Instalowanie lub uruchamianie aplikacji firmy Adobe na nowym koncie użytkownika | Mac OS X

Czasami konto użytkownika może ulec uszkodzeniu i uniemożliwiać instalatorowi dostęp do niezbędnych plików i folderów lub ich utworzenie. Utwórz inne konto użytkownika, zaloguj się na nie, a następnie spróbuj zainstalować lub uruchomić aplikację firmy Adobe.

Czy korzystasz z systemu Windows?

Aby uzyskać informacje o tworzeniu nowego konta administratora lokalnego w systemie Windows, zapoznaj się z tematem Tworzenie nowego konta administratora lokalnego | Windows.

System operacyjny Mac OS 10.7 (Lion) lub nowszy

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.

 2. Kliknij opcję Użytkownicy i grupy.

 3. Kliknij ikonę kłódki i wprowadź nazwę i hasło administratora.

 4. Kliknij symbol plusa w pobliżu lewego dolnego rogu ekranu.

 5. Wybierz rodzaj konta z menu kontekstowego Nowe konto.

 6. Wprowadź pełną nazwę konta (na przykład wpisz test). Nazwa konta jest generowana automatycznie.

 7. Wprowadź łatwe do zapamiętania hasło (na przykład: test) w polach Hasło i Potwierdź.

 8. Wprowadź odpowiednią Wskazówkę do hasła. Wskazówka do hasła ułatwia jego zapamiętanie.

 9. Kliknij przycisk Utwórz użytkownika.

 10. Upewnij się, ze pole Zezwalaj użytkownikowi na administrowanie tym komputerem jest zaznaczone.

 11. Kliknij ikonę kłódki, aby uniemożliwić dalsze zmiany.

 12. Zamknij okno Użytkownicy i grupy.

 13. Z menu Apple wybierz polecenie Wyloguj się.

 14. Zaloguj się ponownie przy użyciu nowo utworzonego konta użytkownika i spróbuj zainstalować aplikację firmy Adobe.

System operacyjny Mac OS 10.5 (Leopard) i 10.6 (Snow Leopard)

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.

 2. Kliknij polecenie Konta.

 3. Jeśli niektóre opcje są wyszarzone, kliknij ikonę kłódki i wprowadź nazwę i hasła administratora.

 4. Kliknij symbol plusa w pobliżu lewego dolnego rogu ekranu.

 5. Wpisz nazwę użytkownika (możesz wpisać na przykład: test). Wprowadź łatwe do zapamiętania hasło (na przykład: test) w polach Hasło i Potwierdź.

 6. Kliknij przycisk Utwórz konto.

 7. Zaznacz opcję Zezwalaj użytkownikowi na administrowanie tym komputerem. Ta opcja powoduje, że użytkownik testowy staje się administratorem.

 8. Z menu Apple wybierz polecenie Wyloguj się.

 9. Gdy wyświetlony zostanie ekran logowania, wybierz użytkownika testowego.

 10. Spróbuj zainstalować aplikację firmy Adobe.

System Mac OS 10.4 (Tiger)

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.

 2. Kliknij polecenie Konta.

 3. Jeśli niektóre opcje są wyszarzone, kliknij ikonę kłódki i wpisz nazwę i hasła administratora.

 4. Kliknij symbol plusa w pobliżu lewego dolnego rogu ekranu.

 5. Wpisz nazwę użytkownika (możesz wpisać na przykład: test). Wprowadź łatwe do zapamiętania hasło (na przykład: test) w polach Hasło i Potwierdź.

 6. Zaznacz opcję Zezwalaj użytkownikowi na administrowanie tym komputerem. Ta opcja powoduje, że użytkownik testowy staje się administratorem.

 7. Kliknij przycisk Utwórz konto.

 8. Z menu Apple wybierz polecenie Wyloguj się.

 9. Gdy wyświetlony zostanie ekran logowania, wybierz użytkownika testowego.

 10. Spróbuj zainstalować aplikację firmy Adobe.

System Mac OS 10.3 (Panther)

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.

 2. Kliknij polecenie Konta.

 3. Kliknij ikonę kłódki i wprowadź nazwę i hasło administratora.

 4. Kliknij symbol plusa w pobliżu lewego dolnego rogu ekranu.

 5. Wpisz nazwę użytkownika (możesz wpisać na przykład: test) i hasło. Wybierz łatwe do zapamiętania hasło, na przykład: test.

 6. Kliknij przycisk Zabezpieczenia na górze ekranu i wybierz opcję Zezwalaj użytkownikowi na administrowanie tym komputerem. Ta opcja powoduje, że użytkownik testowy staje się administratorem.

 7. Zamknij okno Konta.

 8. Z menu Apple wybierz polecenie Wyloguj się.

 9. Gdy wyświetlony zostanie ekran logowania, wybierz użytkownika testowego.

 10. Spróbuj zainstalować aplikację firmy Adobe.

System Mac OS 10.2 (Jaguar)

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.

 2. Z menu Widok wybierz polecenie Użytkownicy, a następnie kliknij polecenie Nowy użytkownik.

 3. Wprowadź nazwę użytkownika (możesz wpisać na przykład: test).

 4. Kliknij kartę Hasło i wpisz łatwe do zapamiętania hasło, na przykład: test.

 5. Zaznacz opcję Zezwalaj użytkownikowi na administrowanie tym komputerem. Ta opcja powoduje, że użytkownik testowy staje się administratorem.

 6. Kliknij przycisk OK i zamknij okno Konta.

 7. Z menu Apple wybierz opcję Wyloguj się.

 8. Gdy wyświetlony zostanie ekran logowania, wybierz użytkownika testowego.

 9. Spróbuj zainstalować aplikację firmy Adobe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?