Ostatnia cyfra numeru karty kredytowej została zastąpiona zerem

W przypadku wprowadzania informacji z karty kredytowej i eksportowania danych formularza ostatnia cyfra numeru karty może zostać zastąpiona zerem. Problem ten pojawia się, gdy ściągasz dane raportu z karty Raporty lub załączonego pliku CSV na karcie Zarządzaj.

Problem nie występuje w przypadku ściągania danych bezpośrednio z bazy danych aplikacji za pośrednictwem interfejsu API.

Wszystkie raporty usługi Adobe Sign są eksportowane w formie pliku z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV).

W większości przypadków pliki CSV są otwierane w programie Excel, który jest domyślnym programem w wielu systemach. Stąd też pojawia się problem z ostatnią cyfrą. Podczas otwierania pliku CSV w programie Microsoft Excel wszystkie dane są wprowadzane do pól o typie Ogólne.Jest to najbezpieczniejsza opcja, ponieważ program Excel nie jest w stanie przewidzieć, jakie dane są zawarte w pliku CSV. Podczas otwierania pliku CSV w programie Excel wykonywane są dwie operacje:

 • Wszystkie numery, których długość przekracza 11 cyfr są wyświetlane w notacji naukowej (np. 1,23457E+11).
 • Program Excel zapisuje tylko 15 pierwszych cyfr w numerze, a cyfry następujące po piętnastym miejscu są zmieniane na zera przez standard IEEE 754.

Istnieje kilka metod rozwiązania tego problemu

 1. Otwórz plik CSV w innej aplikacji, która nie tworzy takich założeń jak program Excel.
 2. Otwórz plik CSV w programie Excel, zmieniając uprzednio rozszerzenie na .txt, a następnie
  1. otwórz plik .txt w programie Excel, wybierz opcję „rozdzielany” i kliknij przycisk Dalej.
  2. Usuń zaznaczenie innych opcji, zaznacz opcję „przecinek” i kliknij przycisk Dalej.
  3. Zaznacz kolumny z danymi karty kredytowej, wybierz opcję „Tekst” w obszarze „Format danych w kolumnie” i kliknij przycisk „Zakończ”.
 3. Podziel pole, w którym wprowadzane są dane karty kredytowej, na dwa pola — jedno o długości 11–12 cyfr i jedno o długości czterech cyfr.
 4. Za pomocą sprawdzania poprawności pola zmień ustawienia pola z danymi karty kredytowej tak, aby pomiędzy zestawami liczb pojawiały się myślniki. Po dodaniu myślników typ pola Ogólny przetwarza dane jako pole tekstowe, co zapobiega ich utracie.

Opcje 2 i 3 mogą okazać się najlepsze.Opcja 3 daje również możliwość ukrycia pierwszego zestawu liczb i pozostawienie ostatnich czterech cyfr widocznych, co jest typową praktyką.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto