Dodawanie uwag do podpisywanej transakcji
Uwaga:
poniższy artykuł zawiera instrukcje dotyczące nowego formatu strony.
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z tym samym procesem w klasycznym układzie strony.


Dodawanie uwag do transakcji

Wysyłając transakcję, możesz do niej dołączyć osobistą uwagę na stronie Zarządzaj. Uwaga ta jest widoczna tylko dla użytkownika, który ją wprowadził i tylko na podglądzie strony Zarządzaj w sekcji Uwagi.

  1. Aby dodać uwagę do transakcji, przejdź do strony Zarządzaj, kliknij raz umowę, aby ją wybrać, a następnie kliknij łącze Uwagi znajdujące się wśród opcji po prawej stronie

    Przejdź do karty Uwagi
  2. Wpisz w polu uwagę i kliknij przycisk Zapisz uwagę