Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

Jak mogę pobrać i zainstalować program Character Animator?

Program Character Animator jest instalowany za pośrednictwem Katalogu aplikacji Creative Cloud lub aplikacji na komputer i jest dostępny w ramach planu Wszystkie aplikacje. Aby zakończyć pobieranie, należy zalogować się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud

Jeśli aktualnie zainstalowana jest wersja poglądowa lub wersja beta programu Character Animator, program Character Animator nie pojawi się jako aktualizacja lecz jako osobna aplikacja do zainstalowania. Jeśli wersja beta nie jest już potrzebna, odinstaluj ją z aplikacji Creative Cloud. Wcześniejsze wersje poglądowe programu Character Animator są odinstalowywane, gdy odinstalowywana jest odpowiednia wersja programu After Effects.

Podczas instalacji programu Character Animator instalowany jest także program Adobe Media Encoder, aby ułatwić renderowanie filmów dotyczących scen. Program Character Animator nie jest już instalowany automatycznie wraz z programem After Effects, dlatego w razie potrzeby należy go zainstalować osobno.
 
Mimo że program Character Animator jest dostępny tylko w ramach planu Wszystkie aplikacje, nadal można używać wersji poglądowej i beta programu Character Animator (w tym wersji dostępnych w ramach planu Jedna aplikacja programu After Effects).

Istniejące projekty i pliki marionetek utworzone przy użyciu wersji beta programu Character Animator można otworzyć w programie Character Animator. Te pliki nie są usuwane po odinstalowaniu wersji beta programu Character Animator.

Dlaczego nie mogę zainstalować programu Character Animator?

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Czy mogę pobrać wersję próbną programu Character Animator?

Możesz wypróbować program Character Animator, pobierając wersję próbną programu After Effects lub Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Jak mogę odzyskać mój identyfikator Adobe ID lub hasło?

Czy mogę zainstalować program Character Animator na innym komputerze?

Możesz zainstalować program Character Animator i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zarządzanie kontem

Jak mogę zmienić moje hasło?

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień dostępny w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Jak mogę ulepszyć lub zmienić moje członkostwo?

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Jak mogę anulować członkostwo? Co się wtedy stanie z moimi plikami?

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Jak mogę zmienić moje informacje o karcie kredytowej?

Obieg pracy

Jak mogę manipulować marionetką w przypadku utworzenia jej za pomocą plików programu Photoshop lub Illustrator?

Jeżeli warstwy programu Photoshop lub Illustrator będą prawidłowo zorganizowane i nazwane, program Character Animator automatycznie przydzieli znaczniki poszczególnych rysom. Dopiero potem będzie możliwe automatyczne manipulowania marionetką. Dowiedz się, jak prawidłowo organizować i nazywać warstwy, aby używać funkcji automatycznej manipulacji.

Jak mogę kołysać moją marionetką?

Użyj narzędzia Wiggler, aby ożywić swoją marionetkę.

 

Jak bezpośrednio renderować i opublikować projekt Character Animator?

Scenę można wyeksportować bezpośrednio z programu Character Animator do postaci filmu, korzystając z rozwiązania Adobe Media Encoder. Domyślnym formatem filmów jest H.264. Więcej informacji można znaleźć w sekcji: Eksportowanie projektów Character Animator.

Jak przenieść pracę z programu Character Animator do Premiere Pro i After Effects?

Scenę Character Animator można przenieść do programów Premiere Pro i After Effects. Więcej informacji można znaleźć w sekcji: Importowanie sceny do innych aplikacji.

Czy mogę wyeksportować scenę do plików filmowych i obrazów?

Tak, scenę można wyeksportować bezpośrednio do postaci filmu w formacie (H.264) za pomocą rozwiązania Adobe Media Encoder lub jako zestaw plików PNG i WAV.

Typowe problemy

Dlaczego podczas uruchamiania programu Character Animator wyświetlany jest błąd związany z licencją?

Więcej informacji na temat błędów związanych z licencją dotyczących programu Character Animator i ich usuwania można znaleźć w sekcji Usuwanie błędów związanych z licencją.

Gdzie mogę znaleźć listę przydzielonych wyzwalaczy klawiatury?

Jeżeli przydzielisz kilka wyzwalaczy klawiatury, zapamiętanie klawiszy używanych do różnych działań może być trudne.Aby wyświetlić przydzielone klawisze wyzwalaczy, zaznacz marionetkę i otwórz panel Triggers (Wyzwalacze) (wybierz polecenia Window (Okno) > Triggers (Wyzwalacze)), jeśli marionetka wykorzystuje zachowanie wyzwalaczy, lub wybierz polecenia Puppet (Marionetka) > Show Obsolete Trigger Keys (Pokaż przestarzałe klawisze wyzwalaczy), jeśli marionetka wykorzystuje zachowanie przestarzałych wyzwalaczy klawiatury.  Dowiedz się więcej o używaniu wyzwalaczy klawiatury do sterowania marionetką.

Nie znam dobrze programów Photoshop ani Illustrator. Jak rozpocząć korzystanie z marionetek i animować je?

Rozpocząć można na kilka sposobów:

  • Możesz kliknąć łącze Rozpocznij tutaj! dostępne na ekranie Witamy, aby otworzyć projekt Pierwsze kroki zawierający profesjonalnie animowane interaktywne marionetki.
  • Możesz pobrać przykładowe projekty Character Animator i kompozycje do wykorzystania we własnych projektach.

Społeczność

Popularne powiązane fora