Ta strona zawiera artykuły dotyczące najlepszych metod opracowane na podstawie cennych uwag i wiedzy zgromadzonej przez menedżerów ds. sukcesów klienta pozostających we współpracy z klientami wdrażającymi usługę Adobe Sign.

Przewodnik implementacji: skrócona instrukcja

Cenny zasób wiedzy o pomyślnej implementacji usługi Adobe Sign, zawarty w jednym dokumencie.

Wdrażanie usługi Adobe Sign: przewodnik po najlepszych metodach

W tym przewodniku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do pomyślnej implementacji podpisów elektronicznych – instrukcje krok po kroku i sprawdzone praktyki firmy Adobe oraz dodatkowe zasoby.

Tworzenie skutecznej strategii wdrożenia (PDF: 182 KB)

Przeprowadzenie szybkiego wdrożenia i powtarzalnego wdrożenia w organizacji, a następnie powielenie procesu w stosunku do różnych regionów, działów lub jednostek biznesowych pozwoli na szybsze uzyskanie korzyści, oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez firmę.

Upraszczanie prawnych obiegów pracy (PDF: 1,09 MB)

Wykorzystanie usługi Adobe Sign w środowisku prawnym może zapewnić dużą oszczędność czasu i zmniejszenie kosztu oraz inne korzyści, takie jak standaryzacja, łatwość wykonania, harmonizacja i pewność zawieranych kontraktów. 

Tworzenie skutecznego planu komunikacji wdrożenia (PDF: 2,16 MB)

Usprawnij adaptację i obsługę klienta końcowego implementacji Adobe Sign dzięki spersonalizowanej strategii komunikacyjnej.

Migracja obiegów pracy z postaci papierowej do cyfrowej (PDF: 1 MB)

Konwertuj istniejące obiegi pracy wykorzystujące papierowe dokumenty na cyfrowe obiegi pracy, upraszczając i usprawniając obsługę użytkownika i zwiększając jakość danych dzięki tym sprawdzonym metodom.

Tworzenie skutecznego planu szkolenia w 5 krokach (PDF: 191 KB)

Specjalista ds. wdrożeń upewni się, że posiadasz zasoby niezbędne do przeprowadzenia udanego pierwszego wdrożenia. Oprócz tego możesz dowiedzieć się, w jaki sposób stworzyć skuteczny plan szkolenia dla użytkowników końcowych usługi Adobe Sign na wypadek dodatkowych wdrożeń, dodawania nowych użytkowników oraz dodatkowych zastosowań. 

Używanie podpisów cyfrowych (PDF: 978 KB)

Dowiedz się, jak działają podpisy cyfrowe podczas korzystania z usługi Adobe Sign i programu Adobe Acrobat. 

Podziel się swoim sukcesem (PDF: 197 KB)

Podziel się swoim sukcesem dotyczącym podpisów elektronicznych z innymi grupami i działami za pomocą zestawu Podziel się swoim sukcesem (Share Your Success), udostępnionym w usłudze Adobe Sign. Zbierz opinie, aby zidentyfikować inne obszary, w których podpisy elektroniczne mogą przynieść korzyść.

Mapowanie danych i mapowanie scalające w Salesforce (PDF: 385 KB)

Dowiedz się, jak korzystać z mapowania danych i mapowania scalającego w integracji Adobe Sign dla Salesforce.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online