Rozwiązywanie problemów z systemem Windows  

Błędy systemu Windows to między innymi puste lub migoczące pole dialogowe, zablokowany kursor lub ekran, niebieski ekran, nieoczekiwane ponowne uruchomienie komputera lub komunikat o błędzie systemu Windows.

Uwaga:

Czy podczas używania aplikacji firmy Adobe pojawia się konkretny błąd? Wyszukaj błąd w witrynie pomocy społeczności Adobe lub odwiedź fora Adobe, aby uzyskać pomoc od społeczności ekspertów.

Zanim zaczniesz

Sprawdź wymagania systemowe

Jeśli system nie spełnia minimalnych wymagań produktu firmy Adobe, produkt może nie działać poprawnie. Odwiedź witrynę Wymagania systemowe Adobe i upewnij się, że system spełnia minimalne wymagania produktu.

Wymagania systemowe

Tworzenie kopii zapasowej plików

Należy utworzyć kopię zapasową wszystkich osobistych plików (np. utworzonych przez siebie plików programu Photoshop lub InDesign).

Ustawianie opcji Panelu sterowania i plików

Poniższe zadania dotyczące rozwiązywania problemów odnoszą się do domyślnego interfejsu systemu Windows i widoku klasycznego Panelu sterowania. Niektóre zadania wymagają wyszukania plików, folderów lub rozszerzeń, które są domyślnie ukryte.

Wyświetlanie Panelu sterowania w widoku klasycznym

1. Otwórz Panel sterowania.

2. Kliknij jedną z następujących opcji:

 • (Windows Vista) Wygląd klasyczny
 • (Windows 7, Windows 8 i Windows 10) Wyświetl według > Małe ikony

Wyświetlanie ukrytych plików, folderów i rozszerzeń

Zapoznaj się z następującymi tematami pomocy do systemu Windows:

 • (Windows Vista i Windows 7) „Pokazywanie ukrytych plików” i „Pokazywanie lub ukrywanie rozszerzeń nazw plików”.
 • (Windows 8 i Windows 10) „Pokazywanie ukrytych plików” i „Pokazywanie lub ukrywanie rozszerzeń nazw plików”
Wyświetlanie ukrytych plików, folderów i rozszerzeń

Opcje folderów w systemach Windows 7, Windows 8 i Windows 10

Rozwiązywanie podstawowych problemów z systemem

Aktualizacja aplikacji firmy Adobe

Najnowsza wersja oprogramowania firmy Adobe może być w większym stopniu zgodna z systemem operacyjnym i sterownikami. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy się upewnić, że zostały spełnione wymagania systemowe.

Odwiedź witrynę Aktualizacje produktów Adobe, aby sprawdzić aktualizacje dostępne dla danego produktu.

Strona Uaktualnienia produktów

Aktualizacja systemu Windows

Aktualizacje systemu Windows poprawiają jego wydajność oraz poziom zgodności z aplikacjami.

Dodatki Service Pack i aktualizacje systemu Windows można znaleźć w witrynie www.windowsupdate.com. W celu uzyskanie pomocy dotyczącej instalowania dodatków Service Pack lub aktualizacji należy się skontaktować z działem pomocy technicznej firmy Microsoft.

Ekran Aktualizacje Windows

Ponowne tworzenie preferencji aplikacji firmy Adobe

Ponowne utworzenie pliku preferencji aplikacji firmy Adobe umożliwia usunięcie problemów powodowanych przez uszkodzony plik preferencji.

Główny plik preferencji jest nazywany „Adobe [Nazwa produktu] [Wersja produktu] Prefs.psp”.

W systemach Windows Vista, 7, 8 i 10 plik właściwości znajduje się w położeniu:

Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe [Nazwa produktu] [Wersja produktu]\Adobe [Nazwa produktu] [Wersja produktu] Settings\Adobe [Nazwa produktu] [Wersja produktu]Prefs.psp

Aby szybko zresetować preferencje, w wielu aplikacjach Adobe można użyć skrótu klawiaturowego podczas uruchamiania produktu. Przytrzymaj klawisze CTRL-SHIFT-ALT natychmiast po kliknięciu ikony aplikacji.

Obejrzyj ten film instruktażowy opisujący resetowanie preferencji w programie Photoshop: Jak zresetować plik preferencji w programie Photoshop CS6.

W celu uzyskania dodatkowych instrukcji wyszukaj w systemie pomocy dla produktu frazę „przywracanie preferencji”.

Wyszukiwanie informacji na temat przywracania preferencji

Uruchamianie aplikacji firmy Adobe w trybie uproszczonym

Niektóre aplikacje lub usługi działające jednocześnie z aplikacją firmy Adobe powodują występowanie błędów lub blokowanie systemu. Usługi to wyspecjalizowane programy, które wykonują funkcje pomocnicze dla innych programów.

Przed uruchomieniem aplikacji firmy Adobe należy wyłączyć pozostałe aplikacje i usługi przy użyciu opcji Uruchamianie selektywne.

Więcej informacji znajduje się w następujących tematach pomocy do systemu Microsoft Windows:

 • Windows Vista „How to use the System Configuration utility to troubleshoot configuration errors in Windows Vista” (ID artykułu: 950093)
 • Windows 7, 8 i 10 „Uruchamianie funkcji uruchamiania selektywnego przy użyciu narzędzia konfiguracji systemu”

Aby wyłączyć elementy startowe i usługi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij wszystkie aplikacje.
 2. W systemie Windows 7: Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg msconfig w polu Wyszukaj i naciśnij klawisz Enter.

  W systemie Windows 8 i 10: Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Uruchom wpisz ciąg msconfig w polu Uruchom i naciśnij klawisz Enter.

 3. Kliknij kartę Ogólne i zaznacz opcję Uruchamianie selektywne.

  Wybierz opcję Uruchamianie selektywne
 4. W systemie Windows 7 kliknij kartę Uruchamianie i naciśnij przycisk Wyłącz wszystko.

  Kliknij przycisk Wyłącz wszystko

  W systemach Windows 8 i 10 otwórz panel Menedżer zadań, klikając prawym przyciskiem myszy pozycję Pasek zadań. Wybierz kartę Uruchamianie i kliknij przycisk Wyłącz.

  Kliknij przycisk Wyłącz
 5. Zaznacz wszystkie elementy startowe, które są niezbędne dla przetestowania problemu. Jeśli nie masz pewności, czy dany element jest niezbędny, nie zaznaczaj go (pozostanie wtedy wyłączony).
 6. Kliknij kartę Usługi i wybierz opcję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.

  Wybierz opcję „Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft”
 7. Wybierz opcję Wyłącz wszystkie, ponownie zaznacz pozycję FLEXnet Licensing Service, a następnie inne usługi niezbędne do sprawdzenia problemu. Jeśli nie masz pewności, czy dany element jest niezbędny, nie zaznaczaj go (pozostanie wtedy wyłączony).

  Uwaga:

  Po usunięciu zaznaczenia opcji Załaduj usługi systemowe obszaru Uruchamianie selektywne trwale usuwane są wszystkie punkty przywracania wykorzystywane w narzędziu Przywracanie systemu. Aby zachować punkty przywracania, nie należy usuwać zaznaczenia opcji Załaduj usługi systemowe.

 8. Kliknij opcję Zastosuj i uruchom ponownie system Windows.

 9. Po ponownym uruchomieniu systemu Windows wyświetlany jest komunikat z informacją, że w narzędziu Konfiguracja systemu zmieniono sposób uruchamiania systemu Windows. Kliknij przycisk OK.

 10. Gdy pojawi się narzędzie Konfiguracja systemu, kliknij polecenie Anuluj.

 11. Klikając prawym przyciskiem myszy ikony w obszarze powiadomień, zamknij lub wyłącz te elementy uruchamiane automatycznie, które są nadal aktywne.

 12. Uruchom aplikację firmy Adobe i wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • Jeśli aplikacja nadal nie działa poprawnie, włącz ponownie elementy i usługi startowe:
  1. Wybierz opcje Start > Uruchom, a następnie wpisz polecenie msconfig i kliknij przycisk OK.
  2. Wybierz opcję Uruchamianie normalne na karcie Ogólne i kliknij przycisk OK, a następnie uruchom ponownie komputer.
  • Jeśli aplikacja działa poprawnie, włączaj pojedynczo elementy i usługi startowe, aby określić przyczynę problemu:
  1. Wybierz opcje Start > Uruchom, a następnie wpisz polecenie msconfig i kliknij przycisk OK.
  2. Wybieraj elementy i usługi startowe, a następnie ponownie uruchamiaj komputer.
  3. Próbuj uruchamiać aplikację. W wypadku problemów prawdopodobnie ostatni włączony element startowy (lub usługa) jest tego przyczyną.

Ponowne zainstalowanie aplikacji firmy Adobe

Ponowne instalowanie z pulpitu

Niektóre komponenty systemu — na przykład sterowniki urządzeń i narzędzia antywirusowe — mogą wchodzić w konflikt z instalatorem i skutkować niekompletną lub nieudaną instalacją. Można zapobiec tym konfliktom, instalując aplikację z pulpitu lub w trybie uproszczonym.

 1. Skopiuj folder aplikacji firmy Adobe z dysku na pulpit.
 2. Otwórz folder aplikacji firmy Adobe na pulpicie.
 3. Kliknij dwukrotnie plik Setup.exe i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 4. Uruchom system Windows ponownie. 

Ponowne instalowanie w trybie uproszczonym

 1. Skopiuj folder aplikacji firmy Adobe z dysku na pulpit.
 2. Wyłącz elementy startowe, a następnie uruchom ponownie system Windows. Zobacz temat Uruchamianie aplikacji firmy Adobe w trybie uproszczonym powyżej.

 3. Kliknij dwukrotnie plik Setup.exe i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 4. Uruchom system Windows ponownie. 

 5. Gdy pojawi się Narzędzie konfiguracji systemu, wybierz opcję Uruchamianie normalne.

Instalowanie aplikacji firmy Adobe na innym dysku twardym

Jeśli po ponownej instalacji z pulpitu lub w trybie uproszczonym problem nie został rozwiązany, należy zainstalować aplikację firmy Adobe na innym dysku twardym i próbować ją uruchomić.

Rozwiązania dotyczące konkretnych produktów

Produkty i rozwiązania

Rozwiązanie Produkty
Usunięcie wtyczek innych producentów

 

Acrobat | Adobe Audition | Adobe Bridge | Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Adobe Reader | AfterEffects | Fireworks | FrameMaker | Illustrator |  InDesign |  Lightroom |  Photoshop | Photoshop Elements | Soundbooth

 

Zredukowanie liczby aktywnych czcionek

 

Acrobat | Adobe Premiere Pro | AfterEffects | Encore | Fireworks | FrameMaker | Illustrator |  InDesign | Photoshop | Photoshop Elements

 

Zaktualizowanie lub ponowna instalacja programu QuickTime

 

Adobe Audition | Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Elements Organizer | Soundbooth

 

Wyłączanie lub usuwanie rozszerzeń

 

Adobe Bridge | Contribute | Dreamweaver | Fireworks |Flash | Illustrator |  InDesign | Photoshop

 

Optymalizacja dysków magazynujących

 

Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Photoshop | Photoshop Elements

 

Rozwiązanie problemów z koderami-dekoderami

 

Adobe Premiere Pro | Adobe Premiere Elements | AfterEffects

 

Usunięcie wtyczek innych firm

 1. Usuń wtyczkę innej firmy z folderu wtyczek (Program Files\Adobe\[wersja aplikacji]\Plug-Ins).

  Folder wtyczek programu Photoshop CS6 w systemie Windows 7

  Folder wtyczek programu Photoshop CS6 w systemie Windows 7

 2. Uruchom ponownie aplikację:

  • Jeśli problem się utrzymuje, przenieś wtyczki z powrotem do folderu wtyczek aplikacji i wypróbuj inne rozwiązanie.
  • Jeśli problem został rozwiązany, przejdź do następnego punktu.
 3. Przenieś jedną wtyczkę innej firmy z powrotem do folderu wtyczek aplikacji.

 4. Uruchom ponownie aplikację i spróbuj odtworzyć problem.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli problem został rozwiązany, przejdź do punktu 2.
  • Jeśli problem powtórzy się, skontaktuj się z twórcą wtyczki, która był ostatnio przeniesiona, aby zapytać o aktualizację.

Zredukowanie liczby aktywnych czcionek

Czcionki zainstalowane w systemie Windows mogą czasem powodować problemy w aplikacji firmy Adobe.

Instrukcje zawierają następujące tematy:

Folder czcionek w systemie Windows 7

Folder czcionek w systemie Windows 7


Zaktualizowanie lub ponowna instalacja programu QuickTime

Uszkodzona lub nieaktualna wersja programu Apple QuickTime może blokować prawidłowe uruchamianie lub działanie cyfrowych aplikacji audio bądź wideo firmy Adobe. 

Aktualizuj program QuickTime: Aby zaktualizować program QuickTime, zainstaluj najnowszą wersję z witryny www.apple.com/quicktime/download.

Ponownie zainstaluj program QuickTime: Usuń program QuickTime oraz wszelkie pliki lub foldery programu znajdujące się w systemie, a następnie zainstaluj ponownie program. Więcej informacji znajduje się w sekcji Usuwanie i ponowne instalowanie programu iTunes i innych składników oprogramowania w systemie Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8.

Zaktualizowanie lub ponowna instalacja programu QuickTime

Wyłączanie lub usuwanie rozszerzeń

Rozszerzenia zwiększają funkcjonalność wyżej wymienionych aplikacji firmy Adobe. Więcej informacji na temat rozszerzeń znajduje się w witrynie pomocy dla programu Adobe Extension Manager.

Wyłącz rozszerzenia, aby wyeliminować problemy, które mogą powodować uszkodzone lub niezgodne rozszerzenia.

 1. Uruchom program Adobe Extension Manager. Jeśli program Extension Manager nie jest zainstalowany, można go pobrać tutaj.
 2. Wybierz aplikację firmy Adobe, w której występuje problem.

  Zaznacz daną aplikację
 3. Wyłącz wszystkie rozszerzenia.

  Wyłączanie rozszerzeń
 4. Jeśli problem nie występuje, włączaj pojedynczo rozszerzenia i spróbuj użyć aplikacji firmy Adobe, w której występuje problem. Po wykryciu rozszerzenia, które powoduje problem, usuń je.

  Aby usunąć rozszerzenie:

  1. W programie Extension Manager wskaż rozszerzenie.
  2. Wybierz opcje Plik > Usuń rozszerzenie.


Optymalizacja dysków magazynujących

Gdy ilość pamięci RAM jest niewystarczająca do edycji obrazów, w wymienionych aplikacjach używany jest plik dysku magazynującego. Plik dysku magazynującego to tymczasowe miejsce na dysku służące do przechowywania danych i wykonywania obliczeń.

Zwiększenie wydajności dysku magazynującego może pomóc w eliminowaniu błędów i blokowania systemu. Wyszukaj frazę „dysk magazynujący” w systemie pomocy do aplikacji firmy Adobe, aby uzyskać więcej informacji.

Ustawienia dysku magazynującego w programie Photoshop CS6

Ustawienia dysku magazynującego w programie Photoshop CS6


Rozwiązanie problemów z koderami-dekoderami

Kodery-dekodery niezgodne z używanym systemem operacyjnym lub aplikacjami powodują problemy podczas uruchamiania i blokowanie aplikacji. Problemy można rozwiązywać poprzez usunięcie ostatnio zainstalowanych koderów-dekoderów lub pojedyncze ich wyłączanie w celu odtworzenia problemu.

Uwaga: Usunięcie kodera-dekodera może spowodować, że niektórych plików audio lub wideo nie będzie można odczytać bądź aplikacje przestaną działać. Deinstalując kodery-dekodery, należy zachowywać ostrożność. Jeśli nie ma pewności, które kodery-dekodery należy zachować w systemie, kliknij przycisk Rozpocznij czat, aby porozmawiać z pracownikiem działu pomocy technicznej firmy Adobe.

Instrukcje zawierają następujące tematy:

Rozwiązywanie problemów z systemem dla zaawansowanych

Aktualizacja sterowników karty wideo, drukarki lub urządzenia

Aktualizacja sterownika karty wideo

Aby sprawdzić, czy sterownik wideo jest nieaktualny, należy zmienić głębię koloru i rozdzielczość karty wideo.  Jeśli po zmianie głębi koloru i rozdzielczości aplikacja nadal działa prawidłowo, aktualizacja sterownika wideo nie jest konieczna.

W celu zmiany głębi koloru i rozdzielczości dla oprogramowania firmy Adobe zapoznaj się z następującymi tematami pomocy systemu Windows:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10 „Uzyskiwanie najlepszej jakości obrazu na monitorze”

Uwaga: Oprogramowanie firmy Adobe wymaga rozdzielczości ekranu co najmniej 1024x768.

Zmiana ustawień wyświetlania

W razie konieczności skontaktuj się z producentem karty wideo, aby otrzymać aktualny sterownik, lub pobierz go z witryny producenta. (Informacje na temat producenta karty wideo znajdziesz we właściwościach karty w Menedżerze urządzeń).

Aktualizacja sterownika drukarki

Aby określić, czy sterownik domyślnej drukarki powoduje konflikt z oprogramowaniem firmy Adobe, należy zainstalować drukarkę ze sterownikiem PostScript i ustawić ją jako domyślną. Możesz zainstalować drukarkę niebędącą fizycznym elementem sprzętu.

Jeśli problem się nie powtórzy, oznacza to, że poprzedni sterownik drukarki wchodził w konflikt z aplikacją firmy Adobe. Skontaktuj się z producentem drukarki w celu uzyskania aktualnego sterownika.

Wyszukaj frazy „dodaj drukarkę” w witrynie pomocy do systemu Windows, aby uzyskać więcej informacji. Informacje na temat ustawiania drukarki PostScript jako domyślnej można znaleźć, wyszukując frazy „zmiana domyślnej drukarki” w witrynie pomocy do systemu Windows.

Aktualizacja sterowników urządzenia

Sterowniki urządzeń to pliki oprogramowania, które umożliwiają systemowi Windows komunikowanie się z urządzeniami takimi jak skaner, mysz i klawiatura. Skontaktuj się z producentem urządzenia w celu sprawdzenia, czy używasz najnowszej wersji sterownika.

Aby uzyskać dokładne informacje, zapoznaj się następującymi tematami pomocy systemu Windows:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10 „Uruchamianie Menedżera urządzeń” i „Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów Menedżera urządzeń”
Okno Menedżer urządzeń

Uruchomienie aplikacji firmy Adobe na nowym koncie użytkownika

Jeśli konto użytkownika jest uszkodzone lub użytkownik nie ma uprawnień do plików i folderów wymaganych w aplikacji firmy Adobe, mogą wystąpić błędy systemu.

Uruchom aplikację firmy Adobe przy użyciu nowego konta użytkownika Utwórz konto użytkownika z takimi samymi uprawnieniami, jakie są ustawione na koncie powodującym konflikt. Jeśli problem nie powtórzy się, może to oznaczać, że oryginalne konto użytkownika jest uszkodzone.

Więcej informacji można uzyskać w witrynie pomocy do systemu Microsoft Windows, wyszukując następujące tematy:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10 „Tworzenie konta użytkownika”

Uruchom aplikację firmy Adobe przy użyciu konta administratora Utwórz konto użytkownika i zmień typ na Administrator. (Jeśli nie masz praw do utworzenia konta administratora, skontaktuj się z administratorem systemu.) Jeśli problem się nie pojawia, oznacza to, że do standardowego konta użytkownika nie przypisano wymaganych w aplikacji firmy Adobe praw dostępu do plików i folderów. 

Więcej informacji można uzyskać w witrynie pomocy do systemu Microsoft Windows, wyszukując następujące tematy:

 • Windows Vista „Zmiana typu konta użytkownika”
 • Windows 7, Windows 8 i Windows 10 „Zmiana typu konta użytkownika”
 •  

(Windows 7 i Windows Vista) Wyłączanie kontroli dostępu użytkownika lub interfejsu Windows Aero

Kontrola dostępu użytkownika

Więcej informacji można znaleźć w witrynie pomocy do systemu Microsoft Windows, wpisując frazę „włączanie i wyłączanie kontroli konta użytkownika”.

Okno ustawień Kontrola konta użytkownika

Windows Aero

Interfejs Windows Aero wpływa na zmianę wyglądu pulpitu. Interfejs należy wyłączyć i sprawdzić, czy po uruchomieniu aplikacji firmy Adobe problem nadal występuje.

W celu uzyskania pomocy wyszukaj tematu „Rozwiązywanie problemów z interfejsem Windows Aero” w witrynie pomocy do systemu Windows.

Rozwiązywanie problemów z interfejsem Windows Aero

Wykonywanie konserwacji systemu

Optymalizacja obsługi plików tymczasowych

System Windows i różne aplikacje przechowują dane w plikach tymczasowych (.tmp), które tworzą na dysku twardym. Zbyt liczne lub przestarzałe pliki tymczasowe mogą zakłócać działanie systemu Windows lub różnych aplikacji.

Aby uzyskać dokładne informacje, wyszukaj w systemie pomocy Windows następujące tematy:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10 „Usuwanie plików przy użyciu programu Oczyszczanie dysku”
Okno postępu Oczyszczanie dysku

Przywróć domyślną wielkość pliku stronicowania pamięci wirtualnej

Aby uzyskać dokładne informacje, zapoznaj się następującymi tematami pomocy systemu Windows:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10 „Zmienianie rozmiaru pamięci wirtualnej”
Zmiana ustawień pamięci wirtualnej

Napraw dyski twarde i przeprowadź ich defragmentację

Instrukcje znajdują się w poniższych tematach pomocy do systemu Windows:

 • Windows 7, Windows 8 i Windows 10 „Ulepszanie jakości pracy poprzez defragmentację dysku twardego”
Okno Defragmentator dysku

Sprawdzenie, czy w systemie nie ma wirusów

Użyj aktualnego oprogramowania antywirusowego (np. Symantec Norton Antivirus lub McAfee Virus Scan), aby sprawdzić, czy w systemie nie ma wirusów. Infekcje wirusowe mogą uszkadzać oprogramowanie i powodować błędy systemowe. Więcej informacji zawiera dokumentacja programu antywirusowego.

Rozwiązanie problemów z profilami ICC

Profile ICC ułatwiają zarządzanie przestrzeniami kolorów w systemie. Gdy w aplikacji Adobe uzyskano dostęp do uszkodzonego profilu ICC, może wystąpić błąd systemu. Rozwiąż problemy z profilami ICC, aby zweryfikować, czy to one powodują problem:

 1. Przenieś wszystkie profile z wymienionych poniżej folderów na pulpit:
  • Windows/System32/Spool/Drivers/Color 
  • Program Files (x86)/Common Files/Adobe/Color/Profiles/
  • Program Files (x86)/Common Files/Adobe/Color/Profiles/Recommended
  • Windows/System/ WOW 64/Spool/Color/Drivers/Color
  Przenieś profile na komputer
 2. Uruchom ponownie aplikację firmy Adobe i spróbuj odtworzyć problem.
  • Jeśli problem powtórzy się, ponownie przenieś profile do folderu.
  • Jeśli problem nie powtórzy się, przenoś po jednym profilu ponownie do folderu do momentu zidentyfikowania profilu powodującego problem.

Ustalenie, który plik powoduje problem

W wypadku uszkodzonego pliku problem może rozwiązać ponowne zainstalowanie aplikacji powiązanej z tym plikiem. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli w komunikacie o błędzie wskazano plik powodujący błąd, zainstaluj ponownie aplikację powiązaną z tym plikiem.
 • Jeśli w komunikacie o błędzie wskazano plik systemu Windows, skontaktuj się z firmą Microsoft w celu uzyskania pomocy dotyczącej zmiany tego pliku.

Wyszukiwanie uszkodzonych kart rozszerzeń lub modułów pamięci RAM

Uszkodzone karty rozszerzeń

Uszkodzone lub niezgodne karty rozszerzeń PCI lub PCI-X mogą powodować błędy systemowe. W celu sprawdzenia tych kart wyłącz komputer, usuń wszystkie karty akceleratora procesora, karty wideo oraz inne zainstalowane karty rozszerzeń, a następnie ponownie uruchom komputer.

Moduły pamięci RAM

Należy się upewnić, że moduły pamięci RAM są zainstalowane poprawnie i nie powodują problemów. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 • Sprawdź kolejność, w jakiej zainstalowane są moduły pamięci RAM.
 • Wyjmij moduły pamięci RAM, pozostawiając tylko taką ich liczbę, jaka jest wymagana do uruchomienia systemu Windows i aplikacji firmy Adobe. Następnie sprawdź, czy problem nadal się pojawia:
  • Jeśli problem występuje, zainstaluj wyjęte moduły pamięci RAM i wyjmij te, które zostały już sprawdzone. Następnie sprawdź, czy problem nadal się utrzymuje.
  • Jeśli problem nie powtórzył się, oznacza to, że co najmniej jeden z usuniętych modułów pamięci RAM stanowi przyczynę problemu. Skontaktuj się z producentem pamięci RAM, aby uzyskać pomoc.Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online