Problem

Błąd „Aktywacja tymczasowa wygasła” występuje w przypadku próby aktywowania pakietu CS3 i programu Acrobat 8.

Aktywacja tymczasowa wygasła

Rozwiązanie

Informacje na temat licencji są przechowywane w pliku bazy danych o nazwie cache.db. Ten błąd występuje, gdy buforowane dane licencji z poprzedniej instalacji oprogramowania Adobe są niezgodne z nową instalacją. Usunięcie pliku danych umożliwia pomyślną instalację pakietu Creative Suite 3 i programu Acrobat 8 bez żądania aktywowania oprogramowania.

Uwaga:

Usunięcie buforowanego pliku bazy danych licencjonowania (cache.db) negatywnie wpływa na licencjonowanie innych zainstalowanych programów firmy Adobe, takich jak Creative Suite, Photoshop Elements, Premiere Elements, Acrobat, Creative Cloud i inne.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności. Przed wypróbowaniem tego rozwiązania upewnij się, że masz uprawnienia administratora w systemie.

 1. Przed usunięciem pliku cache.db odinstaluj wszystkie programy firmy Adobe. Aby odinstalować program, uruchom narzędzie do odinstalowywania firmy Adobe z następujących lokalizacji:

  • Mac OS: W aplikacji Finder przejdź do opcji Programy>Narzędzia.>Adobe Installers.
  • Windows 10, 8, 7 lub Vista: Wybierz opcje Start > Panel sterowania > Programy i funkcje.
 2. Pobierz i uruchom narzędzieCreative Cloud Cleaner, aby usunąć wszystkie pozostałe zapisy dotyczące licencjonowania.

 3. Przejdź do folderu bufora i ręcznie usuń plik cache.db

  Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache/

  Uwaga:

  Folder znajduje się w bibliotece głównej na dysku zawierającym system Mac OS.

  Plik cache.db na komputerze Mac

  Windows 7, 8, 10:  

  • wersja 32-bitowa: \Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\cache\
  • wersja 64-bitowa: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\cache
  Plik cache.db w systemie Windows
 4. Ponownie zainstaluj pakiet Creative Suite 3 i program Acrobat 8 ze strony CS3 — produkty do pobrania.

Dodatkowe informacje

 • Należy najpierw uruchomić program Photoshop CS3, aby licencjonować tytuły zainstalowanego oprogramowania Creative Suite 3. Jeśli jako pierwszy uruchomiony zostanie program Acrobat 8, otrzymasz monit, aby wprowadzić numer seryjny, co nie jest wymagane, jeśli w pierwszej kolejności zostanie pomyślnie uruchomiony program Photoshop.
 • Po zainstalowaniu pakietu Creative Suite 3 i programu Acrobat 8 można ponownie zainstalować i aktywować inne programy firmy Adobe.
 • Informacje o znajdowaniu zarejestrowanego numeru seryjnego można znaleźć w artykule Znajdowanie numeru seryjnego.
 • Instalator dla innych programów firmy Adobe jest dostępny do pobrania na stronie z innymi programami do pobrania.
 • W tym artykule można znaleźć informacje na temat pobierania zakupionego oprogramowania Adobe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online