Adobe Sign — informacje o wydaniu z sierpnia 2016 r.

Nowe i usprawnione funkcje

Grupa odbiorców

Funkcja grupy odbiorców jest automatycznie włączana dla konta usługi Adobe Sign Enterprise, kiedy zostaje włączona nowa funkcja Wyślij. (Aby włączyć nową funkcję Wyślij dla grupy lub konta, wybierz kolejno: Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania lub wyszukaj opcję Nowa funkcja Wyślij).

Diagram ścieżki nawigacji do ustawień wysyłania

Grupa odbiorców umożliwia wielu członkom zespołu podpisywanie lub zatwierdzanie w imieniu całej grupy. Dodaj „grupę odbiorców” jako pojedynczy krok podpisywania, a następnie dodaj wielu odbiorców do tej grupy. Dowolny odbiorca wymieniony na liście może występować w imieniu całej grupy, dzięki czemu transakcje nie są wstrzymywane z powodu oczekiwania tylko na jedną osobę.  Grupy odbiorców można zdefiniować jako sygnatariuszy lub osoby zatwierdzające, a metody uwierzytelniania można w zależności od potrzeb indywidualnie przydzielać dla każdego członka grupy.

Przykład grupy odbiorców

Ustaw przypomnienia na stronie wysyłania

Nowa funkcja Wyślij umożliwia wysyłającym ustawienie automatycznych dziennych lub tygodniowych przypomnień dla odbiorców bezpośrednio na stronie wysyłania, zanim dokumenty zostaną wysłane do podpisania lub zatwierdzenia.  

Modyfikowanie umów na bieżąco

Pierwotnie udostępniono tę funkcję wybranym klientom w wydaniu z listopada 2015 r., teraz wszystkie konta i administratorzy grup Adobe Sign – Enterprise mogą wspomóc osoby wysyłające i oszczędzić im czasu, kiedy nieprawidłowy dokument ma status wersji roboczej lub został wysłany przez pomyłkę. Dopóki umowa nie zostanie podpisana możliwość modyfikowania umowy pozwala na dodawanie, reorganizowanie i usuwanie dokumentów lub ich pól bez konieczności anulowania transakcji i wysyłania kolejnej. Administratorzy muszą najpierw włączyć nową funkcję Wyślij, a następnie mogą zezwolić na błyskawiczne modyfikowanie na poziomie konta lub grupy.

Ścieżka nawigacji do sekcji Modyfikuj umowy

Nowy sposób tworzenia

Szybki proces przygotowywania dokumentów z nowym sposobem tworzenia. Nowy sposób tworzenia w wersji „beta” został wprowadzony w kwietniowym wydaniu i teraz stanowi funkcję standardową. Dodając możliwość ustawienia pól warunkowych, pól obliczeniowych i zaawansowanych zasad weryfikacji, nowy sposób tworzenia zapewnia zgodność funkcji z klasycznym sposobem tworzenia.  Administratorzy mogą włączyć nową funkcję, wybierając kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania.

Nawigacja do ustawień tworzenia

Nowa funkcja tworzenia to więcej niż responsywny interfejs i zgodność z klasyczną wersją. Został poprawiony układ strony dla narzędzi do tworzenia, które znacząco ułatwiają proces tworzenia i wysyłania formularzy:

Przeciągnij i upuść pola formularza z panelu po prawej stronie, zapewniając więcej pionowej przestrzeni dla dokumentu.

Zaznaczanie wielu pól poprzez przytrzymanie klawisza SHIFT i zaznaczenie obszaru za pomocą myszy w celu wyrównania, usunięcia lub przeniesienia pól dokumentu.

Narzędzia do zarządzania polem będą wyświetlane nad dokumentem:

 1. Wyrównaj zaznaczone pola w poziomie lub w pionie
 2. Zmień rozmiar zaznaczonych pól, aby dopasować ich wysokość lub szerokość
 3. Wyrównaj zaznaczone pola względem strony
 4. Przejdź do pola w dokumencie za pomocą rozwijanej listy nazw pól
Narzędzia do wyrównywania w oknie Tworzenie

Podczas procesu tworzenia można uzyskać dostęp do szablonów i zapisywać je:

 1. Użyj wstępnie skonfigurowanych szablonów warstw pól, aby rozmieścić pola w dokumentach
 2. Utwórz nowy szablon dokumentu, aby przechowywać go w bibliotece dokumentu
Narzędzia do tworzenia szablonów w oknie Tworzenie

Zaawansowane pola formularza

Konta Adobe Sign – Enterprise i Adobe Sign – Business uzyskają dostęp do zaawansowanych pól formularza. Zaawansowane pola obejmują pola, które mogą dynamicznie obliczać wartości, warunkowo się wyświetlać lub ukrywać na podstawie wartości innych pól oraz pola zawierające niestandardowe wzory walidacji.

Przykład pola obliczeniowego i właściwości

Nowa funkcja tworzenia widżetu

Dostępna po włączeniu nowej funkcji Wyślij, strona tworzenia widżetu została przebudowana i wyposażona w nowy interfejs użytkownika z układem responsywnym, który automatycznie dopasowuje się do różnych rozmiarów okien na komputerach lub urządzeniach mobilnych.

Strona tworzenia widżetu

Rozszerzone opcje kontrsygnatariusza dostępne dla widżetu

Użytkownicy tworzący widżety Adobe Sign za pomocą nowej funkcji tworzenia widżetu będą mogli dodawać wielu kontrsygnatariuszy i wiele osób kontr-zatwierdzających do procesu podpisywania z wyraźnym graficznym przedstawieniem kolejności podpisywania. Każdy kontrsygnatariusz może być niezależnie przypisany do roli i metody uwierzytelniania (zależnie od potrzeb).

Przykład wielu kontrsygnatariuszy na stronie widżetu

Podpisywanie za pomocą obrazu lub stempla

Oprócz wpisywania lub rysowania podpisu sygnatariusze mogą wybrać obraz prawidłowo przygotowanego podpisu lub stempel podpisu. Aby zastosować stempel podpisu sygnatariusz musi wybrać opcję obrazu powyżej panelu podpisu, a następnie kliknąć panel podpisu.

Panel podpisu Adobe Sign z nową opcją obrazu

Zostanie otwarte pole przeglądania, umożliwiające sygnatariuszowi przeglądanie pliku obrazu, który ma być użyty, i dodanie go jako obrazu podpisu. Usługa Adobe Sign wyczyści tło, aby uzyskać najlepszej jakości obraz podpisu lub stempla.

Przykład stempla podpisu w panelu podpisywania

Po zakończeniu procesu podpis za pomocą obrazu zostanie wyświetlony w panelu podpisywania. Zaznacz opcję Zapisz podpis w profilu, aby móc z niego korzystać w przyszłości, a następnie kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować obraz jako podpis. Nastąpi przekierowanie do miejsca zastosowania obrazu na dokumencie. Idealne rozwiązanie dla sygnatariuszy, którzy muszą spełnić wymagania prawne odnośnie podpisu typu stempel.

Przykład stempla podpisu na finalnym dokumencie

Wygładzanie podpisów

Pozwala klientom i pracownikom wygładzać i dopracowywać podpisy składane za pomocą myszy lub rysika.

Przykład nowo narysowanego podpisu

Wzmocniona złożoność hasła

Wprowadzone zostały nowe, bardziej restrykcyjne zasady zabezpieczania hasłem. Hasła muszą zawierać co najmniej 8 znaków, ale mogą składać się nawet ze 100, i muszą zawierać:

 • Co najmniej jedną małą literę
 • Co najmniej jedną dużą literę
 • Co najmniej jedną cyfrę
 • Co najmniej jeden znak specjalny

Ponadto wprowadzono teraz następujące wyrażenie logiczne:

 • Hasła będą sprawdzane względem listy najczęściej używanych haseł.
 • Historia haseł liczy obecnie 10. Nie można ponownie użyć żadnego z poprzednich 10 haseł.
 • Hasła nie mogą zawierać imienia, nazwiska ani adresu e-mail użytkownika.

Użytkownicy mają 90 dni, aby zastosować się do nowych wymogów

Wzmocnione uwierzytelnianie telefoniczne

Uwierzytelnianie telefoniczne sygnatariusza zostało usprawnione i składa się teraz z 6-cyfrowego kodu, co stokrotnie zwiększa siłę kodu weryfikacyjnego. Usprawnienie to będzie automatycznie stosowane we wszystkich transakcjach wykorzystujących uwierzytelnianie telefoniczne. Jeśli sygnatariusz chce oddelegować podpis nowej osobie, może podać numer telefonu nowego sygnatariusza bezpośrednio w obiegu pracy delegowania.

Kompletna lokalizacja

Cała aplikacja została w pełni zlokalizowana we wszystkich trzydziestu sześciu obsługiwanych językach. Lokalizacja obejmuje także rejestry kontrolne, stronę raportów, rozszerzoną obsługę znaków, dodatkowe formaty daty i waluty dla pól formularza i wiele innych.

Dostępność

Dla użytkowników i sygnatariuszy niepełnosprawnych ruchowo lub słuchowo nowy interfejs internetowy jest zdecydowanie łatwiejszy w obsłudze dzięki kompleksowym usprawnieniom obejmującym proces logowania, pulpit, nową funkcję Wyślij i funkcję podpisywania. 

Nowe funkcje dostępności poprawiają zgodność, co przekłada się na korzyści dla organizacji – takich jak agencje rządowe – które chcą zachować zgodność z normami takimi jak WCAG 2.0 AA, europejska norma EN 301 549 oraz amerykańska Ustawa o rehabilitacji, rozdział 508.

Usprawniona nawigacja za pomocą klawiatury

Użytkownicy niepełnosprawni ruchowo będą mieć możliwość używania klawiatury do logowania, wysyłania i podpisywania umów, jak również zarządzania pulpitem bez konieczności korzystania z pomocy innych osób. Nie trzeba już korzystać z myszy! Wszystkie pola, ikony i aktywne przyciski są dostępne poprzez klawisz Tab, co zwiększa dostępność funkcji.

Obsługa czytnika ekranu

Umożliwia niepełnosprawnym użytkownikom otwieranie i odczytywanie dokumentów za pomocą czytnika ekranu w programie Adobe Acrobat Reader, a następnie wypełnianie, podpisywanie i przesyłanie formularza za pomocą usługi Adobe Sign.

W procesie podpisywania sygnatariusze mogą poruszać się we właściwej kolejności między polami za pomocą klawisza Tab, odczytywać na głos nazwy pól – umożliwia to zrozumienie, o jaką informację są proszeni – oraz odkrywać dodatkowe opcje, takie jak delegowanie do następnego sygnatariusza czy odmowa podpisania. Aby zapewnić optymalne korzystanie z funkcji, autorzy formularzy powinni utworzyć podpowiedzi lub opisowe nazwy dla każdego pola formularza, które po odczytaniu na głos będą wyraźnie informować, o jakie dane są proszeni niepełnosprawni użytkownicy podczas wypełniania pól formularza.  

Narzędzia programistyczne

Java SDK

Programiści będą mogli szybciej integrować aplikacje Java dzięki naszemu rozwiązaniu Java SDK. SDK zapewnia wstępnie utworzone obiekty Java po stronie klienta, wykorzystujące interfejs REST API usługi Adobe Sign. Więcej informacji można znaleźć na portalu dla programistów Adobe Sign, w naszej dokumentacji oraz bezpośrednio w Java SDK.

Mobilne aktualizacje

Dzielony ekran

Urządzenia iPad i iPad Pro z systemem iOS – zwiększ produktywność dzięki nowemu trybowi wielozadaniowemu obsługującemu urządzenia iPad i iPad Pro z systemem iOS 9. Nowy tryb dzielenia ekranu umożliwia użytkownikom urządzeń mobilnych korzystanie z dwóch aplikacji obok siebie. 

Nowa pomoc dla urządzeń przenośnych

Nowa funkcja pomocy dostępna jednym kliknięciem zapewnia użytkownikom urządzeń mobilnych z systemami iOS lub Android pomoc, której potrzebują. Teraz użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do pomocy bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji mobilnej z pulpitu ekranu głównego.

Dostępność funkcji w zależności od planu usługi Adobe Sign

Funkcja Plan usługi Adobe Sign Dostępność w Ameryce Północnej Dostępność w Unii Europejskiej
Grupa odbiorców
Adobe Sign – wersja Enterprise
08/22/16 08/22/16
Ustaw przypomnienia na stronie wysyłania Wszystkie 08/16/16 08/18/16
Modyfikuj umowy na bieżąco
Adobe Sign – wersja Enterprise 08/22/16 08/22/16
Nowy sposób tworzenia Wszystkie 08/22/16 08/22/16
Zaawansowane pola formularza Adobe Sign – Enterprise, Adobe Sign – Business 08/22/16 08/22/16
Nowa funkcja tworzenia widżetu Adobe Sign – Enterprise,
Adobe Sign – Business
08/16/16
08/18/16
Rozszerzone opcje kontrsygnatariusza dostępne dla widżetu Adobe Sign – Enterprise,
Adobe Sign – Business
08/16/16 08/18/16
Podpisywanie za pomocą obrazu lub stempla Wszystkie 08/16/16 08/18/16
Wygładź podpisy
Wszystkie 08/16/16 08/18/16
Wzmocniona złożoność hasła
Wszystkie 08/16/16 08/18/16
Wzmocnione uwierzytelnianie telefoniczne
Adobe Sign – Enterprise, Adobe Sign – Business
08/16/16 08/18/16
Dostępność Wszystkie 08/16/16 08/18/16
Kompletna lokalizacja Wszystkie 08/16/16 08/18/16
Java SDK API 08/16/16 08/18/16
Dzielony ekran iOS 08/16/16 08/18/16
Pomoc dla urządzeń przenośnych iOS i Android 08/16/16 08/18/16

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania Opis
4169765 Rozwiązano problem w SAML, który powodował przekierowywanie niektórych klientów podczas logowania
4168049 Rozwiązano kilka problemów dotyczących adresów e-mail zawierających znak apostrofu
4164782 Rozwiązano problem z uruchamianiem zaplanowanych raportów w niewłaściwym czasie
4157207 Adresy e-mail pośredników nie zawierają już adresów e-mail DW w nagłówku, jeśli są wyłączone dla DW
4156570 Naprawiono problem, który powodował nieprawidłowe wyświetlanie informacji na wykresach pulpitu
4155916 Naprawiono problem, który powodował, że metoda API userCredentials nieprawidłowo żądała hasła
4155454 Hiperłącze do certyfikatu OAuth w narzędziu Sign prowadzi teraz do prawidłowego adresu URL
4155091 Naprawiono wiele problemów, które powodowały nieprawidłowe wyświetlanie czasu niektórych zdarzeń w raportach kontroli
4144769 Rozwiązano sporadycznie występujący problem z zapisem daty usuniętych umów
4137757 Usprawnione funkcje w kreatorze obiegu pracy
4125201 Naprawiono komunikat o błędzie informujący, że do umowy dodano zbyt wiele załączników
4005568 Naprawiono problem powodujący nieprawidłowe wyświetlanie opcjonalnych pól na podpisanej umowie

Pobierz

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto