Problem

Uwaga:

Ten artykuł dotyczy pakietu Creative Suite 5.5 i wcześniejszych wersji.

Podczas próby uruchomienia aplikacji firmy Adobe w systemie Mac OS jest wyświetlany komunikat o błędzie „Licencja dla tego produktu przestała działać”.

Rozwiązania

Ważne: Użyj poniższych rozwiązań w podanej kolejności. Przejdź do następnego rozwiązania tylko wtedy, gdy poprzednie rozwiązanie nie zapewniło usunięcia problemu. Po wykonaniu niektórych z tych rozwiązań może być konieczne ponowne wprowadzenie danych licencji lub ponowna aktywacja produktu. Ponadto uruchomienie wersji próbnych oprogramowania firmy Adobe niekiedy może nie być możliwe.

Uwaga: Produkty Adobe CS5.5 i CS5 obsługują nową technologię licencjonowania, w której te problemy zostały usunięte.

Rozwiązanie 1: Usuń folder preferencji FlexNet Publisher

 1. Zakończ działanie wszystkich aplikacji firmy Adobe.
 2. Na dysku startowym odszukaj i usuń następujący folder:
  [Litera dysku]/Library/Preferences/FlexNet Publisher/

  Miej na uwadze, że:

  • Ważne: Ta ścieżka wskazuje folder Library w katalogu głównym dysku startowego, a nie folder Library w folderze głównym użytkownika.
  • Folder biblioteki użytkownika jest domyślnie ukryty w systemie Mac OS 10.7. Jeśli dostęp do tych plików jest wymagany w celu rozwiązania problemu dotyczącego produktów Adobe, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Uzyskanie dostępu do ukrytych plików biblioteki użytkownika | Mac OS 10.7 i nowsze wersje, aby wyświetlić zawartość folderu biblioteki użytkownika.
 3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uwierzytelnić operację usuwania folderu.
 4. Uruchom aplikacje Adobe. 

Rozwiązanie 2: Uruchom narzędzie do naprawy licencji

 1. Zamknij wszystkie aplikacje firmy Adobe.

 2. Na dysku startowym odszukaj i usuń następujący folder:

  [Litera dysku]/Library/Application Support/FlexNet Publisher/

  Ważne: Ta ścieżka wskazuje folder Library w katalogu głównym dysku startowego, a nie folder Library w folderze głównym użytkownika.

 3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uwierzytelnić operację usuwania folderu.

 4. Uruchom narzędzie License Service Update.

  Mac OS X 10.7

  a. Kliknij dwukrotnie plik LicenseRecovery111.dmg.

  Uwaga: Pozostaw to okno otwarte i przejdź do następnego kroku.

  b. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego.

  c. Kliknij dwukrotnie pozycję Aplikacje.

  c. Kliknij dwukrotnie pozycję Narzędzia.

  c. Kliknij dwukrotnie pozycję Terminal.

  f. Wpisz ciąg „sudo python”.

  Uwaga: po słowie „python” należy wstawić spację. Nie naciskaj klawisza Return.

  g. Przeciągnij plik LicenseRecoveryLauncher.app z okna LicenseRecovery111.dmg do okna Terminal i naciśnij klawisz Return.

  Uwaga: Upewnij się, że w oknie Terminal znajduje się polecenie i ścieżka do pliku APP. Przykładowo: „sudo python /Volumes/LicenseRecovery\ 11.6.1/LicenseRecovery/LicenseRecover.py”

  h. Po wyświetleniu monitu podaj nazwę administratora i hasło i kliknij przycisk OK.

  i. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Mac OS X 10.5 do 10.6

  a. Kliknij dwukrotnie plik LicenseRecovery111.dmg.

  b. Kliknij dwukrotnie plik LicenseRecoveryLauncher.app.

  c. Po wyświetleniu monitu podaj nazwę administratora i hasło i kliknij przycisk OK.

  d. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 5. Uruchom aplikacje Adobe.

Ważne: Poprawka dotyczy produktów CS4 i 3 oraz Acrobat 9, Acrobat 8, Photoshop Elements 8, Photoshop Elements 6, Director i Adobe Technical Communication Suite. Jeśli nie udało się rozwiązać problemu przy pierwszej próbie, uruchom poprawkę ponownie. Po wyświetleniu monitu wpisz wartość 0.

Rozwiązanie 3: Naprawa uprawnień dyskowych

 1. Uruchom Narzędzie dyskowe Apple:

  /Applications/Utilities/Disk Utility.app
 2. Wybierz dysk startowy.
 3. Kliknij opcję Napraw uprawnienia dyskowe.

  Uwaga: Naprawa uprawnień dyskowych może być czasochłonna. Więcej informacji na temat korzystania z Narzędzia dyskowego można znaleźć na witrynie internetowej pomocy technicznej Apple.

 4. Uruchom aplikacje Adobe.

Rozwiązanie 4: Wyzeruj uprawnienia dla folderu usługi licencjonowania FlexNet Publisher

Ważne: Poniższa ścieżka wskazuje folder Library w katalogu głównym dysku startowego, a nie folder Library w folderze głównym użytkownika.

Wykonaj instrukcje dotyczące uprawnień w rozwiązaniu 5., aby zmodyfikować uprawnienia w następującym folderze na dysku startowym:
/Library/Application Support/FlexNet Publisher/

Rozwiązanie 5: Wyzeruj uprawnienia dla folderu Adobe PCD

Ważne: Poniższa ścieżka wskazuje folder Library w katalogu głównym dysku startowego, a nie folder Library w folderze głównym użytkownika.

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zmodyfikować uprawnienia w następującym folderze na dysku startowym:

/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/

Instrukcje dotyczące uprawnień

Zamknij wszystkie aplikacje firmy Adobe. Wykonaj poniższe instrukcje, aby zmodyfikować uprawnienia do folderu.

Uwaga: To rozwiązanie wymaga uprawnień i poświadczeń administratora.

Mac OS X 10.7, 10.6 i 10.5

 1. Korzystając z funkcji Finder, przejdź do folderu, który należy zmodyfikować.
 2. Naciskając klawisz Control, kliknij folder i wybierz opcję Pobierz informacje.

 3. Rozwiń pole Udostępnianie i uprawnienia.
 4. Kliknij opcję Szczegóły, aby wyświetlić różne opcje właściciela i grupy.
 5. Kliknij ikonę blokady w prawym dolnym rogu. Podaj nazwę administratora i hasło, gdy pojawi się monit i kliknij przycisk OK.

 6. Zmień nazwę użytkownika, aby uzyskać uprawnienia do Odczytu i zapisu.
 7. Zmień administratora, aby uzyskać uprawnienia do Odczytu i zapisu.
 8. Zmień ustawienia Wszystkich, aby uzyskać uprawnienia do Odczytu i zapisu.
 9. Kliknij ikonę w kształcie koła zębatego dostępną w prawym górnym rogu i zaznacz opcję Zastosuj dla zawartych rzeczy.

 10. Zamknij okno dialogowe Pobierz informacje.
 11. Uruchom produkt Adobe Acrobat 9 lub Adobe Creative Suite 4.

Mac OS X 10.4

 1. Korzystając z funkcji Finder, przejdź do folderu, który należy zmodyfikować.
 2. Naciskając klawisz Control, kliknij folder i wybierz opcję Pobierz informacje.

 3. Rozwiń pole Własność i uprawnienia.
 4. Kliknij opcję Szczegóły, aby wyświetlić różne opcje właściciela i grupy.
 5. Upewnij się, że dysponujesz uprawnieniami do Odczytu i zapisu.
 6. Kliknij ikonę kłódki dostępną obok pola Właściciel i wybierz siebie jako Właściciela. Podaj nazwę administratora i hasło, gdy pojawi się monit i kliknij przycisk OK.

 7. Zmień Właściciela na System.

 8. Zmień uprawnienia do Odczytu i zapisu dla Właściciela.
 9. Kliknij przycisk Zastosuj dla zawartych rzeczy i w oknie dialogowym ostrzeżenia kliknij przycisk OK.

 10. Podaj nazwę administratora i hasło, gdy pojawi się monit i kliknij przycisk OK.

 11. Zamknij okno dialogowe Pobierz informacje.
 12. Uruchom produkt Adobe Acrobat 9 lub Adobe Creative Suite 4.

Rozwiązanie 6: Usuń plik rejestrowania w dzienniku SQLite

Plik rejestrowania w dzienniku istnieje tylko w specjalnych okolicznościach, gdy klient próbuje uzyskać dostęp do pliku bazy danych przy włączonych określonych opcjach. Jeśli plik nie istnieje, przejdź do następnego rozwiązania.
W programie Finder przejdź do lokalizacji:

/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache

Ważne: Ta ścieżka wskazuje folder Library w katalogu głównym dysku startowego, a nie folder Library w folderze głównym użytkownika.

 1. Jeśli plik cache.db-journal jest obecny, usuń go.
 2. Uruchom produkt Adobe Acrobat 9 lub Adobe Creative Suite 4.

Rozwiązanie 7: (Acrobat 9) Ponownie zainstaluj produkt w systemie plików, w którym nie jest rozróżniana wielkość liter

Aplikacje Adobe nie są obsługiwane w systemie operacyjnym, w którym określono system plików z rozpoznawaniem wielkości liter. W przypadku próby zainstalowania aplikacji Adobe w woluminie z rozpoznawaniem wielkości liter jest wyświetlany komunikat o błędzie z informacją, że dany system plików nie jest obsługiwany. (Woluminy z rozpoznawaniem wielkości liter to między innymi UFS, HFS+ [HFSX] i SMB).W programie Acrobat 9 taki komunikat o błędzie nie jest wyświetlany i aplikację można zainstalować. Jednak próba uruchomienia programu Acrobat 9 spowoduje wyświetlenie następującego błędu: „Licencja dla tego produktu przestała działać. (kod błędu 130:9)”. Sformatuj ponownie dysk twardy z zastosowaniem systemu plików, w który nie jest rozróżniana wielkość liter.

Aby Sprawdzić, czy w systemie Mac OS X jest wybrany system plików z rozpoznawaniem wielkości liter, wykonaj następujące operacje:

 1. Kliknij menu Apple i wybierz polecenie Informacje o tym komputerze Mac.

 2. Kliknij przycisk Więcej informacji.

 3. W sekcji Narzędzia wybierz opcję Serial ATA.

 4. Wybierz dysk, na którym zainstalowano program Acrobat 9, i zaznacz system plików na liście. Sprawdź, czy w systemie plików są rozpoznawane wielkości liter.

Możesz również użyć Narzędzia dyskowego, aby sprawdzić system plików:

 1. Wybierz pozycje Aplikacje > Narzędzia i kliknij dwukrotnie pozycję Narzędzie dyskowe.

 2. Wybierz dysk, na którym zainstalowano program Acrobat, i sprawdź format.

Rozwiązanie 8: Zainstaluj ponownie

OSTRZEŻENIE! Ten proces wymaga całkowitego odinstalowania i ponownego zainstalowania wszystkich programów Adobe CS4 i CS3 oraz Acrobat 9 i 8. W celu zainstalowania oprogramowania firmy Adobe należy mieć uprawnienia administratora. Zaloguj się na konto administratora, aby wykonać poniższe kroki. Dodatkowe informacje znajdują się w dokumentacji systemu operacyjnego.

Ważne: Przed odinstalowaniem programu upewnij się, że masz nośnik instalacyjny pozwalający na jego ponowne zainstalowanie. Nośniki zastępcze starszych wersji oprogramowania firmy Adobe nie są dostępne.

 1. W programie Finder wybierz pozycje Idź > Narzędzia.

 2. Przejdź do folderu Adobe Installers:
 3. Kliknij dwukrotnie skrót produktu Adobe.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć oprogramowanie.
 5. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich dodatkowych produktów Adobe CS4, CS3, Acrobat 9 i Acrobat 8.

 6. Usuń następujące foldery:
  • [Dysk startowy]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD
  • [Dysk startowy]/Library/Application Support/Adobe/caps
  • [Dysk startowy]/Library/Application Support/Adobe/backup

 7. Z menu Apple wybierz polecenie Uruchom ponownie, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby potwierdzić.

 8. Po ponownym uruchomieniu komputera zainstaluj produkty Adobe z oryginalnych nośników.

 9. Uruchom zainstalowane produkty firmy Adobe.

Rozwiązanie 9: Skontaktuj z działem pomocy technicznej firmy Adobe

Dział pomocy technicznej firmy Adobe może wykorzystać dzienniki z Twojego komputera, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat awarii. Jeśli dostarczone informacje nie pomogły w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Adobe.

Dodatkowe informacje

Wiele problemów może wywoływać ten błąd, między innymi:

 • Jeśli błąd występuje bezpośrednio po instalacji, może to oznaczać, że składnik wymaga aktualizacji w celu zapewnienia zgodności z systemem operacyjnym. Komponent może również wymagać nieco innej konfiguracji dla danego systemu operacyjnego.
 • Jeśli aplikacja co najmniej raz uruchomiła się bez problemu lub była intensywnie używana, problem może być związany z zasobami systemu. (Problemy dot. zasobów systemowych to na przykład: zbyt mała ilość pamięci, mała ilość miejsca na dysku lub jednoczesne uruchomienie kilku programów). W rezultacie może nastąpić tymczasowa awaria systemu licencji lub uszkodzenie stałych danych licencji.
 • Jeśli proces instalacji został zakłócony, system licencji może nie działać prawidłowo.
 • Jeśli użytkownik uczestniczył w programie testowania wersji przedpremierowych, może dysponować przeterminowanym tymczasowym numerem seryjnym. Zobacz temat Błąd „Licencja dla tego produktu już wygasła” | CS4, CS5.

Jeśli pliki i foldery FlexNet wymagane do uruchomienia aplikacji Adobe zostaną przeniesione na inny komputer, mogą one ulec uszkodzeniu lub w ich przypadku mogą wystąpić problemy dot. uprawnień. Uszkodzenia mogą również wystąpić w wyniku przywracania systemu za pomocą programu Time Machine. Problemów związanych z licencjonowaniem usługi FlexNet nie można rozwiązać poprzez ponowne zainstalowanie aplikacji lub użycie narzędzia Adobe CS5 Cleaner Tool. Jeśli problemy z uprawnieniami uniemożliwiają uruchomienie usługi licencjonowania FLEXnet Licensing Service, uniemożliwiają dostęp do danych lub komunikację z procesami Adobe, wystąpi błąd licencjonowania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online