Zmiana ustawień grupy

Grupy mają określone ustawienia, które mogą zmienić sposób wykorzystywania usługi Adobe Sign przez użytkowników. Zmian tych może dokonać tylko administrator grupy lub konta.

Szybkie kroki

Korzystając ze standardowego interfejsu administratora

 1. Jako administrator (grupy lub konta), przejdź do strony Konto.
 2. Przejdź do Grup użytkowników.
 3. Kliknij przycisk Pokaż grupy.
 4. Kliknij nazwę grupy.
 5. Kliknij łącze Kliknij tutaj.

Korzystając z nowego interfejsu administratora

(Uwaga: nowy interfejs użytkownika umożliwia zastąpienie większej liczby ustawień niż stary interfejs).

 1. Jako administrator (grupy lub konta), przejdź do strony Konto.
 2. Po lewej stronie kliknij przycisk Grupy.
 3. Kliknij nazwę grupy.
 4. Kliknij opcję Ustawienia grupy.
 5. Po lewej stronie wybierz ustawienia, które chcesz zastąpić na poziomie grupy.
 6. Zaznacz pole wyboru Pomiń ustawienia konta dla tej strony.
 7. Skonfiguruj wszelkie żądane ustawienia.
 8. Zapisz zmiany.

Krok po kroku (standardowy interfejs użytkownika)

 1. Administratorzy konta i grup (posiadający uprawnienia) mogą zmieniać ustawienia grupy, logując się i przechodząc do karty: Konto > Grupy.

  Po przejściu na stronę Grupy kliknij dwukrotnie nazwę dowolnej grupy, aby otworzyć opcje konfiguracji.

  Nav to new group
 2. W ramach opcji konfiguracji zobaczysz po lewej stronie (podobnie jak na poziomie Konto) listę podrzędnych menu ustawień.

  Kliknij dowolną pozycję menu podrzędnego, aby wczytać stronę odpowiednich ustawień.

  Zauważ, że na górze strony znajduje się pole wyboru Nadpisz ustawienia konta dla tej strony.

  • Domyślnie wszystkie grupy przyjmują takie same ustawienia jak ustawienia Konta. Zaznaczając to pole wyboru, umożliwiasz zmianę wartości domyślnych dla ustawień dowolnego poziomu grupy, którą konfigurujesz.

   

  Enabled group level settings
 3. Po zakończeniu konfiguracji ustawień kliknij przycisk Zapisz
  .

  Save Edits

  Uwaga:

  Nie wszystkie ustawienia można konfigurować na poziomie Grupy i można je zmienić tylko na poziomie Konta.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online