Rozpocznij

Pobierz, odszukaj pomoc dla członków i poznaj podstawy

Samouczki

Znajdź samouczki, które pomogą poprawić umiejętności

Podręcznik użytkownika

Uzyskaj skrócone odpowiedzi i szczegółowe procedury.

Rozwiązywanie problemów i pomoc

Tak! Każdy może otrzymać program XD bezpłatnie, jako część planu startowego, który obejmuje jedno aktywne łącze do udostępniania i możliwość udostępniania jednego dokumentu dwóm osobom. 
Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji Porównaj plany

Plan Startowy jest też dostępny dla posiadaczy identyfikatorów Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID. Jeśli posiadasz członkowstwo w usługach Creative Cloud lub Creative Cloud dla przedsiębiorstw i nie masz dostępu do aplikacji Creative Cloud na komputer, skontaktuj się z administratorem systemów informatycznych by otrzymać dostęp do programu XD poprzez aplikację Creative Cloud Packager.

Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych, sprawdź Wymagania systemowe.

Możesz pobrać aplikację z witryny Creative Cloud.  Jeśli pojawi się monit, zaloguj się na konto Adobe i kliknij przycisk Pobierz lub Instaluj dla aplikacji. Więcej informacji: Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Zaloguj się na konto Adobe. Następnie kliknij przycisk Zmień dla opcji Bieżące hasło i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować i zmienić.

Odwiedź tę stronę, aby dowiedzieć się więcej o przejściu z planu startowego na plan płatny.

Aby uaktualnić plan z poziomu programu XD, kliknij opcję Pomoc > Uaktualnij XD. Otworzy się strona, na której możesz znaleźć odpowiadający Ci plan. 

Zaktualizuj program XD poprzez aplikację Creative Cloud na komputer lub wewnątrz programu XD, klikając opcję Pomoc > Aktualizacje. Po aktualizacji, wersja próbna automatycznie przekształca się w darmowy plan startowy dla programu Adobe XD, zapewniając dostęp do niego po zakończeniu okresu testowego.

Jeśli w czasie okresu próbnego opublikowano jedno lub więcej łącz do prototypów lub specyfikacji technicznych, będą one nadal dostępne po aktualizacji programu XD. Będzie jednak konieczne zarządzanie łączami bądź ulepszenie planu, by publikować nowe łącza.

Po anulowaniu członkostwa nadal będziesz mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud, wszystkich plików zapisanych na urządzeniu i dzielonych łącz. 

Nastąpi automatyczne przejście do planu startowego, zawierającego program Adobe XD. Utracisz jednak możliwość tworzenia nieograniczonej liczby łącz do prototypów i specyfikacji technicznych. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB.

Informacje dotyczące anulowania członkostwa w usłudze Creative Cloud oraz warunków subskrypcji Adobe.

Piki w chmurze to pliki, które są tworzone w chmurze i które można otwierać i edytować w aplikacji Adobe XD. Dzięki plikom w chmurze Twoje projekty są zawsze uaktualniane na różnych urządzeniach, gdziekolwiek jesteś. Dowiedz się więcej na temat plików w chmurze w programie Adobe XD.

Możesz zapisać projekty aplikacji XD jako pliki w chmurze, aby upewnić się, że będą aktualne i dostępne na każdym połączonym urządzeniu. Następnie można je udostępnić innym użytkownikom usługi Creative Cloud w celu współpracy. Zmiany w plikach w chmurze można również wprowadzić bez połączenia z Internetem. Będą automatycznie zapisane w chmurze po ponownym połączeniu. 

Plany Creative Cloud obejmują różne rodzaje przestrzeni dyskowej w chmurze: pliki w chmurze, biblioteki oraz pliki Creative Cloud (pliki synchronizowane). Dowiedz się więcej o ich różnych zastosowaniach i zaletach.

Podczas pracy nad plikami w chmurze, praca jest synchronizowana z usługą Creative Cloud. Problemy z plikami w chmurze mogą wystąpić, jeśli wystąpił problem z synchronizacją Creative Cloud lub wymaga ona aktualizacji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Naprawianie problemów z plikami w chmurze w programie Adobe XD.

Instalacja i programowanie wtyczek są obsługiwane w wersji 13.0 programu XD.

Tak, wtyczki są bezpłatne.

Z menu XD wybierz opcje Wtyczki > Programowanie Tworzenie wtyczki, które prowadzą do konsoli programisty Adobe I/O.

Więcej informacji na temat tworzenia, testowania i przesyłania wtyczek do listy wewnątrz aplikacji można znaleźć w Dokumentacji programisty Adobe XD.

Więcej informacji na temat pobierania i instalacji wtyczek można znaleźć w artykule Tworzenie i zarządzanie wtyczkami.

Aby rozwiązać problemy z instalacją, użyj opcji Uzyskaj pomoc wewnątrz wtyczek, aby skontaktować się z programistą wtyczki.

Program XD nie obsługuje obecnie efektów przewijania przy podglądzie automatycznie animowanych obszarów roboczych.

Może to być spowodowane kilkoma czynnikami. Uzyskaj informacje o rozwiązywaniu problemów z różnymi komunikatami o błędzie podczas używania funkcji Udostępnij online.

Przyczyn związanych z publikowaniem lub aktualizowaniem specyfikacji projektu może być kilka. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sposoby obejścia typowych błędów specyfikacji projektu.

Są cztery przyczyny niepowodzenia importu pliku do programu Adobe XD:

  • Pliki SVG z nieobsługiwanymi właściwościami
  • Bardzo duże pliki SVG
  • Bardzo duże obrazy 

Zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów z importowaniem dla każdego scenariusza.

Plik może być zbyt duży lub folder docelowy może być zablokowany. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z eksportem.

Opcja wyzwalania czasowego jest widoczna tylko po kliknięciu tytułu obszaru roboczego źródła podłączonego w trybie Prototyp. Więcej informacji na temat wyzwalania czasowego można znaleźć w sekcji Tworzenie planowanych przejść.

Społeczność

Dołącz do konwersacji.