Samouczki do wydania z listopada 2015 r.

Korzystanie z hybrydowego wysyłania

Nadawcy mogą teraz prosić odbiorców o równoległe lub sekwencyjne podpisywanie i zatwierdzenie dokumentów lub też o wykonanie połączenia obu tych czynności dzięki hybrydowemu wysyłaniu. W tym samouczku dowiesz się, jak tego dokona.

Korzystanie z roli osoby delegującej

Dowiedz się, jak wysyłać umowy do wskazanej osoby delegującej, która następnie oddeleguje je do podpisania lub zatwierdzenia. Skorzystaj z tej funkcji, jeśli nie znasz adresu e-mail sygnatariusza lub osoby zatwierdzającej lub też, gdy chcesz wysłać umowę za pośrednictwem agenta lub pośrednika. 

Szybka modyfikacja umowy

Dowiedz się, jak zmodyfikować umowę, która została wysłana do podpisania.

Samouczek dla administratorów: Projektowanie obiegu pracy: Przewodnik

Projektowanie obiegów pracy pozwala administratorom usługi Adobe Sign tworzyć szablony obiegów pracy, które pozwalają dostosować proces podpisywania do potrzeb biznesowych, oraz zarządzać nimi.

Ten samouczek przedstawia interfejs projektowania obiegów pracy i jego funkcje.

 

Samouczek dla administratorów: Zaawansowane funkcje udostępniania dla administratorów

Zaawansowane udostępnianie pozwala administratorom i użytkownikom delegować uprawnienia wysyłania, modyfikacji i wyświetlania do innych użytkowników.  

Ten samouczek pokazuje, w jaki sposób administrator może dostosowywać ustawienia udostępniania, udostępniać konta użytkowników, modyfikować uprawnienia i anulować udostępnianie.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto