Uruchom w trybie bezpiecznego rozruchu | macOS

Uruchamianie systemu w trybie bezpiecznego rozruchu

  1. Ponownie uruchom komputer Mac. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift natychmiast po usłyszeniu dźwięku startowego.

  2. Zwolnij klawisz Shift, gdy pojawi się logo Apple  . Tryb bezpiecznego rozruchu pojawia się na ekranie startowym systemu operacyjnego macOS. 

   Chcesz uruchomić system w trybie bezpiecznego rozruchu na komputerze Mac z układem scalonym Apple? Zobacz, jak używać trybu bezpieczeństwa na komputerze Mac.

Przywracanie standardowego trybu systemu

Uruchom ponownie komputer Mac bez przytrzymywania klawiszy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?