Uwaga:
W poniższym artykule opisano procedurę w klasycznym układzie strony Tylko ja podpisuję.
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z tym samym procesem w nowym formacie strony Wypełnij i podpisz.

Dodawanie tylko własnego podpisu do dokumentu i wysyłanie

Czasami konieczne jest tylko samodzielne podpisanie dokumentu i wysłanie go. Proces podpisywania Tylko ja podpisuję zaprojektowano właśnie do takich celów. Pozwala on wprowadzić wymagane informacje, złożyć podpisy i dodać inicjały, a następnie przesłać dokument do dowolnego odbiorcy.

Obejrzyj film

 1. Na stronie głównej kliknij opcję Tylko ja podpisuję.

  Kliknij opcję Tylko ja podpisuję
 2. Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać dokument.

  Uwaga:

  Mimo że dokumentu nie można wysłać na ten sam adres e-mail, którego użyto podczas logowania, można podać inny adres e-mail, do którego ma dostęp użytkownik.

 3. Przeciągnij i upuść, dołącz lub wybierz dokument do podpisania i wysłania.

 4. Zaznacz opcję Wyświetl/ustaw podpisy lub dodaj pola formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Opcja Tylko ja podpisuję zawsze wymaga wysłania podpisanego dokumentu do innej osoby (na inny adres e-mail).

  Wprowadź adres e-mail
 5. Zostanie wyświetlone środowisko tworzenia dokumentu z funkcją przeciągania i upuszczania. Przeciągnij pola z panelu po prawej stronie na dokument. Należy upewnić się, że dodano co najmniej jedno pole podpisu.

  Pola przeciągnięte na dokument
 6. Po umieszczeniu wszystkich żądanych pól kliknij przycisk Podpisz, a następnie wyślij.

 7. Zostanie wyświetlone środowisko służące do składania podpisów.

  Wypełnij wszystkie pola i zastosuj swój podpis.

  Wypełnij pola i zastosuj podpis
 8. Po kliknięciu pola podpisu wprowadź swoje imię i nazwisko w wyskakującym oknie, aby wygenerować podpis. Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj.

  Kliknij przycisk Zastosuj
 9. Gdy dokument jest gotowy, kliknij przycisk Kliknij, aby podpisać.

  Kliknij, aby podpisać
 10. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym złożeniu podpisu elektronicznego na umowie oraz wysłaniu jej do odbiorcy.

  Wyświetlony zostanie komunikat o powodzeniu operacji