Uwaga:
W poniższym artykule opisano procedurę w klasycznym układzie strony.
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z tym samym procesem w nowym formacie strony.


Wysyłanie umowy dwa razy na ten sam adres e-mail

Czasami dwoje lub więcej osób używa wspólnego adresu e-mail i wymagane jest, aby podpisy wszystkich użytkowników zostały umieszczone na jednym dokumencie.

Można to łatwo zrobić za pomocą Adobe Sign, wykorzystując ten sam proces, którego używa się przy uzyskiwaniu unikatowych podpisów z różnych adresów e-mail.

Ponieważ każdy unikalny, prawnie wiążący podpis wymaga zapisania unikalnego zdarzenia, konieczne jest dodanie takiej samej liczby odbiorców, co liczba sygnatariuszy.  W tym przypadku wszyscy odbiorcy posiadają ten sam adres e-mail.

Obejrzyj film

 1. Na stronie Wyślij wpisz adres e-mail w polu Odbiorcaoddzielnie dla każdego sygnatariusza umowy.

  W poniższym przykładzie troje sygnatariuszy używa do podpisu tego samego adresu e-mail:

  Dwóch odbiorców dysponujących jednym adresem e-mail
 2. Przeciągnij i upuść plik do sekcji Pliki albo kliknij łącze Dodaj pliki, aby załączyć dokument z biblioteki lub sieci.

  Załącz dokument
 3. Wybierz Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu i kliknij Dalej.

  Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu
 4. Podany adres e-mail wyświetlony na samej górze listy odbiorców oznacza pierwszą osobę, która ma złożyć swój podpis.

  • Zwróć uwagę na kolorowe bloki umieszczone obok poszczególnych odbiorców. Odpowiadają one kolorowym flagom przy każdym polu przypisanym do odbiorcy.
  • Gdy odbiorcy stają się aktywni, ich kolorowe pola zostają zaznaczone.
  • Wszystkie pola przeznaczone dla aktywnego odbiorcy zostają automatycznie do niego przypisane.

  Przeciągnij z prawej strony pola przeznaczone dla pierwszego odbiorcy na dokument.

  Umieść pola pierwszego sygnatariusza.
 5. W wyskakującym menu Odbiorcy wybierz drugie powtórzenie adresu e-mail.

  • Do drugiego sygnatariusza przypisany jest blok innego koloru.
  • Po wybraniu drugiego sygnatariusza zobaczysz zaznaczenie w jego bloku.
  • Odbiorca wyświetlany w interfejsie to drugi sygnatariusz.
  Rozmieść drugi zestaw pól dla drugiego sygnatariusza.
 6. W wymaganych miejscach przeciągnij i upuść na dokument pola przeznaczone dla drugiego sygnatariusza.

  • Umieszczone pola oznaczone są kolorową flagą drugiego odbiorcy.
  Zaznacz drugie wystąpienie adresu e-mail.

  Uwaga:

  Pola przypisane do aktywnego odbiorcy widnieją w interfejsie jako jaśniejsze niż pola przypisane innym odbiorcom (te pola są nieaktywne i zabarwione na szaro).

 7. Tekst kroku

  Powtórz kroki 5–6 dla pozostałych odbiorców.

  field_placment
 8. Po umieszczeniu wszystkich niezbędnych pól kliknij przycisk Wyślij.

  Send

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online