Duże użycie procesora CPU spowodowane przez proces CEPHtmlEngine

U niektórych użytkowników może wystąpić duże użycie procesora CPU po uruchomieniu produktów Adobe. Duże użycie procesora CPU może powodować powolny ruch kursora, opóźnienia w działaniu, a nawet dłuższe czasy ładowania aplikacji.

Jeśli okaże się, że proces CEPHtmlEngine Helper powoduje duże użycie procesora CPU, spróbuj następujących rozwiązań:

Rozwiązanie 1: Usuń folder rozszerzenia wtyczki powodujący duże użycie procesora CPU

 1. Otwórz Monitor aktywności.

 2. Na karcie procesów odszukaj proces CEPHtmlEngine, który powoduje duże użycie procesora CPU.

 3. Wybierz proces i kliknij go dwukrotnie. 

 4. Wybierz kartę Otwarte pliki i porty.

 5. Znajdź nazwę wtyczki w dziennikach.

  Przykładowo, wtyczka aplikacji Adobe Illustrator może wyglądać następująco: ~/com.adobe.illustrator.OnBoarding.log.

 6. Przejdź do folderu rozszerzeń w lokalizacji ~/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions lub ${PP}/CEP/extensions.

  Folder Rozszerzenia

 7. Utwórz kopię zapasową pliku.

  Kliknij folder prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Przenieś do Kosza

 8. Uruchom ponownie aplikację.

Jeśli problem zostanie rozwiązany, zgłoś go twórcy rozszerzenia, aby upewnić się, że zostanie on naprawiony w przyszłych wydaniach.

 1. Otwórz Menedżera zadań.

 2. Przejdź na kartę Szczegóły po lewej stronie.

 3. Kliknij górną kolumnę prawym przyciskiem myszy. Wybierz opcję Wybierz kolumnę.

 4. Zaznacz Wiersz poleceń i wybierz opcję Ok.

  Wiersz poleceń

 5. Odszukaj proces CEPHtmlEngine, który powoduje duże użycie procesora CPU.

 6. Naciśnij klawisze ctrl+c, aby skopiować odpowiednie dzienniki z kolumny Wiersz poleceń.

  Menedżer zadań Windows

  Wklej je do edytora.

 7. Znajdź nazwę wtyczki w dziennikach.

  Przykładowo, wtyczka aplikacji Adobe Illustrator może wyglądać następująco:

  ..\com.adobe.illustrator.OnBoarding.log.

 8. Przejdź do folderu rozszerzeń w lokalizacji C:\Pliki programów (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions lub %AppData%\Roaming\Adobe\CEP\extensions lub ${PP}\CEP\extensions.

  Folder rozszerzeń systemu Windows

 9. Utwórz kopię zapasową pliku.

  Kliknij folder prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Usuń

 10. Uruchom ponownie aplikację.

Jeśli problem zostanie rozwiązany, zgłoś go twórcy rozszerzenia, aby upewnić się, że zostanie on naprawiony w przyszłych wydaniach.

Rozwiązanie 2: Sprawdź folder plików dziennika

Problem ten występuje, gdy produkty firmy Adobe nie mogą uzyskać dostępu do folderu plików dziennika ani w nim zapisywać. Sprawdź folder podany poniżej, aby upewnić się, że istnieje i że bieżące konto użytkownika ma uprawnienia do zapisu umożliwiające zmianę jego zawartości.

macOS

 • Uzyskaj dostęp do ~/Library/Logs/CSXS Bibliotek Creative Cloud przy użyciu polecenia Przejdź do folderu.
 • Potwierdź, że folder istnieje i że masz do niego uprawnienia do zapisu.

Windows

 • Uzyskaj dostęp do folderu %temp% na pomocą pola wyszukiwania lub menu Start.
 • Potwierdź, że folder istnieje i że masz do niego uprawnienia do zapisu.  

Rozwiązanie 3: Zmień zawartość folderu

 1. Zamknij i otwórz produkty firmy Adobe, takie jak Photoshop, Illustrator, Dreamweaver lub InDesign.

 2. Przenieś zawartość z folderu podanego poniżej w inne miejsce, aby utworzyć kopię zapasową (np. do folderu na pulpicie). Zobacz ścieżkę poniżej zawierającą lokalizację folderu według produktu.

  Uwaga:

  Musisz bezpośrednio wybrać plik wykonywalny produktu oraz kliknąć go z przyciśniętym klawiszem Ctrl, aby użyć polecenia Pokaż zawartość paczki i uzyskać dostęp do katalogów produktów podanych poniżej.

  macOS

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

  Windows

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
    
  Uwaga:

  Przytrzymywanie klawisza Opcja w trakcie przeciągania umożliwia tworzenie kopii zawartości folderu.

 3. Usuń zawartość oryginalnego folderu po utworzeniu kopii.

 4. Pobierz plik DL224.zip i wyodrębnij jego zawartość w podanym poniżej folderze (tą samą zawartość, której kopia zapasowa została utworzona, a następnie usunięta w poprzednim kroku).

  Uwaga:

  Wybierz plik wykonywalny produktu i kliknij go z przyciśniętym klawiszem Ctrl, aby użyć polecenia Pokaż zawartość paczki i uzyskać dostęp do katalogów produktów podanych poniżej.

  macOS

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

  Windows

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
Uwaga:

Zespół inżynierów firmy Adobe wie o tym problemie i planuje go naprawić w następnej aktualizacji.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?