Duże użycie procesora CPU spowodowane przez proces CEPHtmlEngine

Duże użycie procesora CPU

U niektórych użytkowników może wystąpić duże użycie procesora CPU po uruchomieniu produktów Adobe. Jeśli wydaje się, że taki problem występuje, wykonaj następujące czynności.

Mac OS: Uruchom Monitor aktywności, przejdź do karty CPU i sprawdź, czy proces CEPHtmlEngine Helper powoduje duże użycie procesora CPU.

Windows: Uruchom Menedżera zadań, przejdź do karty Procesy i sprawdź, czy proces CEPHtmlEngine Helper powoduje duże użycie procesora CPU.

Jeśli okaże się, że proces CEPHtmlEngine Helper powoduje duże użycie procesora CPU, spróbuj następujących rozwiązań:

Uwaga:

Jeśli problem ten wystąpi podczas używania programu Dreamweaver CC 2015, zainstaluj najnowszą aktualizację, aby rozwiązać problem.

Rozwiązanie 1: Sprawdź folder plików dziennika

Problem ten występuje, gdy produkty firmy Adobe nie mogą uzyskać dostępu do folderu plików dziennika ani w nim zapisywać. Sprawdź folder podany poniżej, aby upewnić się, że istnieje i że bieżące konto użytkownika ma uprawnienia do zapisu umożliwiające zmianę jego zawartości.

 1. Windows:

  • Uzyskaj dostęp do %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\Creative Cloud Libraries\Dzienniki z pola wyszukiwania w menu Start lub z polecenia Uruchom
  • Potwierdź, że folder istnieje i że masz obejmujące go uprawnienia do zapisu.
 2. Mac OS:

  • Uzyskaj dostęp do ~/Library/Logs/Creative Cloud/Creative Cloud Libraries przy użyciu polecenia Przejdź do folderu.
  • Potwierdź, że folder istnieje i że masz do niego uprawnienia do zapisu.

Rozwiązanie 2: Zmień zawartość następującego folderu

 1. Zamknij i otwórz produkty firmy Adobe, takie jak Photoshop, Illustrator, Dreamweaver lub InDesign.

 2. Przenieś zawartość z folderu podanego poniżej w inne miejsce, aby utworzyć kopię zapasową (np. do folderu na pulpicie). Zobacz ścieżkę poniżej zawierającą lokalizację folderu według produktu.

  Uwaga:

  Musisz bezpośrednio wybrać plik wykonywalny produktu oraz kliknąć go z przyciśniętym klawiszem Ctrl, aby użyć polecenia Pokaż zawartość paczki i uzyskać dostęp do katalogów produktów podanych poniżej.

  Mac:

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

   

  Windows:

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
    
  Uwaga:

  Przytrzymywanie klawisza Opcja w trakcie przeciągania umożliwia tworzenie kopii zawartości folderu.

 3. Usuń zawartość oryginalnego folderu po utworzeniu kopii.

 4. Pobierz DL224.zip i wyodrębnij jego zawartość w podanym poniżej folderze (tą samą zawartość, której kopia zapasowa została utworzona, a następnie usunięta w poprzednim kroku).

  Uwaga:

  Musisz bezpośrednio wybrać plik wykonywalny produktu oraz kliknąć go z przyciśniętym klawiszem Ctrl, aby użyć polecenia Pokaż zawartość paczki i uzyskać dostęp do katalogów produktów podanych poniżej.

  Dla systemu Mac:

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

   

  Dla systemu Windows:

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
    
Uwaga:

Zespół inżynierów firmy Adobe wie o tym problemie i planuje go naprawić w następnej aktualizacji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto