Rozwiązywanie problemów i pomoc

Uzyskaj pomoc przy pobieraniu i instalacji programu Acrobat, Acrobat 2020, 2017, Acrobat Reader i nie tylko, oraz przy rozwiązywaniu często występujących problemów z instalacją.

Zobacz, jak odinstalować i ponownie zainstalować program Acrobat w systemie Windows lub macOS, w wersji próbnej i na drugim komputerze.

Licencja Acrobat dla pojedynczego użytkownika pozwala zainstalować program Acrobat na więcej niż jednym komputerze oraz aktywować go (logować się) na maksymalnie dwóch komputerach.

Naprawiaj błędy z aplikacjami Adobe jeśli pojawia się kod lub numer błędu albo uzyskaj pomoc z często występującymi błędami instalacji programu Acrobat i znajdź rozwiązania.

Zobacz często używane rozwiązania sporadycznych awarii programu Acrobat w systemie Windows, wyślij raporty o błędach lub zgłoś błąd.

Jeśli program Acrobat lub Acrobat Reader ulega awarii przy pierwszym uruchomieniu, prawdopodobnie wystąpił problem ze zgodnością między programem Acrobat a sterownikami Nvidia.

Wypróbuj nasze najczęściej stosowane rozwiązania, jeśli program Acrobat stale prosi o logowanie.

Dowiedz się, jak aktywować program Acrobat i rozwiązywać problemy z aktywacją, licencją i logowaniem.

W czterech prostych krokach możesz ustawić program Acrobat lub Acrobat Reader jako domyślny program do obsługi plików PDF.

Uzyskaj informacje o interfejsie Adobe Acrobat oraz podstawach przestrzeni roboczych, w tym o narzędziach, menu, preferencjach i nie tylko.

Dowiedz się, jak dodać lub zamienić tekst, zmienić czcionki, dostosować wyrównanie, zmienić rozmiar tekstu i nie tylko w pliku PDF.

Szybko i łatwo zmień domyślną czcionkę w programie Acrobat podczas edycji tekstu oraz czcionkę zastępczą podczas edycji plików PDF.

Możesz łatwo utworzyć inteligentny formularz PDF, konwertując zeskanowany dokument, plik Microsoft Word lub Excel albo inny format. Możesz także utworzyć nowy formularz bezpośrednio w programie Acrobat.

Dowiedz się, jak dodawać pola formularza PDF, aby tworzyć pola tekstowe i pola dat, wykonywać obliczenia, uruchamiać specjalne skrypty i nie tylko.

Połącz co najmniej dwa pliki w jeden plik PDF i uporządkuj strony w odpowiedniej kolejności na komputerze lub w przeglądarce.

Społeczność

Zadawaj pytania, aby otrzymać odpowiedzi specjalistów.