Aplikacja Adobe Sign pozwala na elektroniczne podpisywanie dokumentów i formularzy, wysyłanie ich innym osobom w celu złożenia elektronicznego podpisu, śledzenie odpowiedzi w czasie rzeczywistym i natychmiastowe uzyskiwanie podpisów dzięki funkcji podpisu osobistego. Umożliwia ona również pracę w trybie offline i synchronizuje dane automatycznie po ponownym uzyskaniu połączenia.

Skanowanie i podpisywanie

Skanuj wszystko za pomocą aparatu swojego urządzenia: przekonwertuj dokument papierowy na elektronicznie podpisany w rekordowo krótkim czasie.

 • Skanuj wiele stron i ustawiaj ich kolejność.
 • Dołączaj, wysyłaj i podpisuj zeskanowane pliki PDF.
 • Ulepsz skan dzięki usprawnionym funkcjom wykrywania granic, korekcie perspektywy i ostrości tekstu.
 • Dostępna na urządzenia iPhone 5s+, iPad 3+, iPad Mini 2+ oraz system iOS 9+

Widżet śledzenia na urządzenia przenośne

Z łatwością śledź proces podpisywania elektronicznego dzięki nowemu widżetowi mobilnemu.

Sprawdzaj stan umowy i rozpoczynaj obiegi podpisów bezpośrednio z poziomu powiadomień mobilnych bez uruchamiania aplikacji Adobe Sign.

Tryb odczytu

Wydanie z grudnia 2016 roku zostało wyposażone w nowy tryb odczytu, w którym tekst na wyświetlanej stronie wlewa się tak, aby dopasować się do bieżącego widoku. Przykładowo przy powiększaniu i pomniejszaniu dokumentu podziały wiersza przesuwają się, aby zmieścić tekst na stronie w taki sam sposób, w jaki strona HTML ponownie wlewa się przy zmianie rozmiaru przeglądarki. Aby włączyć tryb odczytu, dotknij ikony readingmodeicon, kiedy dokument jest otwarty.

Uwaga! Niektórych treści nie można wlać ponownie. Obrazy i inna złożona treść mogą powodować następujące problemy.

 • Niektóre strony traktowane są jako obrazy i nie można ich powiększyć.
 • Gdy strona lub dokument są zbyt złożone, by ponownie wlać tekst, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.
 • Tabele bez krawędzi zwykle nie są rozpoznawane jako tabele i efekt ponownego wlania tekstu nie jest zbyt dobry.
 • Wzory matematyczne oraz pewne typy tekstu wymagającego precyzyjnego formatowania mogą być błędnie wlewane.
 • Niektórych zabezpieczonych dokumentów nie można ponownie wlać.

Ulepszony panel śledzenia i zarządzania

Wydanie z października 2016 roku zapewnia usprawniony sposób przeglądania historii umowy, wysyłania przypomnień i inicjowania podpisywania przez hosta bez konieczności przeszukiwania widoku dokumentu. W przypadku dowolnej listy dokumentów przesuń palcem od prawej do lewej strony ekranu, aby wyświetlić wysuwane menu. Na przykład:

 1. Wybierz listę dokumentów, np. Oczekujące na innych.
 2. Przesuń palcem od prawej do lewej strony ekranu.
 3. Dotknij pozycji Historia, Przypomnienie lub Podpis hosta.

Uwaga:

Elementy menu są kontekstowe, a niektóre z nich nie wyświetlają się w menu, jeśli nie odpowiadają dokumentowi lub liście dokumentów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online