Rozwiązywanie problemów i pomoc

Możesz pobrać program InDesign z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować wersję próbną aplikacji Creative Cloud.

Możesz zainstalować program InDesign i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień dostępny w obszarze Hasło. Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować i zmienić.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Tak. Jeżeli zapiszesz pliki w formacie INX lub IDML, inne osoby używające starszych wersji programu InDesign będą mogły otworzyć te pliki.

Dodawanie znacznika numeru strony do strony wzorcowej. Szczegółowe instrukcje, wraz z filmem i galerią przykładów numerowania stron można znaleźć w artykule Dodawanie podstawowej numeracji stron.

Tak. Możesz łatwo definiować różne rozmiary stron dla konkretnych stron wewnątrz jednego dokumentu. Aby szybko zmienić rozmiar, w panelu Strony wybierz stronę, a następnie za pomocą przycisku Edytuj rozmiar strony wybierz rozmiar strony.

Użyj polecenia Umieść, aby wstawić grafikę do dokumentu InDesign. Dowiedz się, jak używać polecenia Umieść i innych metod dodawania grafik.

Strona wzorcowa jest tłem, które możesz łatwo zastosować do wielu stron. Wszelkie zmiany wprowadzone na stronie wzorcowej są widoczne na wszystkich stronach, do których ją zastosowano.

Wiele problemów na poziomie dokumentu lub systemu może uniemożliwiać drukowanie lub eksportowanie dokumentu do formatu PDF. Aby rozwiązać problem, wykonaj zadania opisane w tym podręczniku rozwiązywania problemów związanych z drukowaniem i eksportowaniem.

Te linie są spowodowane przez błędy eksportu, takie jak interakcja kolorów procesowych i dodatkowych podczas spłaszczania. Rozwiązania można znaleźć w tym artykule rozwiązywania problemów związanych z eksportem do pliku PDF.

Ten problem jest zwykle powodowany przez umieszczenie dużych obrazów, a następnie znaczące zmniejszenie ich skali. Aby zapobiec temu problemowi, obniż próbkowanie przed eksportem obrazów lub po nim.

Wykonaj następujące procedury opisane w tym artykule rozwiązywania problemów, jeżeli program InDesign zawiesza się podczas próby eksportu i wyświetlany jest komunikat z informacją o tym, że działa co najmniej jedno zadanie w tle podczas zamykania programu InDesign.

Gdy dokument używa czcionek ze znakami specjalnymi w nazwie czcionki, program InDesign może ulec awarii podczas uruchamiania lub korzystania z narzędzia Tekst. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj czynności przedstawione w rozwiązaniach w artykule Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania.

Jeżeli preferencje programu InDesign zostaną uszkodzone, program może działać nieprawidłowo. Można jednak łatwo zmienić preferencje programu InDesign. Przytrzymaj klawisze Ctrl + Alt + Shift (Windows) lub Cmd + Ctrl + Opt + Shift (Mac OS) podczas uruchamiania programu InDesign.

Ta procedura rozwiązywanie problemów umożliwia wykrywanie i rozwiązywanie problemów związanych z uszkodzeniami dokumentów i problemów na poziomie systemu, powodujących uszkodzenia dokumentów.

Tak. Funkcja automatycznego odzyskiwania dokumentów InDesign pozwala odzyskać prawdopodobnie większość pracy — nawet jeżeli dokument nie został zapisany.

Społeczność