Niektóre aplikacje lub usługi mogą powodować błędy systemowe lub zawieszać system, jeśli działają równolegle z aplikacjami firmy Adobe. Usługi to wyspecjalizowane programy, które wykonują funkcje pomocnicze dla innych programów. Przed uruchomieniem aplikacji firmy Adobe wyłącz pozostałe aplikacje, w tym również elementy startowe (programy uruchamiane automatycznie przy starcie systemu Windows) oraz usługi, używając narzędzia Uruchamianie selektywne.

Ważne: Usunięcie zaznaczenia opcji Załaduj usługi systemowe w trybie uruchamiania selektywnego lub diagnostycznego spowoduje trwałe usunięcie wszystkich punktów przywracania w narzędziu Przywracanie systemu. Jeśli nie chcesz utracić punktów przywracania, pozostaw tę opcję zaznaczoną, a następnie przetestuj problem. W niektórych przypadkach w celu pełnego przetestowania problemu może być konieczne wyłączenie usług systemowych.

Uwaga: Polecenia podane w tych krokach mogą nieco się różnić w zależności od konfiguracji systemu. 

Aby wyłączyć elementy startowe i usługi firm innych niż Microsoft:

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. Wybierz polecenia Start > Uruchom i wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz. Kliknij przycisk OK.
 3. Zanotuj wszystkie niezaznaczone elementy figurujące na kartach Uruchamianie i Usługi.
 4. Kliknij kartę Ogólne i zaznacz opcję Uruchamianie selektywne.
 5. Kliknij kartę Uruchamianie i naciśnij przycisk Wyłącz wszystko.
 6. Zaznacz wszystkie elementy startowe, które są niezbędne dla przetestowania problemu. Jeśli nie masz pewności, czy dany element jest niezbędny, nie zaznaczaj go (pozostanie wtedy wyłączony).
 7. Kliknij kartę Usługi i zaznacz opcję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft
 8. Kliknij przycisk Wyłącz wszystko.
 9. Włącz dowolne usługi wymagane do rozwiązywania problemu.

Ważne: Włącz ponownie usługę FLEXnet Licensing Service, jeśli rozwiązujesz problemy dotyczące produktów: Adobe CS2, CS3 lub CS4. Usługa FlexNET Licensing Service jest wymagana w przypadku większości produktów Adobe. Jeśli ta usługa nie jest włączona, produkt Adobe nie zostanie uruchomiony. Produkty Adobe CS5 i nowsze nie korzystają z usługi FLEXnet Licensing Service.

 1. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom system Windows.
 2. Po ponownym uruchomieniu pojawi się komunikat informujący o zmianie sposobu uruchamiania systemu Windows przez narzędzie konfiguracji systemu. Kliknij przycisk OK. Gdy zostanie wyświetlone narzędzie Konfiguracja systemu, kliknij przycisk Anuluj.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikony w obszarze powiadomień (zwanym paskiem systemowym we wcześniejszych wersjach systemu Windows), aby zamknąć lub wyłączyć wszystkie elementy startowe, które są nadal aktywne.

Uwaga: po zrestartowaniu komputera zostanie wyświetlone powiadomienie, że Narzędzie konfiguracji systemu wprowadziło zmiany w sposobie uruchamiania systemu Windows. Kliknij przycisk OK, a po pojawieniu się narzędzia konfiguracji systemu kliknij przycisk Anuluj.

Włącz ponownie elementy i usługi startowe.

 1. Zamknij wszystkie aplikacje
 2. Wybierz polecenia Start > Uruchom i wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz. Kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij kartę Ogólne i wybierz opcję Uruchamianie normalne.
 4. Usuń zaznaczenie elementów, które zostały zanotowane w kroku 3. w poprzedniej sekcji.
 5. Kliknij przycisk OK i zrestartuj komputer, aby zmiany zostały wprowadzone.

Dodatkowe informacje 

Aby uzyskać dokładne informacje, wyszukaj w systemie pomocy Microsoft Windows następujące tematy:

 • (Windows XP) „Rozwiązywanie problemów w systemie Windows XP za pomocą narzędzia Msconfig” (numer ID artykułu: 310560)
 • (Windows Vista) „Rozwiązywanie problemów w systemie Windows Vista za pomocą narzędzia konfiguracji systemu” (numer ID artykułu: 950093)
 • (Windows 7) „Uruchamianie funkcji uruchamiania selektywnego przy użyciu narzędzia konfiguracji systemu” 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online