Skrócona instrukcja obsługi usługi Adobe Sign dla nowych kont

Witamy w przewodniku szybkiej konfiguracji usługi Adobe Sign!

W przewodniku tym można znaleźć zalecane pierwsze kroki związane z konfiguracją konta Adobe Sign oraz przygotowaniem do wysyłania transakcji.

Poniżej znajdują się dwie karty — jedna dla użytkowników systemu, a druga dla administratorów konta. Na każdej karcie znajduje się lista funkcji koniecznych do skonfigurowania, a po prawej stronie nazwy każdej z funkcji widoczny jest poziom usługi, do którego się odnoszą.

Zaleca się, aby najpierw wszyscy użytkownicy skonfigurowali swoje osobiste identyfikatory użytkownika. Następnie, jeśli jesteś administratorem konta, przejdź do karty Administrator i skonfiguruj ustawienia konta.

Uwaga:

Konta indywidualne są kontami z pojedynczą licencją, dlatego domyślnie użytkownik jest również administratorem konta.

Użytkownicy

Masz nowy identyfikator użytkownika i prawdopodobnie wszystkie informacje się zgadzają. Czasami jednak szczegółowe informacje użyte podczas tworzenia profilu użytkownika nie są dokładnie takie, jak te, które mają być wyświetlane.

Usługa Adobe Sign wykorzystuje informacje profilowe w niektórych szablonach wiadomości (jak prośba o podpisanie), dlatego też warto poświęcić chwilę, aby upewnić się, że profil zawiera poprawne informacje pozwalające odpowiednio reprezentować firmę.

Przejrzyj lub edytuj osobiste dane profilu:

 1. Zaloguj się w usłudze Adobe Sign.
 2. Wybierz kolejno Konto > Preferencje osobiste
 3. Sprawdź informacje. Jeśli chcesz dokonać aktualizacji, kliknij przycisk Edytuj
 4. Zmień informacje zgodnie z potrzebą, a następnie kliknij przycisk Zapisz
Uwaga:

Jeśli opcja Konto nie jest widoczna w górnej części ekranu, najedź kursorem myszy na swoje nazwisko w prawym górnym rogu i wybierz opcję Mój profil z rozwijanego menu.

Usługa Adobe Sign umożliwia konfigurację trzech stylów podpisów, w zależności od wymagań biznesowych lub osobistych preferencji.

 • Czcionka imitująca pismo: domyślna wartość i obecnie najczęściej wykorzystywany styl. Do imienia i nazwiska zostanie zastosowana czcionka w celu uzyskania wyglądu odręcznego podpisu.
  Jeżeli chcesz wybrać tę opcję, nie trzeba już nic konfigurować.

 • Biometryczne: narysuj swój podpis za pomocą myszki, rysika lub palca.  Narysowanie podpisu palcem na tablecie daje najlepszy efekt.

  Jeżeli wybierzesz tę opcję, podpisywanie transakcji polegać będzie na narysowaniu swojego nazwiska i zapisaniu go. Podpisy biometryczne można zapisywać tylko podczas zdarzenia podpisywania, dlatego użytkownik może wybrać opcję Tylko ja podpisuję na stronie głównej, aby uzyskać dostęp do zdarzenia podpisywania.
Uwaga:

Podczas tworzenia podpisu biometrycznego, po uzyskaniu dobrze wyglądającej wersji należy pamiętać o zaznaczeniu pola wyboru Zapisz swój podpis znajdującego się w prawej dolnej części ekranu.

 • Obraz podpisu: jeśli dysponujesz obrazem swojego podpisu, możesz przesłać go do systemu, a usługa Adobe Sign zastosuje go jako podpis podczas podpisywania dokumentów. Aby przesłać obraz podpisu, zaloguj się do usługi Adobe Sign i wybierz kolejno Konto > Preferencje osobiste > Mój podpis.
Uwaga:

Jeżeli chcesz korzystać z podpisu biometrycznego lub obrazu podpisu, pamiętaj również o ustawieniu inicjałów.

Dla zaawansowanych użytkowników, którzy pragną być na bieżąco ze swoimi transakcjami, użytkownicy wersji dla zespołów mogą skonfigurować powiadomienia o zdarzeniach. Użytkownicy wersji dla firm mogą za to konfigurować zarówno zdarzenia, jak i alarmy. 

Aby wyświetlić stronę Zdarzenia/Alarmy, wybierz kolejno Konto > Preferencje osobiste > Moje zdarzenia/alarmy.

Niektóre z definicji:

Zdarzenia: działania wykonywane na transakcji (wysyłanie, wyświetlanie, podpisywanie itp.).

Alarmy: oczekiwane działanie, które nie wydarzą się w określonych ramach czasowych (nie wyświetlono przez 8 godzin; wyświetlono, ale nie podpisano przez 3 godziny itp.).

Zarówno zdarzenia, jak i alarmy można skonfigurować na dwa sposoby. Użytkownik może nie wybierać żadnej opcji albo wybrać jedną lub obie z nich, zaznaczając opcje konfiguracji. Opcje te są następujące:

E-mail: wybranie tej opcji powoduje wysłanie wiadomości e-mail za każdym razem, gdy ma miejsce zdarzenie lub alarm. W zależności od ilości transakcji opcja ta może generować nadmierne ilości wiadomości, dlatego konfigurując tę opcję, należy mieć na uwadze potencjalną liczbę wiadomości e-mail.

Zdarzenie: zdarzenia są oznaczane w celu wyświetlenia na stronie głównej (w sekcji Zdarzenia/Alarmy) i będą widoczne w raportach tworzonych na stronie Zdarzenia/Alarmy.

Należy zauważyć, że dostępne są dwie karty dla zdarzeń/alarmów.

Karta Moje zdarzenia/alarmy to zestaw opcji dotyczących transakcji, w których pełnisz rolę nadawcy.

Karta Udostępnione zdarzenia/alarmy zawiera ustawienia dla innych identyfikatorów użytkowników, których konta zostały Ci udostępnione.

Na dole strony można skonfigurować raportowanie pozwalające na otrzymywanie podsumowania zaznaczonych zdarzeń. Można również skonfigurować, czy raporty będą wysyłane raz na tydzień, każdego dnia roboczego, czy też każdego dnia tygodnia. 

Karta Udostępnione zdarzenia/alarmy zawiera ustawienia dla innych identyfikatorów użytkowników, których konta zostały Ci udostępnione. Aby skonfigurować stronę Udostępnione zdarzenia/alarmy, wybierz kolejno Konto > Preferencje osobiste > Udostępnione zdarzenia/alarmy.

Konta dla firm pozwalają użytkownikom tworzyć spersonalizowane stopki, jak np. plik podpisu w wiadomości e-mail.

Jeżeli opcja ta jest dostępna, można ją ustawić, wybierając kolejno Konto > Preferencje osobiste > Moja stopka wiadomości e-mail.

Jeżeli opcja ta jest niewidoczna, administrator może włączyć ją z poziomu konta.

Stopka ta jest umieszczana w pobliżu dolnej części wiadomości e-mail związanych z transakcjami, ale ponad wszelkimi obrazami stopki.

Administratorzy zespołu

Witajcie, administratorzy!

Jeżeli konfiguracja osobistego identyfikatora użytkownika przebiegła pomyślnie, można teraz przejść do ważniejszych decyzji mających wpływ na całe konto.

Poniższe opisy są stosunkowo długie, ale poprawna konfiguracja konta zapewni nadawcom i sygnatariuszom możliwie bezproblemową adaptację procesów podpisywania oraz zmniejszy ilość pytań związanych ze zmianami wprowadzonymi po wdrożeniu usługi.

Uwaga:

Nie wszystkie dostępne opcje zostały w pełni opisane, dlatego w razie pytań należy skontaktować się z obsługą techniczną.

Usługa Adobe Sign umożliwia wysyłanie kopii każdej podpisanej transakcji na dowolny adres e-mail (lub w razie potrzeby na kilka adresów).

Usługa Adobe Sign przechowuje wszystkie transakcje na serwerach, ale posiadanie lokalnej kopii na pewno nie zaszkodzi. Kopia ta może się też przydać na wypadek niespodziewanego audytu.

Aby zdefiniować adresy e-mail, na które dokumenty mają być automatycznie dostarczane, wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Archiwum zewnętrzne.

W przypadku małych firm, które nie mają dostępu do obszernych skrzynek poczty elektronicznej, lub firm, które wolą w łatwy sposób przechowywać swoje archiwa w chmurze — zarówno usługa Box.com, jak i Evernote zapewniają adres e-mail, który można wykorzystać, aby zrobić użytek z tej funkcji. (Instrukcje związane z instalacją zamieszczono na stronie dotyczącej zewnętrznego archiwum).

Pole Archiwum zewnętrzne może zawierać maksymalnie 255 znaków. Jeżeli chcesz wysłać kopie do większej liczby osób, niż można pomieścić w polu, spróbuj skorzystać z listy dystrybucji.

Preferencje dotyczące podpisu!

Dostępnych jest wiele opcji, dlatego warto się z nimi zapoznać.

Wybierz kolejno Konto > Preferencje dotyczące podpisu.

Po wybraniu stylu podpisu dostępne są dodatkowe opcje dotyczące procesu składania podpisu, z którymi należy się zapoznać:

Czy chcesz umożliwić sygnatariuszom zapisanie podpisu biometrycznego lub przesłanie obrazu podpisu? Na ogół zaleca się umożliwienie tego użytkownikom, ponieważ przyspiesza to proces uzyskiwania podpisów, a już szczególnie w sytuacji, gdy sygnatariusz musi podpisać więcej niż jeden dokument.

 • Dobrze sformatowane podpisy — opcja odnosi się do linii znajdującej się pod podpisem oraz nazwiskiem/datą, którą można tutaj zobaczyć. Wyłączenie tej opcji spowoduje usunięcie oznaczeń wskazujących, że podpis jest elektroniczny.

 • Wybierz dynamicznie czcionkę podpisywania — usługa Adobe Sign korzysta w podpisach z trzech czcionek. Włączenie tej opcji sprawi, że usługa Adobe Sign losowo wybierze czcionkę za każdym razem, gdy sygnatariusz będzie składał podpis. W przeciwnym razie pierwszy sygnatariusz zawsze korzystał będzie z czcionki 1, drugi z czcionki 2 itd.

Być może dokonano tego podczas pierwszego logowania. W przeciwnym wypadku teraz jest na to dobra pora.

Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Konfiguracja konta.

Poniżej znajdują się trzy kroki, z których pierwszy pozwala na zdefiniowanie nazwy firmy oraz nazwy hosta.

Pole Nazwa firmy umożliwia uzupełnienie wartości Nazwa firmy dla wszystkich tworzonych użytkowników, dlatego dobrym pomysłem jest wprowadzenie pełnej (zatwierdzonej przez dział marketingu) nazwy firmy, aby uniknąć niespójności podczas dodawania użytkowników oraz przeglądania ich profili.

Nazwa hosta jest elementem brandingu i jej wartość zostanie umieszczona przed fragmentem adresu URL .echosign.com.

Na tej samej stronie dostępne jest łącze pozwalające przesłać logo. Proces ten zostanie opisany w następnej sekcji.

Dostępne jest również łącze pozwalające przejść do tworzenia użytkowników, ale zaleca się odłożenie tej czynności do momentu, gdy strona będzie w pełni skonfigurowana (przynajmniej do skonfigurowania ustawień zabezpieczeń).

Liczy się branding! Klienci lubią widzieć logo firmy na wysyłanych transakcjach, dlatego, przesyłając swoje logo, możesz dodać je do wszystkich wiadomości e-mail związanych z transakcjami wysyłanych przez usługę Adobe Sign.

Obsługiwane typy plików to JPEG, GIF i PNG. Pliki PNG zazwyczaj zapewniają najlepszy efekt.

Aby uniknąć skalowania, należy skorzystać z obrazu o wysokości 60 pikseli oraz szerokości 200 pikseli. Jeżeli to możliwe, wąskie i długie obrazy wyglądają najlepiej.

Aby przesłać logo, wybierz kolejno Konto > Konfiguracja konta.

W sekcji Przekaż logo widoczny będzie przycisk Przekaż, pozwalający wyszukać obraz w lokalnym systemie. Po wybraniu logo kliknij przycisk Zapisz.

Jeżeli oryginalny obraz nie jest wyższy niż 60 pikseli ani szerszy niż 200 pikseli, uzyskanie dobrze wyglądającego logo nie powinno przysporzyć trudności.

Sekcja Ustawienia ogólne na karcie Konto jest jedną z bardziej rozbudowanych sekcji, a wszystkie zawarte w niej ustawienia zależą od przypadku ich wykorzystania.

Poniżej zawarto krótki opis każdej z opcji oraz rady dotyczące ich wykorzystania. Prawdopodobne jest jednak, że indywidualne zastosowanie funkcji różnić się będzie od najpopularniejszego sposobu jej wykorzystania.

Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia ogólne.


 • Ograniczona widoczność dokumentu
  Ta funkcja umożliwia ujawnianie różnym sygnatariuszom wskazanych plików transakcji. Pełne wykorzystanie funkcji ograniczonej widoczności dokumentów wymaga dobrego zrozumienia procedury składania podpisu w stosunku do wysyłanych dokumentów oraz sposobu załączania dokumentów.

  Jest to dobre rozwiązanie, jeżeli pragniesz przesyłać duże transakcje składające się z wielu plików do wielu sygnatariuszy i chcesz ukryć część dokumentów przed jednym lub kilkoma sygnatariuszami. Oto krótki film, który może pomóc w podjęciu decyzji.

 • Certyfikuj kopię dokumentów
  Włączenie tej funkcji pozwala poświadczyć, że wszystkie dokumenty PDF dostarczone lub pobrane za pomocą usługi Adobe Sign posiadają certyfikat Adobe CDS. Dokumenty z certyfikatem CDS mają widoczne oznaczenie wskazujące, że dokument nie został zmanipulowany.
  Możesz wybrać, czy chcesz stosować certyfikat CDS do kopii dokumentów dostarczanych wewnętrznym pracownikom, zewnętrznym sygnatariuszom lub wszystkim osobom. Możesz też wyłączyć certyfikację.

  Uwaga: certyfikat CDS zapobiega usuwaniu zabezpieczeń końcowego pliku PDF, dlatego jeżeli konieczna jest edycja kopii docelowego dokumentu (podzielenie go na pliki, dodanie stempla itp.), zaleca się wyłączenie certyfikacji dla wewnętrznych odbiorców.

 • Załącz kopię PDF podpisanego dokumentu w wysyłanych wiadomościach e-mail
  Po zakończeniu transakcji każda ze stron otrzymuje domyślnie kopię dokumentów. Ustawienie to pozwala ustawić, do kogo zostaną wysłane kopie dokumentów: odbiorcy wewnętrzni, zewnętrzni, jedni i drudzy lub nikt.

  Sposób konfiguracji tego ustawienia zależeć będzie od rodzaju dokumentów. Jeżeli gromadzone są poufne informacje, warto sprawić, by kopie podpisanych dokumentów nie były rozsyłane. Jest to najbezpieczniejsza opcja, jednak może ona sprawić, że klienci będą prosić o kopie dokumentów. W takim przypadku zaleca się rejestrację darmowego konta sygnatariusza w usłudze Adobe Sign i pobranie kopii dokumentów bezpośrednio z usługi.

 • Załącz raport inspekcji do gotowych dokumentów
  Jeżeli chcesz otrzymywać raporty kontroli załączone do kopii podpisanego dokumentu przesyłanej w wiadomości e-mail, włącz tę opcję przynajmniej dla nadawcy.

 • Wyślij dodatkową kopię każdej podpisanej umowy na te adresy e-mail
  Ustawienie to ponownie dotyczy archiwum zewnętrznego, ale można skonfigurować je na poziomie grupy (w przypadku firm). Umożliwia ono na przykład przekierowywanie wypełnionych kontraktów sprzedaży do działu księgowości lub umów dotyczących poufności do działu prawnego.

 • Przekaż podpisany dokument
  Jeśli chcesz umożliwić sygnatariuszowi wydrukowanie dokumentu, podpisanie i przefaksowanie go z powrotem, należy włączyć tę opcję. Jeżeli kiedykolwiek ktoś wydrukuje dokument i odeśle go z powrotem w wiadomości e-mail, a opcja ta będzie wyłączona, zamknięcie transakcji w usłudze Adobe Sign będzie niemożliwe.

 • Integracja z Twitterem
  Pozwól pracownikom obwieszczać swoje sukcesy. Wyślij powiadomienie za pośrednictwem portalu Twitter za każdym razem, gdy kończysz transakcję.
 
 • Ustaw strefę czasową, która będzie używana w przypadku umów tworzonych przez użytkowników w tym koncie
  To ustawienie pozwala wybrać strefę czasową, która będzie stosowana dla datowników w transakcjach.

Ustawienia zabezpieczeń usługi Adobe Sign łączą ogólne ustawienia haseł dla różnych zastosowań z kilkoma ustawieniami dotyczącymi dokumentów.

Aby skonfigurować zabezpieczenia, wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia zabezpieczeń.

 • Ustawienia pojedynczego logowania
  Czy użytkownicy logują się za pomocą danych użytkowników Adobe lub Google? Jeżeli tak, należy włączyć odpowiednie ustawienie oraz wyłączyć te, które nie będą używane.

 • Ustawienia zapamiętywania
  Pozwala skonfigurować zapamiętywanie danych logowania użytkownika przez określony czas. Wybierz okres czasu z listy rozwijanej.

 • Zasady dotyczące hasła logowania
  Ustawienie to określa, jak często należy zmieniać hasło oraz jak wiele starszych haseł ma być zapamiętywanych w usłudze Adobe Sign w celu uniknięcia powtarzania haseł.

 • Siła hasła logowania
  Wymagana siła haseł jest kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa konta. Zaleca się ustawienie najwyższej wartości tolerowanej przez użytkowników.

 • Typ szyfrowania PDF
  Kluczem do ustawienia odpowiedniego poziomu szyfrowania dokumentu PDF jest znajomość wersji programu Reader zainstalowanego na komputerach sygnatariuszy. Bardziej zaawansowane szyfrowanie wymaga korzystania z nowszych wersji programu Reader.

  Jeżeli docelowy sygnatariusz choć nieznacznie zwraca uwagę na kwestie techniczne, można bezpiecznie ustawić typ szyfrowania na 128­bitowy AES. Program Acrobat 7 został wydany na początku 2005 r., a większość użytkowników zdążyła od tamtej pory dokonać aktualizacji.
 
 • Dopuszczalne zakresy IP
  Jeżeli obawiasz się dostępu osób trzecich do kont użytkowników, ograniczenie zakresu adresów IP jest doskonały środkiem zaradczym. Należy się tylko upewnić, że nikt z pracowników nie musi pracować z domu lub na urządzeniu mobilnym poza siecią firmową.

 • Udostępnianie konta
  Udostępnianie konta to wyjątkowa funkcja służąca do zarządzania podległymi pracownikami. Rozsądne może być jednak kontrolowanie tego, komu udostępniają oni swoje konta. Wielu administratorów decyduje się udostępnić konto tylko podczas tworzenia nowych użytkowników oraz wyłączyć opcję udostępniania na całym koncie.

 • Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
  Czy przed podpisaniem użytkownicy powinni się logować? W zależności od przypadku zastosowania dobrym pomysłem może być ustawienie zabezpieczeń.

 • Hasło podpisywania umowy
  Umożliwia zastosowanie zasady hasła w przypadku ochrony podpisywania lub wyświetlania dokumentu.

 • Siła hasła podpisywania umowy
  Określa siłę hasła.

 • Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
  Możesz ograniczyć liczbę prób weryfikacji tożsamości sygnatariuszy przed anulowaniem umowy.

Czas dodać użytkowników!

W przypadku nabycia produktu Adobe Sign w styczniu 2017 r. lub później, zarządzanie użytkownikami należy przeprowadzać poprzez konsolę administratora zespołu. Dowiedz się więcej na temat zarządzania zespołem.

W przypadku zakupienia produktu Adobe Sign przed styczniem 2017 r. należy wykonać poniższe instrukcje.

Istnieją dwie metody tworzenia nowych użytkowników w usłudze Adobe Sign:

Po jednym

lub

Tworzenie masowe za pomocą pliku CSV

Proces dodawania pojedynczego użytkownika jest bardzo łatwy. Wybierz kolejno
Konto > Użytkownicy, a następnie kliknij przycisk + na pasku narzędzi wyświetlonym obok pola wyszukiwania. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz.

Wprowadź w polach adres e-mail, imię oraz nazwisko nowego użytkownika, a następnie zgodnie z potrzebą wybierz grupę, do której ma on zostać przydzielony.

Dostępne będzie również pole wyboru Pokaż ich umowy. Opcja ta sprawi, że konto nowego użytkownika zostanie udostępnione administratorowi. Jeśli konieczne jest monitorowanie transakcji nowego pracownika, należy zaznaczyć to pole.

W przeciwnym razie udostępnienie można nadal skonfigurować. Wystarczy skorzystać z funkcji Udostępnianie konta.

Po utworzeniu użytkownika pod podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o ustawienie hasła. Po wykonaniu tej czynności konto użytkownika będzie aktywne i gotowe do wysyłania dokumentów.

Poniżej opisano metodę masowego tworzenia użytkowników: wybierz kolejno Konto > Użytkownicy, a następnie kliknij przycisk + na pasku narzędzi wyświetlonym obok pola wyszukiwania. W oknie dialogowym Utwórz kliknij przycisk Utwórz wielu użytkowników.

Proces polega na stworzeniu pliku CSV z kolumnami zawierającymi przynajmniej adres e-mail, imię oraz nazwisko. Dokładne informacje o właściwym formacie zawiera przykładowy plik CSV — kliknij łącze Pobierz przykładowy plik CSV. Przygotuj plik w określonym formacie. Gdy plik będzie gotowy, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik.

Jedyną wadą tego procesu jest brak możliwości udostępnienia konta użytkownika administratorowi.

Administratorzy kont biznesowych / kont dla firm

Witajcie, administratorzy!

Jeżeli konfiguracja osobistego identyfikatora użytkownika przebiegła pomyślnie, można teraz przejść do ważniejszych decyzji mających wpływ na całe konto.

Poniższe opisy są stosunkowo długie, ale poprawna konfiguracja konta zapewni nadawcom i sygnatariuszom możliwie bezproblemową adaptację procesów podpisywania oraz zmniejszy ilość pytań związanych ze zmianami wprowadzonymi po wdrożeniu usługi.

Uwaga:

Nie wszystkie dostępne opcje zostały w pełni opisane, dlatego w razie pytań należy skontaktować się z obsługą techniczną.

Usługa Adobe Sign umożliwia wysyłanie kopii każdej podpisanej transakcji na dowolny adres e-mail (lub w razie potrzeby na kilka adresów).

Usługa Adobe Sign przechowuje wszystkie transakcje na serwerach, ale posiadanie lokalnej kopii na pewno nie zaszkodzi. Kopia ta może się też przydać na wypadek niespodziewanego audytu.

Aby zdefiniować adresy e-mail, na które dokumenty mają być automatycznie dostarczane, wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Archiwum zewnętrzne.

W przypadku małych firm, które nie mają dostępu do obszernych skrzynek poczty elektronicznej, lub firm, które wolą w łatwy sposób przechowywać swoje archiwa w chmurze — zarówno usługa Box.com, jak i Evernote zapewniają adres e-mail, który można wykorzystać, aby zrobić użytek z tej funkcji. (Instrukcje związane z instalacją zamieszczono na stronie dotyczącej zewnętrznego archiwum).

Pole Archiwum zewnętrzne może zawierać maksymalnie 255 znaków. Jeżeli chcesz wysłać kopie do większej liczby osób, niż można pomieścić w polu, spróbuj skorzystać z listy dystrybucji.

Preferencje dotyczące podpisu!

Dostępnych jest wiele opcji, dlatego warto się z nimi zapoznać.

Wybierz kolejno Konto > Preferencje dotyczące podpisu.

Po wybraniu stylu podpisu dostępne są dodatkowe opcje dotyczące procesu składania podpisu, z którymi należy się zapoznać:

Czy chcesz umożliwić sygnatariuszom zapisanie podpisu biometrycznego lub przesłanie obrazu podpisu? Na ogół zaleca się umożliwienie tego użytkownikom, ponieważ przyspiesza to proces uzyskiwania podpisów, a już szczególnie w sytuacji, gdy sygnatariusz musi podpisać więcej niż jeden dokument.

 • Dobrze sformatowane podpisy — opcja odnosi się do linii znajdującej się pod podpisem oraz nazwiskiem/datą, którą można tutaj zobaczyć. Wyłączenie tej opcji spowoduje usunięcie oznaczeń wskazujących, że podpis jest elektroniczny.

 • Wybierz dynamicznie czcionkę podpisywania — usługa Adobe Sign korzysta w podpisach z trzech czcionek. Włączenie tej opcji sprawi, że usługa Adobe Sign losowo wybierze czcionkę za każdym razem, gdy sygnatariusz będzie składał podpis. W przeciwnym razie pierwszy sygnatariusz zawsze korzystał będzie z czcionki 1, drugi z czcionki 2 itd.

Być może dokonano tego podczas pierwszego logowania. W przeciwnym wypadku teraz jest na to dobra pora.

Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Konfiguracja konta.

Poniżej znajdują się trzy kroki, z których pierwszy pozwala na zdefiniowanie nazwy firmy oraz nazwy hosta.

Pole Nazwa firmy umożliwia uzupełnienie wartości Nazwa firmy dla wszystkich tworzonych użytkowników, dlatego dobrym pomysłem jest wprowadzenie pełnej (zatwierdzonej przez dział marketingu) nazwy firmy, aby uniknąć niespójności podczas dodawania użytkowników oraz przeglądania ich profili.

Nazwa hosta jest elementem brandingu i jej wartość zostanie umieszczona przed fragmentem adresu URL .echosign.com.

Na tej samej stronie dostępne jest łącze pozwalające przesłać logo. Proces ten zostanie opisany w następnej sekcji.

Dostępne jest również łącze pozwalające przejść do tworzenia użytkowników, ale zaleca się odłożenie tej czynności do momentu, gdy strona będzie w pełni skonfigurowana (przynajmniej do skonfigurowania ustawień zabezpieczeń).

Liczy się branding! Klienci lubią widzieć logo firmy na wysyłanych transakcjach, dlatego, przesyłając swoje logo, możesz dodać je do wszystkich wiadomości e-mail związanych z transakcjami wysyłanych przez usługę Adobe Sign.

Obsługiwane typy plików to JPEG, GIF i PNG. Pliki PNG zazwyczaj zapewniają najlepszy efekt.

Aby uniknąć skalowania, należy skorzystać z obrazu o wysokości 60 pikseli oraz szerokości 200 pikseli. Jeżeli to możliwe, wąskie i długie obrazy wyglądają najlepiej.

Aby przesłać logo, wybierz kolejno Konto > Konfiguracja konta.

W sekcji Przekaż logo widoczny będzie przycisk Przekaż, pozwalający wyszukać obraz w lokalnym systemie. Po wybraniu logo kliknij przycisk Zapisz.

Jeżeli oryginalny obraz nie jest wyższy niż 60 pikseli ani szerszy niż 200 pikseli, uzyskanie dobrze wyglądającego logo nie powinno przysporzyć trudności.

Sekcja Ustawienia ogólne na karcie Konto jest jedną z bardziej rozbudowanych sekcji, a wszystkie zawarte w niej ustawienia zależą od przypadku ich wykorzystania.

Poniżej zawarto krótki opis każdej z opcji oraz rady dotyczące ich wykorzystania. Prawdopodobne jest jednak, że indywidualne zastosowanie funkcji różnić się będzie od najpopularniejszego sposobu jej wykorzystania.

Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia ogólne.

 • Załącz plik CSV z danymi formularza do wiadomości e-mail z podpisanymi umowami nadawcy
  Jeżeli korzystasz z formularzy i chcesz otrzymywać plik CSV z danymi pól dla każdego podpisanego dokumentu, zaznacz to pole wyboru. Należy jednak zauważyć, że osobne pliki CSV dla każdej z transakcji mogą być nieporęczne.

  Jeśli konieczne jest zebranie danych lub przesłanie danych do systemu CRM, lepszą jakość obsługi można uzyskać, tworząc rozwiązanie API.

 • Ograniczona widoczność dokumentu
  Ta funkcja umożliwia ujawnianie różnym sygnatariuszom wskazanych plików transakcji. Pełne wykorzystanie funkcji ograniczonej widoczności dokumentów wymaga dobrego zrozumienia procedury składania podpisu w stosunku do wysyłanych dokumentów oraz sposobu załączania dokumentów.

  Jest to dobre rozwiązanie, jeżeli pragniesz przesyłać duże transakcje składające się z wielu plików do wielu sygnatariuszy i chcesz ukryć część dokumentów przed jednym lub kilkoma sygnatariuszami. Oto krótki film, który może pomóc w podjęciu decyzji.

 • Certyfikuj kopię dokumentów
  Włączenie tej funkcji pozwala poświadczyć, że wszystkie dokumenty PDF dostarczone lub pobrane za pomocą usługi Adobe Sign posiadają certyfikat Adobe CDS. Dokumenty z certyfikatem CDS mają widoczne oznaczenie wskazujące, że dokument nie został zmanipulowany.
  Możesz wybrać, czy chcesz stosować certyfikat CDS do kopii dokumentów dostarczanych wewnętrznym pracownikom, zewnętrznym sygnatariuszom lub wszystkim osobom. Możesz też wyłączyć certyfikację.

  Uwaga: certyfikat CDS zapobiega usuwaniu zabezpieczeń końcowego pliku PDF, dlatego jeżeli konieczna jest edycja kopii docelowego dokumentu (podzielenie go na pliki, dodanie stempla itp.), zaleca się wyłączenie certyfikacji dla wewnętrznych odbiorców.

 • Załącz kopię PDF podpisanego dokumentu w wysyłanych wiadomościach e-mail
  Po zakończeniu transakcji każda ze stron otrzymuje domyślnie kopię dokumentów. Ustawienie to pozwala ustawić, do kogo zostaną wysłane kopie dokumentów: odbiorcy wewnętrzni, zewnętrzni, jedni i drudzy lub nikt.

  Sposób konfiguracji tego ustawienia zależeć będzie od rodzaju dokumentów. Jeżeli gromadzone są poufne informacje, warto sprawić, by kopie podpisanych dokumentów nie były rozsyłane. Jest to najbezpieczniejsza opcja, jednak może ona sprawić, że klienci będą prosić o kopie dokumentów. W takim przypadku zaleca się rejestrację darmowego konta sygnatariusza w usłudze Adobe Sign i pobranie kopii dokumentów bezpośrednio z usługi.

 • Załącz raport inspekcji do gotowych dokumentów
  Jeżeli chcesz otrzymywać raporty kontroli załączone do kopii podpisanego dokumentu przesyłanej w wiadomości e-mail, włącz tę opcję przynajmniej dla nadawcy.

 • Scal kilka dokumentów w jeden dokument po podpisaniu
  Gdy przesyłasz wiele plików do jednej transakcji, usługa Adobe Sign łączy te pliki do postaci jednego pliku PDF przed wysłaniem ich do podpisania.

  To ustawienie pozwala określić, czy wiadomość e-mail o podpisaniu i zarchiwizowaniu dokumentów będzie zawierała jeden plik PDF, czy też dokument zostanie podzielony z powrotem na kilka plików.

  Uwaga: ustawienie to ma zastosowanie wyłącznie do kopii załączonej w wiadomości e-mail o podpisaniu i zarchiwizowaniu dokumentów. Kopie pobierane później z usługi Adobe Sign zawsze będą miały postać jednego pliku PDF.

 • Wyślij dodatkową kopię każdej podpisanej umowy na te adresy e-mail
  Ustawienie to ponownie dotyczy archiwum zewnętrznego, ale można skonfigurować je na poziomie grupy (w przypadku firm). Umożliwia ono na przykład przekierowywanie wypełnionych kontraktów sprzedaży do działu księgowości lub umów dotyczących poufności do działu prawnego.

 • Przekaż podpisany dokument
  Jeśli chcesz umożliwić sygnatariuszowi wydrukowanie dokumentu, podpisanie i przefaksowanie go z powrotem, należy włączyć tę opcję. Jeżeli kiedykolwiek ktoś wydrukuje dokument i odeśle go z powrotem w wiadomości e-mail, a opcja ta będzie wyłączona, zamknięcie transakcji w usłudze Adobe Sign będzie niemożliwe.

 • Integracja z Twitterem
  Pozwól pracownikom obwieszczać swoje sukcesy. Wyślij powiadomienie za pośrednictwem portalu Twitter za każdym razem, gdy kończysz transakcję.

 • Delegacje dla użytkowników w moim koncie
  Delegacja oznacza w tym przypadku zezwolenie innemu sygnatariuszowi (adres e-mail) na podpisanie dokumentu w imieniu użytkownika. Delegowanie nie usuwa praw dostępu pierwotnej strony. Sprawia ono jedynie, że inny użytkownik może podpisać dokument.

  Zazwyczaj zaleca się maksymalne uproszczenie procesu podpisywania, co oznacza też zezwolenie na delegacje. W niektórych przypadkach ważne jest jednak, by dokument podpisała wskazana osoba.

  Uwaga: należy pamiętać, że ustawienie to odnosi się do użytkowników na konkretnym koncie usługi Adobe Sign (nie zaś wszystkich osób w firmie). Możliwe, że sygnatariusze nie mają identyfikatora użytkownika usługi Adobe Sign na danym koncie użytkownika. Osoby te nie zostaną objęte tą opcją.

 • Upoważnienie do podpisania
  To ustawienie pozwala określić domyślny typ dostępu wymagany od użytkowników na koncie usługi Adobe Sign do podpisania dokumentu.

  Na ogół zaleca się, aby domyślnie umożliwić podpisywanie wszystkim osobom. Jeżeli usługa Adobe Sign będzie wykorzystywana w celach związanych z działaniami na polu HR, należy zezwolić wszystkim osobom na podpisywanie.
  Jeśli domyślnie odbierzesz wszystkim użytkownikom możliwość podpisywania, konieczne będzie nazwanie konkretnych sygnatariuszy, których podpis jest wymagany.

  Wskazówka: administrator nie jest automatycznie traktowany jako sygnatariusz. Dlatego też, jeśli konieczne jest podpisanie dokumentów, a uprawnienia do podpisywania są domyślnie wyłączone, kolejną rzeczą, jaką należy zrobić, jest przejście do Grup użytkowników, kliknięcie adresu e-mail użytkownika i włączenie uprawnień do podpisywania.

 • Delegacje dla użytkowników spoza mojego konta
  Działa tak jak powyższe ustawienie, z tym, że funkcja ta ma zastosowanie tylko wobec użytkowników spoza konta usługi Adobe Sign użytkownika.

 • Ustaw strefę czasową, która będzie używana w przypadku umów tworzonych przez użytkowników w tym koncie
  To ustawienie pozwala wybrać strefę czasową, która będzie stosowana dla datowników w transakcjach.

 • Grupuj ustawienia powiązane z administratorem
  Firmy będące klientami mogą mieć grupy, a w takim przypadku pożądane może być wyznaczenie administratorów grup.

  Te dwa ustawienia pozwalają nadać lub odebrać administratorom grup możliwość dodawania nowych użytkowników lub zmiany ustawień ich grupy (ustawienia te są w większości takie same jak te w sekcji Ustawienia ogólne).

  Uwaga: usługa Adobe Sign opiera się o model relacji element macierzysty-potomny, a grupy są potomnymi elementami dla konta. Oznacza to, że nowa grupa dziedziczy właściwości konta. Oznacza to też, że zmiany na poziomie grupy spowodują pominięcie ustawień skonfigurowanych dla konta.

Opcje zawarte na stronie „Ustawienia wysyłania” dotyczą funkcji dostępnych dla nadawców na karcie Wyślij. Niniejsza sekcja poświęcona jest wszystkim ustawieniom dostępnym na stronie.

Podobnie jak w przypadku Ustawień ogólnych, konfiguracja zależna jest od indywidualnych przypadków stosowania funkcji.

Ten fragment jest też stosunkowo długi. Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania.

 • Nowa funkcja Wyślij
  To ustawienie spowoduje włączenie nowej funkcji Wyślij. Można również zezwolić użytkownikom na przełączanie się między nową i klasyczną funkcją Wyślij.

 • Pokaż stronę Wyślij po zalogowaniu 
  To ustawienie powoduje przekierowanie użytkowników na kartę Wyślij po zalogowaniu się do usługi Adobe Sign (zamiast strony głównej).

  Jeżeli podczas pierwszego logowania użytkownik doświadcza irytującego opóźnienia, możliwe, że jeden ze skryptów wykonywanych na stronie głównej aktualizuje wskaźniki tak, by wyświetlały precyzyjne dane. Jeżeli użytkownicy pragną od razu przejść do procesu wysyłania bez przeglądania danych na stronie głównej, funkcja ta jest doskonałym rozwiązaniem.

 • Wyślij dokumenty do zatwierdzenia
  Czy procedura podpisywania wymaga zatwierdzenia przez jedną lub więcej osób, ale nie wymaga ich podpisu? Jeśli tak, należy włączyć tę funkcję.

  Uwaga: formularze można projektować tak, by wymagały wypełnienia pól przez osobę zatwierdzającą, która nie podpisuje dokumentu.

 • Załączanie dokumentów
  To ustawienie pozwala włączyć różne kanały umożliwiające użytkownikowi załączanie dokumentu. Jeżeli istnieje potrzeba obsługi różnych wersji dokumentów, należy wyłączyć wszystkie opcje oprócz biblioteki, gdzie przechowywane są bieżące wersje.

 • Uzupełnij automatycznie nazwę dokumentu
  Opcja ta pozwala zaoszczędzić czas poprzez automatyczne wypełnienie nazwy dokumentu. Należy jednak pamiętać, że dokument zastosuje nazwę pierwszego z załączonych plików. Jeżeli opcja ta zostanie włączona, należy rozważyć umożliwienie nadawcy zmiany nazwy dokumentu. Tak na wszelki wypadek.
 • Języki
  To ustawienie pozwala użytkownikom na konfigurację języka podpisywania zewnętrznych sygnatariuszy na stronie Wyślij.
 • Szablony komunikatów
  Opcja pozwalająca zaoszczędzić dużo czasu osobom wysyłającym dużą liczbę dokumentów. Szablony komunikatów pozwalają ustawić domyślną wiadomość oraz zdefiniować wybór innych, niestandardowych szablonów komunikatów. Jeżeli te same dokumenty są wysyłane wielokrotnie w ciągu dnia z tą samą wiadomością, warto poświęcić chwilę na skonfigurowanie tej opcji.

 • Wiadomości prywatne do odbiorców
  Opcja ta umożliwia zawieranie prywatnych wiadomości dla poszczególnych odbiorców.

 • Dopuszczalne typy podpisu
  Domyślnie włączony jest tylko podpis elektroniczny. Na świecie jest jednak sporo osób, które wolą wydrukować dokument i przesłać go z powrotem za pośrednictwem faksu. Jeżeli masz klientów, którzy mogą preferować takie rozwiązanie, włącz opcję Podpis faksu.

 • Ustawienia podpisu nadawcy
  Ustawienia te zaprojektowano z myślą o przypadku, gdy nadawca będzie kontrsygnatariuszem dokumentu. Jeżeli chcesz umożliwić nadawcom kontrasygnowanie, warto określić domyślne ustawienie dla procedury podpisywania, w celu minimalizacji czasu dostosowywania opcji transakcji przez nadawców.

 • Przypomnienia
  Jeżeli procedury wymagają skonfigurowania przypomnień, ustawienie to umożliwia konfigurację wiadomości oraz liczby powtórzeń przypomnienia, dodatkowo zmniejszając czas poświęcany na to przez nadawców.

 • Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
  Włączenie tej opcji sprawi, że użytkownik będzie musiał podać hasło, zanim będzie on mógł otworzyć podpisany plik PDF lub wyświetlić go w Internecie.

  Wydłuża to pracę, ale zwiększa też bezpieczeństwo.

 • Weryfikacja tożsamości sygnatariusza na moim koncie
  Usługa Adobe Sign umożliwia korzystanie z kilku sposobów poświadczania tożsamości sygnatariuszy za pomocą drugorzędnych metod. W zależności od przypadku zastosowania można włączyć jedną lub kilka opcji oraz zdecydować, czy nadawcy mogą wybierać własną metodę.

  Uwaga: można wybrać dowolną lub wszystkie z opcji, ale do włączenia opcji Uwierzytelnianie telefoniczne konieczne będzie wcześniejsze włączenie opcji Zezwalaj nadawcom na konfigurowanie opcji weryfikacji tożsamości sygnatariusza dla każdego odbiorcy.

 • Wygaśnięcie dokumentu
  Jeśli przypadek użycia uwzględnia specjalne okazje, takie jak specjalna cena, dostępna tylko przez następne XX dni, można określić ramy czasowe i wymusić wygaśnięcie dokumentu, jeżeli nie zostanie on podpisany w określonym przedziale czasowym.

  W przypadku włączenia tej opcji zaleca się rozważenie włączenia również opcji Zezwalaj na modyfikację ustawień ważności po wysłaniu dokumentu. Nie trzeba wydłużać ostatecznego terminu, ale warto mieć taką możliwość.

 • Nowy sposób podglądu i tworzenia
  Włącza nową metodę tworzenia. Zezwala również użytkownikom na przełączanie się między nowym i klasycznym sposobem tworzenia.

 • Wyświetl/ustaw podpisy lub dodaj pola formularza
  Jeśli do dokumentów na szybko dodawane są pola formularzy, warto rozważyć domyślne włączenie narzędzia do dodawania pól z funkcją przeciągania i upuszczania. W przypadku pracy z dokumentami objętymi obsługą wersji, dobrym rozwiązaniem może być wyłączenie opcji umożliwiającej użytkownikom dostosowywanie pól.

 • Kolejność podpisywania
  Większość dokumentów, z którymi mamy na co dzień do czynienia, podpisywanych jest przez sygnatariuszy w odpowiedniej kolejności i taka też jest domyślna wartość tej opcji. Jeżeli jednak większość procedur firmy wykorzystuje podpisywanie równoległe, podczas którego wszyscy sygnatariusze są proszeni o złożenie podpisu w tym samym czasie, można skonfigurować to w tym ustawieniu.

  Można też zezwolić nadawcy na wybranie, która procedura jest najlepsza dla danej transakcji, jeśli wykorzystywane są obie opcje.

Więcej brandingu!

Wybierz kolejno Konto > Ustawienia poczty e-mail, a wyświetlone zostaną następujące ustawienia:

Stopka wiadomości e-mail — jest to globalne ustawienie konta, które pozwala ustawić wiadomość tekstową w dolnej części wiadomości e-mail. Jest to doskonałe miejsce na umieszczanie informacji marketingowych oraz uwag prawnych.

Zezwalaj użytkownikom na posiadanie własnych stopek e-mail — to ustawienie pozwala poszczególnym użytkownikom na ustawienie własnej zawartości podpisu.

Obrazy nagłówka i stopki — nagłówki i stopki wiadomości e-mail są jak logo, tylko że większe. Sprawia to, że branding w wiadomościach e-mail jest skuteczniejszy oraz informuje klienta o nadawcy wiadomości.

Tak jak w przypadku logo, obsługiwane typy plików to JPEG, GIF i PNG. 

Skorzystaj z obrazu o wysokości 200 pikseli oraz szerokości 600 pikseli.

Dla każdego z obrazów zostanie wyświetlone łącze Przekaż nowy obraz. Pozwala ono odszukać obraz w lokalnym systemie. Kliknij przycisk Zapisz.

Ustawienia zabezpieczeń usługi Adobe Sign łączą ogólne ustawienia haseł dla różnych zastosowań z kilkoma ustawieniami dotyczącymi dokumentów.

Aby skonfigurować zabezpieczenia, wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia zabezpieczeń.

 • Ustawienia pojedynczego logowania
  Czy użytkownicy logują się za pomocą danych użytkowników Adobe lub Google? Jeżeli tak, należy włączyć odpowiednie ustawienie oraz wyłączyć te, które nie będą używane.

 • Ustawienia zapamiętywania
  Pozwala skonfigurować zapamiętywanie danych logowania użytkownika przez określony czas. Wybierz okres czasu z listy rozwijanej.

 • Zasady dotyczące hasła logowania
  Ustawienie to określa, jak często należy zmieniać hasło oraz jak wiele starszych haseł ma być zapamiętywanych w usłudze Adobe Sign w celu uniknięcia powtarzania haseł.

 • Siła hasła logowania
  Wymagana siła haseł jest kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa konta. Zaleca się ustawienie najwyższej wartości tolerowanej przez użytkowników.

 • Typ szyfrowania PDF
  Kluczem do ustawienia odpowiedniego poziomu szyfrowania dokumentu PDF jest znajomość wersji programu Reader zainstalowanego na komputerach sygnatariuszy. Bardziej zaawansowane szyfrowanie wymaga korzystania z nowszych wersji programu Reader.

  Jeżeli docelowy sygnatariusz choć nieznacznie zwraca uwagę na kwestie techniczne, można bezpiecznie ustawić typ szyfrowania na 128­bitowy AES. Program Acrobat 7 został wydany na początku 2005 r., a większość użytkowników zdążyła od tamtej pory dokonać aktualizacji.

 • API
  Pozwala niecertyfikowanym aplikacjom partnerskim na dostęp do danych na koncie. Zezwala także użytkownikom, którzy nie są administratorami konta, na tworzenie aplikacji korzystających z interfejsów API Adobe Sign.

 • Dopuszczalne zakresy IP
  Jeżeli obawiasz się dostępu osób trzecich do kont użytkowników, ograniczenie zakresu adresów IP jest doskonały środkiem zaradczym. Należy się tylko upewnić, że nikt z pracowników nie musi pracować z domu lub na urządzeniu mobilnym poza siecią firmową.

 • Udostępnianie konta
  Udostępnianie konta to wyjątkowa funkcja służąca do zarządzania podległymi pracownikami. Rozsądne może być jednak kontrolowanie tego, komu udostępniają oni swoje konta. Wielu administratorów decyduje się udostępnić konto tylko podczas tworzenia nowych użytkowników oraz wyłączyć opcję udostępniania na całym koncie.

 • Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
  Czy przed podpisaniem użytkownicy powinni się logować? W zależności od przypadku zastosowania dobrym pomysłem może być ustawienie zabezpieczeń.

 • Hasło podpisywania umowy
  Umożliwia zastosowanie zasady hasła w przypadku ochrony podpisywania lub wyświetlania dokumentu.

 • Siła hasła podpisywania umowy
  Określa siłę hasła.

 • Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
  Możesz ograniczyć liczbę prób weryfikacji tożsamości sygnatariuszy przed anulowaniem umowy.

Czy zamierzasz korzystać z API? Jeśli zatrudniasz deweloperów i chcesz integracji usługi Adobe Sign z istniejącym systemem CRM (lub innymi aplikacjami korzystającymi z API), należy rozważyć skorzystanie z tej opcji.

Usługa Adobe Sign obsługuje dwa typy API: SOAP oraz REST.

Wybierz kolejno Konto > Adobe Sign API.

Użycie interfejsów API Adobe Document Cloud w celu uzyskania dostępu do danych użytkownika wymaga tokenów OAuth.

Możesz utworzyć klucz integracji, jeśli masz starszą aplikację, która nie obsługuje OAuth.

Jeżeli łącze służące do utworzenia klucza integracji jest niewidoczne, skontaktuj się z obsługą techniczną.

Na tej stronie można znaleźć również

Dodatkowo po włączeniu API po lewej stronie widoczne będzie nowe łącze Dziennik żądań API. Dziennik ten zawiera przychodzące pliki XML dla zapytań API i może przydać się podczas rozwiązywania problemów związanych z kodem.

Interfejs API REST jest dostępny za pośrednictwem opcji Aplikacje API.

Po przejściu do strony kliknij łącze Utwórz nową aplikację, podaj nazwę aplikacji, a następnie kliknij przycisk Utwórz aplikację.

Nowy identyfikator i sekret aplikacji zostaną natychmiast wygenerowane i wyświetlone.

Podział użytkowników na grupy funkcyjne może być przydatny, szczególnie w przypadku, gdy grupy te mają różne wymagania dotyczące podpisów lub posiadają struktury raportowania, których należy przestrzegać.

Na szczęście tworzenie grup w usłudze Adobe Sign jest niezwykle łatwe. Po prostu wybierz kolejno
Konto > Użytkownicy lub Konto > Grupy.

Na stronie Grupa kliknij symbol + w prawym górnym rogu strony i wprowadź nową nazwę grupy w polu.

Na stronie znajduje się również łącze pozwalające skonfigurować ustawienia grupy. Kliknij dany wiersz, aby wyświetlić łącze Ustawienia grupy. Ustawienia te są niemal identyczne do Ustawień ogólnych skonfigurowanych na poziomie konta, ale ponieważ grupy są elementami potomnymi konta, ustawienia grupy zastąpią ustawienia konta.

Można też zauważyć, że nazwę grupy można zawsze zmienić, dlatego też, gdy zaistnieje taka konieczność, nie będzie to stanowić problemu.

Czas dodać użytkowników!

Istnieją dwie metody tworzenia nowych użytkowników w usłudze Adobe Sign:

Po jednym

lub

Tworzenie masowe za pomocą pliku CSV

Proces dodawania pojedynczego użytkownika jest bardzo łatwy. Wybierz kolejno
Konto > Użytkownicy, a następnie kliknij przycisk + na pasku narzędzi wyświetlonym obok pola wyszukiwania. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz.

Wprowadź w polach adres e-mail, imię oraz nazwisko nowego użytkownika, a następnie zgodnie z potrzebą wybierz grupę, do której ma on zostać przydzielony.

Dostępne będzie również pole wyboru Pokaż ich umowy. Opcja ta sprawi, że konto nowego użytkownika zostanie udostępnione administratorowi. Jeśli konieczne jest monitorowanie transakcji nowego pracownika, należy zaznaczyć to pole.

W przeciwnym razie udostępnienie można nadal skonfigurować. Wystarczy skorzystać z funkcji Udostępnianie konta.

Po utworzeniu użytkownika pod podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o ustawienie hasła. Po wykonaniu tej czynności konto użytkownika będzie aktywne i gotowe do wysyłania dokumentów.

Poniżej opisano metodę masowego tworzenia użytkowników: wybierz kolejno Konto > Użytkownicy, a następnie kliknij przycisk + na pasku narzędzi wyświetlonym obok pola wyszukiwania. W oknie dialogowym Utwórz kliknij przycisk Utwórz wielu użytkowników.

Proces polega na stworzeniu pliku CSV z kolumnami zawierającymi przynajmniej adres e-mail, imię oraz nazwisko. Dokładne informacje o właściwym formacie zawiera przykładowy plik CSV — kliknij łącze Pobierz przykładowy plik CSV. Przygotuj plik w określonym formacie. Gdy plik będzie gotowy, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik.

Jedyną wadą tego procesu jest brak możliwości udostępnienia konta użytkownika administratorowi.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto