Zaznaczenie pola wyboru Pokaż hasło wyświetla zawartość pola i pozwala sprawdzić, czy oba hasła są takie same i zgodne z założeniem.

Jeśli wpisane hasła są różne, w polu drugiego hasła pojawi się ikona błędu.

Signed Document Password

Uwaga:

Hasła mogą zawierać tylko litery i cyfry. Znaki specjalne są niedozwolone. Na przykład:

` ~  ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \  ; '  ,  . / { } |  : " < >?

Uwaga:

Warto pamiętać, że ustawione hasło podpisanego dokumentu PDF jest osadzone w pliku PDF i nie jest możliwe jego przypomnienie ani zresetowanie.

Jeżeli hasło podpisanego pliku PDF zostanie zagubione lub zapomniane, nie ma żadnej możliwości otworzenia dokumentu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online