W dniu 4 października 2012 r. został unieważniony certyfikat zabezpieczenia elektronicznego niektórych produktów firmy Adobe. Administratorzy IT, którzy zarządzają produktami firmy Adobe na platformie Windows, muszą zainstalować aktualizacje produktu, aby zminimalizować zakłócenia w pracy ich użytkowników.

Listę produktów, których to dotyczy, i wymaganych aktualizacji certyfikatu można znaleźć w artykule Aktualizacje certyfikatu zabezpieczeń.

Uwaga: Zgodnie z zaleceniami firmy Adobe najnowsze aplikacje można dystrybuować wyłącznie po uprzednim przetestowaniu ich w danym środowisku. Jeśli tworzysz pakiety aplikacji typu Suite, upewnij się, że używasz aktualnej wersji programu AAMEE 3.1.

Jeśli produkty są częścią obrazu zarządzanego przez administratora IT, należy uaktualnić składniki obrazu, które są danymi produktami firmy Adobe. Konkretne instrukcje znajdują się w poniższych sekcjach.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Unieważnienie certyfikatu – często zadawane pytania.

Adobe Application Manager Enterprise Edition (AAMEE)

Jest dostępna uaktualniona wersja programu Adobe Application Manager Enterprise Edition (AAMEE) 3.1 do systemu Windows z nowym certyfikatem zabezpieczeń cyfrowych: Pobierz aktualizację

Uwaga: Z systemu lub serwera należy usunąć wszystkie pakiety MSI wygenerowane przez wersję AAMEE 2.x lub 3.1 beta albo AAMEE 3.1, które zawierają aktualizacje firmy Adobe. Uaktualniane certyfikaty mogły zostać unieważnione i bezpośrednia weryfikacja certyfikatu w ramach pakietu MSI nie jest możliwa.

Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)

Jeżeli przechowujesz aktualizacje na lokalnym serwerze aktualizacji firmy Adobe, zastąp je aktualnymi wersjami, tak aby miały nowe cyfrowe certyfikaty zabezpieczeń.

 1. Otwórz wiersz polecenia lub terminal i przejdź do katalogu położenia narzędzia AUSST.

  32-bitowy system Windows <dysk systemowy>:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\Enterprise\utilities\AUSST

  64-bitowy system Windows <dysk systemowy>:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\Enterprise\utilities\AUSST

  Mac OS /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp /Enterprise/utilities/AUSST

   

 2. Uruchom narzędzie AUSST, wpisując polecenie

  AdobeUpdateServerSetupTool2.0 --root=

  Uwaga: Folder root to położenie w systemie plików na wewnętrznym serwerze aktualizacji, gdzie są zapisywane aktualizacje z serwera aktualizacji firmy Adobe. Położenie folderu root musi być odwzorowane na prawidłowy adres URL HTTP.

  Aby nie musieć informować systemów klienckich o nowym adresie serwera, należy zachować dotychczasowy folder root i nazwę.

  Aby wyczyścić, wpisz to samo położenie na serwerze. Na przykład,

  AdobeUpdateServerSetupTool2.0 --root= C:\inetpub\wwwroot\Adobe

   

  Wybór opcji Fresh Directory Structure set up and update sync
 3. Wybierz opcję Fresh Directory Structure set up and update sync i potwierdź, naciskając Y.

  Uaktualnianie może potrwać do dwóch godzin zależnie od połączenia.

   

 4. Upewnij się, że systemy klienckie mają dostęp do serwera i go widzą oraz że aktualizacje na nim istnieją. Aby to sprawdzić, wpisz w przeglądarce następujący adres URL serwera.

Remote Update Manager (RUM)

Jeżeli dystrybuujesz klienta RUM w systemie Windows w obrębie swojej organizacji, zastąp go aktualną wersją. Aktualizacja programu RUM jest również dostępna jako część instalatora AAMEE 3.1. Pobieranie aktualizacji

Produkty lokalne

Aktualizacje produktów lokalnych można znaleźć w witrynie Aktualizacje certyfikatu zabezpieczeń lub pobrać i zainstalować narzędzie Adobe Customer Response Tool do systemu Windows (wersja obsługiwana w wierszu polecenia dla przedsiębiorstw). Narzędzie pozwala ustalić, które produkty mają uaktualnione certyfikaty (niedostępne w przypadku aplikacji Creative Cloud). Aktualizacje zawiera również Witryna licencjonowania oprogramowania.

 

Aplikacja Flash Player

Aktualizację programu Flash Player można pobrać na stronie Aktualizacje certyfikatu zabezpieczeń.

Reader

Jeśli instalator programu Reader jest zapisywany na serwerze lub jako część modułowego systemu obrazowania, należy uaktualnić go za pomocą wersji do dystrybucji lub pobrać najnowszą wersję programu.

Flash Media Server 4.5.3

Jeśli program Flash Media Server 4.5.3 został zainstalowany przed 10 lipca 2012 r., żadne działanie nie jest wymagane. W przypadku instalacji dokonanych po 10 lipca 2012 r. należy zaktualizować oprogramowanie do wersji Flash Media Server 4.5.4.

ColdFusion 10

Firma Adobe zaleca zainstalowanie tej poprawki wszystkim użytkownikom programu ColdFusion, a nie tylko tym, którzy instalowali aktualizacje po 10 lipca 2012 r. Aktualizację można zainstalować ze strony Licensing Website (LWS) lub sekcji plików do pobrania w witrynie Adobe.com.

Digital Marketing Suite — produkty

Produkty, które nie figurują na tej liście, nie wymagają żadnych działań.

AppMeasurement

Więcej informacji można uzyskać od swojej osoby kontaktowej z działu pomocy Digital Marketing Suite.

Report Builder

Pobierz aktualizację ze swojego konta Digital Marketing.

SiteCatalyst Real-Time Dashboard

Pobierz aktualizację ze swojego konta Digital Marketing.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE)

Aktualizacja do najnowszej wersji programu Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition for CS6 (Windows).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online