Rozwiązywanie problemów i pomoc

Możesz pobrać aplikację z witryny Creative Cloud.  Jeśli pojawi się monit, zaloguj się na konto Adobe i kliknij przycisk Pobierz lub Instaluj dla aplikacji. Więcej informacji: Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Możesz zainstalować program After Effects i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Program After Effects 17.0 działa w systemie macOS 10.15 (Catalina), ale znane są problemy ze zgodnością

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Tak. Użyj efektu Warp Stabilizer VFX, aby automatycznie ustabilizować drżące lub nierównomierne ujęcia. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w artykule Stabilizowanie materiału wideo.

Realistyczny ruch to coś więcej niż przemieszczenie przedmiotu. Dzięki tej serii krótkich wideo dowiesz się, jak dodawać efekty specjalne, aby rozmyć ruch, poprawić kolory i cienie oraz symulować ruch kamery.

Narzędzie Adobe Character Animator umożliwia rejestrowanie mimiki twarzy i ruchu z kamery internetowej oraz animowanie postaci na podstawie tych danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Animatora postaci.

Poznaj podstawy animowania tekstu w programie After Effects, oglądając trzyczęściowy samouczek wideo Animowanie logo w wideo.

Możesz utworzyć maskę przedmiotu, tak aby inny materiał filmowy był wyświetlany wewnątrz niego. Zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu kształtów i masek.

Podczas renderowania i eksportowania filmu zgodnie z domyślnymi ustawieniami tworzone są nieskompresowane lub bezstratne pliki. Takie pliki są duże i przeznaczone do montażu końcowego, a nie odtwarzania. Aby zapewnić płynne odtwarzanie na komputerze, skompresuj plik. Dowiedz się więcej o opcjach kodowania i kompresji filmów.

Biblioteka QuickTime zawiera preferencje kodowania za pomocą starszych koderów-dekoderów. Jeżeli ustawienie jest wyłączone, niektóre kodery-dekodery nie będą dostępne w programie After Effects. Dowiedz się, jak włączyć to ustawienie QuickTime w artykule Brak niektórych koderów-dekoderów QuickTime w programie After Effects.

Program Adobe Media Encoder umożliwia jednoczesne renderowanie i przesyłanie do serwisów YouTube, Vimeo, Creative Cloud oraz serwerów FTP. Wyślij kompozycję After Effects bezpośrednio do programu Media Encoder, używając poleceń Composition (Kompozycja) > Add To Adobe Media Encoder Queue (Dodaj do kolejki Adobe Media Encoder). Więcej informacji można znaleźć w artykule Publikowanie w serwisie YouTube i Vimeo.

Użyj programu Adobe Media Encoder, aby eksportować w tych formatach. Wyślij kompozycję After Effects bezpośrednio do programu Media Encoder, używając poleceń Composition (Kompozycja) > Add To Adobe Media Encoder Queue (Dodaj do kolejki Adobe Media Encoder). Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie wideo H.264, MPEG-2 i WMV.

Użyj programu Adobe Media Encoder, aby wyeksportować w formacie H.264 (.mp4) zalecanym przez zespół Adobe Flash. Wyślij kompozycję After Effects bezpośrednio do programu Media Encoder, używając poleceń Composition (Kompozycja) > Add To Adobe Media Encoder Queue (Dodaj do kolejki Adobe Media Encoder). Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie wideo H.264, MPEG-2 i WMV.

Więcej informacji o znanych problemach występujących w najnowszej wersji programu After Effects można znaleźć w sekcji Znane problemy.

 

Problemy z biblioteką QuickTime mogą wynikać z wielu przyczyn. Znajdź rozwiązania w artykule Rozwiązywanie problemów związanych z błędami QuickTime.

Zainstalowana została wersja językowa programu After Effects, która jest niezgodna z językiem systemu operacyjnego. Odpowiedzi możesz znaleźć w artykule Błąd „Nie można skonwertować znaków Unicode”.

Możesz kontynuować renderowanie szablonów ruchomych grafik nawet po wygaśnięciu wersji próbnej. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem Szablony ruchomych grafik — często zadawane pytania.

Jeżeli po ponownym uruchomieniu komputera ostrzeżenie jest nadal wyświetlane, znajdź odpowiedzi w artykule Błąd „Nie można odczytać słownika czcionek”.

Po uruchomieniu programu After Effects można otrzymywać komunikaty w rodzaju: „Nie można przydzielić 0,000 MB pamięci” lub „Nie można przydzielić 0,002 MB pamięci”. Odpowiedzi możesz znaleźć w artykule Nie można przydzielić pamięci.