Adobe XD — Materiały do nauki i pomoc techniczna

  Uwaga: Adobe XD jest obecnie w trybie konserwacji. Więcej informacji poniżej.

Dowiedz się, co nowego i jak używać wideo do tworzenia prototypów.

Rozpocznij

Pobierz, odszukaj pomoc dla członków i poznaj podstawy.

Rozpocznij

Samouczki

Znajdź samouczki dla użytkowników początkujących i doświadczonych, które pomogą poprawić umiejętności.

Samouczki

Podręcznik użytkownika

Uzyskaj skrócone odpowiedzi i szczegółowe procedury.

Podręcznik użytkownika


Rozwiązywanie problemów i pomoc

Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych, sprawdź Wymagania systemowe.

Możesz pobrać aplikację z witryny Creative Cloud. Jeśli pojawi się monit, zaloguj się na konto Adobe i kliknij przycisk Pobierz lub Instaluj dla aplikacji. Więcej informacji: Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

ikona pobierania

Nadal potrzebujesz pomocy? Znajdź więcej rozwiązań dotyczących pobierania i instalacji

Zaloguj się na konto Adobe. W sekcji Hasło wybierz polecenie Zmień dla opcji Bieżące hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować.

Odwiedź tę stronę, aby dowiedzieć się więcej o przejściu z planu startowego na plan płatny.

Aby uaktualnić plan z poziomu programu XD, kliknij opcję Help > Upgrade XD. Otworzy się strona, na której możesz znaleźć odpowiadający Ci plan. 

Po anulowaniu członkostwa nadal będziesz mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud, wszystkich plików lub eksportów zapisanych na urządzeniu, udostępnionych dokumentów i dzielonych łączy. 

Nastąpi automatyczne przejście do planu startowego, zawierającego program Adobe XD. Utracisz jednak możliwość tworzenia nieograniczonej liczby dzielonych łączy, udostępnionych dokumentów i zaproszeń do nich, eksportów PDF i eksportów nagrań wideo. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB.

Informacje dotyczące anulowania członkostwa w usłudze Creative Cloud oraz warunków subskrypcji Adobe.

ikona konta

Wciąż potrzebujesz pomocy? Tu znajdziesz więcej informacji o kontach, płatnościach i planach.

Po opublikowaniu łącza do prototypu w trybie udostępniania kliknij ikonę Behance w Inspektorze właściwości, aby otworzyć nowy projekt Behance, a następnie opublikuj projekt. Więcej informacji na temat udostępniania na platformie Behance można znaleźć w artykule Publikowanie projektów z Adobe XD na platformie Behance.

Instalacja i programowanie wtyczek są obsługiwane w wersji 13.0 programu XD.

Tak, wtyczki są bezpłatne.

Z menu XD wybierz opcje Plug-ins (Wtyczki) > Development (Programowanie) > Create a Plug-in (Utwórz wtyczkę), które prowadzą do konsoli programisty Adobe I/O.

Więcej informacji na temat tworzenia, testowania i przesyłania wtyczek do listy wewnątrz aplikacji można znaleźć w Dokumentacji programisty Adobe XD.

Więcej informacji na temat pobierania i instalacji wtyczek można znaleźć w artykule Tworzenie i zarządzanie wtyczkami.

Aby rozwiązać problemy z instalacją, użyj opcji Uzyskaj pomoc wewnątrz wtyczek, aby skontaktować się z programistą wtyczki.

Przypominamy, że Adobe XD nadal znajduje się w trybie konserwacji. Oznacza to, że nie inwestujemy w stały rozwój produktu ani nie dostarczamy nowych funkcji. Będziemy nadal zapewniać wsparcie naszym obecnym klientom, aby usuwać błędy i wprowadzać aktualizacje w zakresie bezpieczeństwa lub prywatności w trybie konserwacji.

Adobe od dawna stawia klientów na pierwszym miejscu. Będziemy nadal współpracować z klientami, aby określić właściwy moment zakończenia wsparcia dla programu XD i powiadomić o tym ze znacznym wyprzedzeniem.

Istnieje kilka powodów, dla których nie można tworzyć, otwierać i zapisywać dokumentów w chmurze lub dochodzi do utraty danych. Aby rozwiązać te problemy, zapoznaj się z artykułem Naprawianie problemów z dokumentami w chmurze w programie Adobe XD.

Możesz otrzymać kod błędu lub spotkać się ze scenariuszami charakterystycznymi dla środowiska korporacyjnego. Znajdź rozwiązania tych błędów w artykule Problemy z przepływami pracy publikowania.

Ustawienia przeglądarki mogą mieć wpływ na renderowanie specyfikacji projektu i prototypów. Dowiedz się, jak zmienić ustawienia przeglądarki, i znajdź inne rozwiązania problemów dotyczących przeglądarki w artykule Opublikowane prototypy Adobe XD nie wyświetlają się w przeglądarkach.

Program XD obsługuje różne formaty plików, takie jak PSD, Ai, Sketch, JPG itp. Jeśli masz problemy z importowaniem lub eksportowaniem plików w tych formatach, zapoznaj się z artykułem Dlaczego nie mogę importować ani eksportować plików w programie Adobe XD?

Mogą wyświetlić się określone komunikaty o błędach dotyczące instalacji lub uprawnień. Znajdź rozwiązania tych błędów w artykule Problemy z instalacją wtyczek programu XD.

macOS:

W pewnych sytuacjach program Adobe XD może ulec awarii podczas uruchamiania po uaktualnieniu do nowszej wersji w systemie macOS. Aby rozwiązać ten problem, zapoznaj się z artykułem Program Adobe XD ulega awarii podczas uruchamiania w systemie macOS

Windows:

Nieodpowiednie uprawnienia w folderach programu XD oraz nieaktualna wersja systemu Windows i sterowników wyświetlacza mogą spowodować awarię programu XD. Aby rozwiązać te problemy, zapoznaj się z artykułem Program Adobe XD ulega awarii w systemie Windows 10.

Piki w chmurze to pliki, które są tworzone w chmurze i które można otwierać oraz edytować w aplikacji Adobe XD. Dzięki plikom w chmurze Twoje projekty są zawsze uaktualniane na różnych urządzeniach, gdziekolwiek jesteś. Dowiedz się więcej na temat plików w chmurze w programie Adobe XD.

Możesz zapisać projekty aplikacji XD jako pliki w chmurze, aby upewnić się, że będą aktualne i dostępne na każdym połączonym urządzeniu. Następnie można je udostępnić innym użytkownikom usługi Creative Cloud w celu współpracy. Zmiany w plikach w chmurze można również wprowadzić bez połączenia z Internetem. Zostaną one automatycznie zapisane w chmurze po ponownym połączeniu. 

Plany Creative Cloud obejmują różne rodzaje przestrzeni dyskowej w chmurze: pliki w chmurze, biblioteki oraz pliki Creative Cloud (pliki synchronizowane). Dowiedz się więcej o ich różnych zastosowaniach i zaletach.

Podczas pracy nad plikami w chmurze praca jest synchronizowana z usługą Creative Cloud. Problemy z plikami w chmurze mogą wystąpić, jeśli wystąpił problem z synchronizacją Creative Cloud lub wymaga ona aktualizacji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Naprawianie problemów z plikami w chmurze w programie Adobe XD.

Społeczność