Wyłącz elementy i usługi startowe | Windows

Niektóre aplikacje lub usługi mogą powodować błędy systemowe lub zawieszać system, jeśli działają równolegle z aplikacjami firmy Adobe. Usługi to wyspecjalizowane programy, które wykonują funkcje pomocnicze dla innych programów. Przed uruchomieniem aplikacji firmy Adobe wyłącz pozostałe aplikacje, w tym również elementy startowe (programy uruchamiane automatycznie przy starcie systemu Windows) oraz usługi, używając narzędzia Uruchamianie selektywne.

Ważne: Usunięcie zaznaczenia opcji Załaduj usługi systemowe w trybie uruchamiania selektywnego lub diagnostycznego spowoduje trwałe usunięcie wszystkich punktów przywracania w narzędziu Przywracanie systemu. Jeśli nie chcesz utracić punktów przywracania, pozostaw tę opcję zaznaczoną, a następnie przetestuj problem. W niektórych przypadkach w celu pełnego przetestowania problemu może być konieczne wyłączenie usług systemowych.

Uwaga: Polecenia podane w tych krokach mogą nieco się różnić w zależności od konfiguracji systemu. 

Aby wyłączyć elementy startowe i usługi firm innych niż Microsoft:

Komunikat:

Zachowaj ostrożność, wyłączając usługi. Upewnij się, że nie wyłączasz krytycznych usług, które są istotne dla prawidłowego działania urządzenia. Wyłączenie takich usług może także spowodować zablokowanie urządzenia.

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. Wybierz polecenia Start > Uruchom i wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz. Następnie wybierz OK.

 3. Zanotuj wszystkie niezaznaczone elementy figurujące na kartach Uruchamianie i Usługi.

 4. Kliknij kartę Ogólne, a następnie wybierz opcję Uruchamianie selektywne.

 5. Wybierz kartę Uruchamianie, a następnie naciśnij przycisk Wyłącz wszystko.

 6. Zaznacz wszystkie elementy startowe, które są niezbędne dla przetestowania problemu. Jeśli nie masz pewności, czy dany element jest niezbędny, nie zaznaczaj go (pozostanie wtedy wyłączony).
 7. Kliknij kartę Usługi, a następnie wybierz opcję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.

 8. Wybierz opcję Wyłącz wszystko.

 9. Włącz usługi wymagane do rozwiązania problemu.
 10. Wybierz opcję OK i uruchom ponownie system Windows.

 11. Po ponownym uruchomieniu pojawi się komunikat informujący o zmianie sposobu uruchamiania systemu Windows przez narzędzie konfiguracji systemu. Wybierz opcję OK. Gdy zostanie wyświetlone narzędzie Konfiguracja systemu, wybierz opcję Anuluj.

 12. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikony w obszarze powiadomień (zwanym paskiem systemowym we wcześniejszych wersjach systemu Windows), aby zamknąć lub wyłączyć wszystkie elementy startowe, które są nadal aktywne.

Włącz ponownie elementy i usługi startowe.

 1. Zamknij wszystkie aplikacje
 2. Wybierz polecenia Start > Uruchom i wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz. Następnie wybierz opcję OK.

 3. Kliknij kartę Ogólne i wybierz opcję Uruchamianie normalne.

 4. Usuń zaznaczenie elementów, które zostały zanotowane w kroku 3. w poprzedniej sekcji.
 5. Wybierz OK i uruchom ponownie komputer, aby zmiany zostały wprowadzone.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?