Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

Tak! Każdy może otrzymać program XD bezpłatnie, jako część planu Startowego. Plan zawiera program Adobe XD, 2 GB pamięci w chmurze, Czcionki Adobe (podstawową bibliotekę) oraz nawet 1 aktywną dzieloną specyfikację projektu oraz 1 aktywny dzielony prototyp. Pobierz program XD za bezpłatnie tutaj.

Plan Startowy jest też dostępny dla posiadaczy identyfikatorów Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID. Jeśli posiadasz członkowstwo w usługach Creative Cloud lub Creative Cloud dla przedsiębiorstw i nie masz dostępu do aplikacji Creative Cloud na komputer, skontaktuj się z administratorem systemów informatycznych by otrzymać dostęp do programu XD poprzez aplikację Creative Cloud Packager.

Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych, sprawdź Wymagania systemowe.

Możesz pobrać program Adobe XD z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Wtyczki i integracje

Instalacja i programowanie wtyczek są obsługiwane w wersji 13.0 programu XD.

Tak, wtyczki są obecnie bezpłatne.

Z menu XD wybierz opcje Wtyczki > Programowanie Tworzenie wtyczki, które prowadzą do konsoli programisty Adobe I/O.

Więcej informacji na temat tworzenia, testowania i przesyłania wtyczek do listy wewnątrz aplikacji można znaleźć w Dokumentacji programisty Adobe XD.

Więcej informacji na temat pobierania i instalacji wtyczek można znaleźć w artykule Tworzenie wtyczek i zarządzanie nimi.

Aby rozwiązać problemy z instalacją, użyj opcji Uzyskaj pomoc wewnątrz wtyczek, aby skontaktować się z programistą wtyczki.

Zarządzanie kontem

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Możesz wejść na tę stronę, by ulepszyć program XD.

Aby uaktualnić plan z poziomu programu XD, kliknij opcję Pomoc > Uaktualnij XD. Otworzy się strona, na której możesz znaleźć odpowiadający Ci plan. 

Zaktualizuj program XD poprzez aplikację Creative Cloud na komputer lub wewnątrz programu XD, klikając opcję Pomoc > Aktualizacje. Po aktualizacji, wersja próbna automatycznie przekształca się w darmowy plan startowy dla programu Adobe XD, zapewniając dostęp do niego po zakończeniu okresu testowego.

Jeśli w czasie okresu próbnego opublikowano jedno lub więcej łącz do prototypów lub specyfikacji technicznych, będą one nadal dostępne po aktualizacji programu XD. Będzie jednak konieczne zarządzanie łączami bądź ulepszenie planu, by publikować nowe łącza.

Po anulowaniu członkostwa nadal będziesz mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud, wszystkich plików zapisanych na urządzeniu i dzielonych łącz. 

Nastąpi automatyczne przejście do planu startowego, zawierającego program Adobe XD. Utracisz jednak możliwość tworzenia nieograniczonej liczby łącz do prototypów i specyfikacji technicznych. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB.

Informacje dotyczące anulowania członkostwa w usłudze Creative Cloud oraz warunków subskrypcji Adobe.

Typowe problemy

Program XD nie obsługuje obecnie efektów przewijania przy podglądzie automatycznie animowanych obszarów roboczych.

Może to być spowodowane kilkoma czynnikami. Uzyskaj informacje o rozwiązywaniu problemów z różnymi komunikatami o błędzie podczas używania funkcji Udostępnij online.

Przyczyn związanych z publikowaniem lub aktualizowaniem specyfikacji projektu może być kilka. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sposoby obejścia typowych błędów specyfikacji projektu.

Są cztery przyczyny niepowodzenia importu pliku do programu Adobe XD:

  • Nieobsługiwany format pliku
  • Pliki SVG z nieobsługiwanymi właściwościami
  • Bardzo duże pliki SVG
  • Bardzo duże obrazy

Zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów z importowaniem do każdego scenariusza. 

Plik może być zbyt duży lub folder docelowy może być zablokowany. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z eksportem.

Społeczność

Dołącz do konwersacji.