Adobe Acrobat Sign dla systemu iOS: informacje o wydaniu

Omówienie

Adobe Acrobat Sign umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów i formularzy, wysyłanie ich innym osobom w celu złożenia elektronicznego podpisu, monitorowanie odpowiedzi w czasie rzeczywistym i natychmiastowe uzyskiwanie podpisów dzięki funkcji podpisu osobistego. Zapewnia również wygodę pracy w trybie offline i automatycznie synchronizuje pracę po odzyskaniu połączenia z Internetem.

Acrobat Sign dla systemu iOS w wersji 3.29

Nowe aktualizacje

  • Obsługa włączania powiadomień push

Użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem iOS mogą teraz włączyć powiadomienia push w swojej aplikacji Acrobat Sign. Powiadomienia te informują użytkowników o nowych dokumentach wymagających uwagi, a także powiadamiają nadawców, gdy dokumenty są podpisywane, odrzucane lub uzupełniane. W razie potrzeby użytkownicy mogą wyłączyć powiadomienia push za pomocą ustawień urządzenia.

  • Dodano obsługę wyboru dokumentów lokalnych

Na ekranie opcji Dodaj dokumenty wprowadzono nową opcję menu o nazwie „Przeglądaj więcej plików”. To menu zapewnia dostęp do wszystkich obsługiwanych typów plików przechowywanych na urządzeniu. W odróżnieniu od opcji „Dokumenty na urządzeniu” nie trzeba już wstępnie otwierać i zapisywać tych plików w aplikacji mobilnej Acrobat Sign.

  • Przejrzystość nazwy lokalizacji dokumentu

Aby uniknąć mylenia opcji „Dokumenty na urządzeniu” i „Przeglądaj więcej plików”, zmieniliśmy nazwę „Dokumenty na urządzeniu” na „Zapisane w aplikacji”.

  • Rozszerzone zabezpieczenia adresów URL interfejsu API IMS

Wprowadziliśmy istotną zmianę, aby zwiększyć bezpieczeństwo interfejsów API IMS. Parametry kwerendy zostały zastąpione parametrami treści POST. Dzięki temu poufne informacje, takie jak tajne klucze, tokeny i hasła, nie będą już uwzględniane w adresach URL.

  • Przejście na interfejsy API w wersji 6

Aby zapewnić płynniejsze i bardziej wydajne działanie aplikacji, uaktualniliśmy wszystkie używane interfejsy API z wersji 5 do 6. Ta zmiana nie tylko poprawia jakość i wydajność aplikacji, ale także rozwiązuje pewne utrzymujące się problemy, które pojawiały się w aplikacji w przeszłości.

  • Większa spójność obsługi bibliotek dokumentów

Poprzednio aplikacja Acrobat Sign dla systemu iOS umożliwiała dołączanie dokumentów z biblioteki do pól załączników podczas procesu podpisywania, nawet jeśli powodowało to błędy. Aby dostosować aplikację do procesu w witrynie Acrobat Sign, wyłączyliśmy tę funkcję.

Ta funkcja jest dostępna w wersjach iOS w wersji 15 i nowszych dla użytkowników zarządzanych za pomocą konsoli Adobe Admin Console.

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

xxxx

Rozwiązano problem, w wyniku którego użytkownicy nie mogli wysyłać umów po włączeniu podglądu i tworzenia pól formularza.

xxxx

Wymagane pola formularza są teraz podświetlone, co pozwala je odróżnić od pól opcjonalnych.

xxxx

Naprawiono sporadycznie występujący problem polegający na tym, że okno dialogowe wygasłej sesji było błędnie wyświetlane, gdy użytkownik wylogował się z aplikacji. Okno dialogowe błędu nie będzie już błędnie wyświetlane.

Uwaga:

Elementy menu są kontekstowe, a niektóre z nich nie wyświetlają się w menu, jeśli nie odpowiadają dokumentowi lub liście dokumentów.

Poprzednie wersje

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

3733

Udoskonalone działanie z łącznikami innych producentów

4034

Rozwiązano problem, który powodował, że nie można było edytować pola inicjałów

4073

Naprawiono stan wprowadzany w nowej domenie adobesign, który blokował wysyłanie

4082

Rozwiązano problem, który powodował, że aplikacja nie wymuszała języka podpisywania

4083/4228

Rozwiązano kilka problemów, w wyniku których aplikacja nie uzyskiwała czasu lokalnego dla zastosowanego przesunięcia strefy czasowej

4267

Rozwiązano problem, w wyniku którego pola podpisu / pola inicjału na wielu stronach mogły blokować proces podpisywania

4293

Naprawiono stan, w wyniku którego wysyłanie umowy zawieszało się na ekranie przygotowywania umowy

4308

Naprawiono sporadyczny błąd powodujący awarię aplikacji po kliknięciu ikony Ustawienia

4312

Rozwiązano problem, który powodował, że osoba delegująca nie mogła ukończyć procesu delegowania

Identyfikator wydania

Opis

3733

Udoskonalone działanie z łącznikami innych producentów

4034

Rozwiązano problem, który powodował, że nie można było edytować pola inicjałów

4073

Naprawiono stan wprowadzany w nowej domenie adobesign, który blokował wysyłanie

4082

Rozwiązano problem, który powodował, że aplikacja nie wymuszała języka podpisywania

4083/4228

Rozwiązano kilka problemów, w wyniku których aplikacja nie uzyskiwała czasu lokalnego dla zastosowanego przesunięcia strefy czasowej

4267

Rozwiązano problem, w wyniku którego pola podpisu / pola inicjału na wielu stronach mogły blokować proces podpisywania

4293

Naprawiono stan, w wyniku którego wysyłanie umowy zawieszało się na ekranie przygotowywania umowy

4308

Naprawiono sporadyczny błąd powodujący awarię aplikacji po kliknięciu ikony Ustawienia

4312

Rozwiązano problem, który powodował, że osoba delegująca nie mogła ukończyć procesu delegowania

Identyfikator wydania

Opis

3470

Rozwiązano problem, przez który nadawca mógł edytować pola podczas otwierania formularza umowy oczekującej na podpisanie przez innych

3608

Rozwiązano problem, w wyniku którego włączenie opcji podglądu nie przekładało się na aplikację mobilną

3941

Rozwiązano problem, przez który opcje hasła PDF były nadal widoczne po wyłączeniu

3960

Rozwiązano problem, przez który warunkowe zachowanie pól mogło blokować podpisywanie

4036

Usprawniono interfejs użytkownika w trybie ciemnym dla tabletu iPad Pro

4039

Rozwiązano problem, w wyniku którego nowoutworzone umowy z formularzami internetowymi nie były wyświetlane na stronie zarządzania

4060

Rozwiązano problem, przez który opcja anulowania nie była dostępna w łączu „więcej opcji”

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

3519

Rozwiązano problem, w wyniku którego przyciski opcji o wartości domyślnej powodowały błąd

3793

Rozwiązano problem, w wyniku którego pola wyboru z wartością domyślną powodowały błąd

3807

Naprawiono stan, w którym pola tylko do odczytu mogły być edytowalne

3873

Rozwiązano problem, w wyniku którego pole wyboru z wartością domyślną nie było widoczne w dokumencie końcowym, jeśli wartość nie została zmieniona

3894

Ulepszono synchronizację między aplikacją systemu operacyjnego a bazą danych Adobe Sign

3904

Rozwiązano problem, w wyniku którego nadawca przestał mieć możliwość anulowania, zastąpienia następnego sygnatariusza lub wysłania przypomnienia

3913

Naprawiono stan, w którym oddelegowany użytkownik mógł pobrać plik PDF umowy

3914

Naprawiono stan, w którym użytkownik na osadzonej stronie podpisu mógł pobrać plik PDF umowy

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

3448

Rozwiązano problem, w wyniku którego wskaźnik nie wskazywał następnego pola listy rozwijanej na iPadzie

3491

Rozwiązano problem, w wyniku którego niektórzy użytkownicy nie widzieli swojej zawartości bez uprzedniego odświeżenia

3537

Rozwiązano problem, w wyniku którego nie można było przesyłać dokumentów z systemu iOS na ekranie Dodaj dokumenty

3685

Ulepszono automatyczną aktualizację stanu listy umów

3801

Rozwiązano problem, w wyniku którego dokumenty były nieprawidłowo wyświetlane na ekranie Dodaj dokument

3866

Rozwiązano problem, w wyniku którego formularze internetowe były nieprawidłowo uruchamiane za pomocą funkcji Dodaj widżet i edytuj łącza

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

3506

Rozwiązano problem, w wyniku którego umowy podpisane stemplem nie mogły zostać uzyskane, udostępnione ani wydrukowane w pliku PDF

3542

Rozwiązano problem, w wyniku którego opcja podpisywania przez hosta była zablokowana na niektórych urządzeniach

3609

Rozwiązano problem, w wyniku którego podczas dodawania obrazu w środku pliku pojawiało się puste pole

3610

Rozwiązano problem, który mógł powodować awarię aplikacji w pliku o rozmiarze większym niż 10 MB

3611

Rozwiązano problem, w wyniku którego umowy ze znakami specjalnymi w wiadomości nie mogły zostać uzyskane, udostępnione ani wydrukowane z pliku PDF

3612

Rozwiązano problem, w wyniku którego edytowana nazwa zeskanowanego dokumentu nie została uwzględniona w nazwie umowy

3629

Rozwiązano problem, w wyniku którego znaki specjalne używane w wiadomości e-mail były konwertowane na wartości ASCII

3632

Rozwiązano problem, w wyniku którego nieprawidłowe znaki pojawiały się w zarchiwizowanej nazwie, jeśli użytkownik zeskanował lub zaimportował obraz z biblioteki

3633

Rozwiązano problem, w wyniku którego nazwa pliku była wyświetlana nawet po zmianie pola nazwy

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania

Opis

3463

Naprawiono błąd podczas wprowadzania niemieckiego numeru telefonu na potrzeby uwierzytelniania SMS

3472

Rozwiązano problem uniemożliwiający pobranie kopii podczas stosowania stempla lub podpisów elektronicznych

3507

Rozwiązano problem, w wyniku którego dokumenty obrazów wyglądały na przycięte i zniekształcone

3510

Rozwiązano problem, w wyniku którego wysyłanie umowy w przypadku wybrania uwierzytelniania SMS było niemożliwe

3639

Naprawiono błąd graficzny, który powodował wyświetlenie przycisku Dalej podczas wybierania poświadczeń elektronicznych

3679

Rozwiązano problem, w wyniku którego okno dialogowe Wybierz sygnatariusza było wyświetlane do podpisu osobistego

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?