Więcej informacji o znajdowaniu dzienników instalacyjnych można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów dotyczących instalacji przy użyciu plików dziennika. Znajdź plik „Install.log” w folderze „installers”, aby znaleźć wpisy o błędach.

Błędy pobierania

Scenariusz błędu Typ błędu Kod błędu Komunikat o błędzie
Różne błędy pobierania JSON
Ponawialny Taki sam, jak bieżące scenariusze błędu
pobierania
Taki sam, jak bieżące scenariusze błędu pobierania
Ogólny błąd pobierania Krytyczny HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR = 113
Błąd pobierania. Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe. Sprawdź połączenie
internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie.
Błąd wyodrębniania Krytyczny

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
EXTRACTION_ERROR
 = 114

(Ten kod błędu nie jest używany 
obecnie w kodzie).

Nie można wyodrębnić plików. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać produkt ponownie.
Błąd sprawdzania podpisu Krytyczny HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
SIGN_CHECK_ERROR =115

(Ten kod błędu nie jest używany 
obecnie w kodzie).
Uszkodzone pobieranie.
Spróbuj pobrać ponownie.


Błąd obsługi pliku
(błąd wewnętrzny)

Krytyczny

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
FILE_HANDLING_ERROR =
116


Uszkodzone pobieranie.
Spróbuj pobrać ponownie.
Błąd weryfikacji Krytyczny HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_DOWNLOAD_INVALID_FILE
_ERROR = 117
Uszkodzone pobieranie.
Spróbuj pobrać ponownie.
Sieć niedostępna Ponawialny HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
NETWORK_UNAVAILABLE = 118
Brak Network scrim.
Serwer nie odpowiada Ponawialny HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_SERVER_UNRESPONSIVE = 119
Serwer nie odpowiada. Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory,
a następnie kliknij przycisk Ponów.
Dysk pełny Ponawialny HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_OUTPUT_DISK_FULL = 120
Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku. Zwolnij miejsce na dysku {0} i ponów próbę.
Błąd uprawnień dostępu
podczas pobierania (błąd użytkownika/systemu)
Ponawialny HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_WRITE_PERMISSION = 121
Błąd podczas zapisu do lokalizacji plików tymczasowych. Przyznaj uprawnienia do
lokalizacji plików tymczasowych. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Serwer nie
obsługuje pobierania wielostrumieniowego
(błąd wewnętrzny).

Krytyczny HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_HTTP_BYTE_RANGE_NOT
_SUPPORTED = 122
Błąd pobierania. Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe. Sprawdź połączenie
internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie.
Błędna konfiguracja pobierania
(błąd wewnętrzny)
Krytyczny HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_INVALID_CONFIGURATION 
= 123
Błąd pobierania. Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe. Sprawdź połączenie
internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie.
Błąd serwera proxy Ponawialny HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_PROXY_AUTHENTICATION
_REQUIRED = 124
Błąd pobierania. Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe. Sprawdź połączenie
internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie.
Nieprawidłowy adres URL
Krytyczny

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
HTTP_INVALID_URL =
125

(Jeśli nieprawidłowy jest adres validationUrl
, zgłaszany jest błąd
HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR
).

Błąd pobierania. Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe. Sprawdź połączenie
internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie.
Błąd weryfikacji Krytyczny HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
DATA_VALIDATION_ERROR = 126
Uszkodzone pobieranie. Spróbuj pobrać ponownie.

Błąd instalacji

Scenariusz błędu Typ błędu Kod błędu Komunikat o błędzie
Plik Setup.exe nie istnieje lub sprawdzanie podpisu nie powiodło się. Krytyczny REG_SETVALUE_FAILURE

Ta instalacja już
nie działa. Odinstaluj ją i pobierz program Creative Cloud ponownie
ze strony https://creative.adobe.com
/products/creative-cloud.

Pobierz teraz

Ogólny błąd PIM Krytyczny HDPIM_STATUS_ERROR = 101 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
Nieprawidłowy identyfikator sesji (błąd wewnętrzny) Krytyczny _GUID = 102 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
Nieprawidłowe argumenty przekazane do PIM z panelu Aplikacje (błąd wewnętrzny) Krytyczny ARGUMENTS = 103

Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie
i zainstalować. Pobierz teraz

Na potrzeby instalacji

Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.

Na potrzeby dezinstalacji

Nie można odinstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów
, aby odinstalować ponownie.

Błąd odczytu/zapisu bazy danych hdpim.db (uszkodzona instalacja/złe
uprawnienia)
AAMCorrupt HDPIM_STATUS_DB_ERROR = 105

Pobierz teraz

Zainstaluj

Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.

Odinstaluj 

Nie można odinstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów
, aby odinstalować ponownie.

Błąd analizowania XML (błąd wewnętrzny) Krytyczny HDPIM_STATUS_XML_ERROR = 106 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie
i zainstalować.
Błąd powiązany z JSON
, np. brak niektórych informacji.
Krytyczny HDPIM_STATUS_JSON_ERROR = 107 Uszkodzone pobieranie. Spróbuj pobrać ponownie.
Sesja PIM jest zajęta (błąd wewnętrzny) Krytyczny _BUSY = 108 Uruchomiona jest inna instancja instalatora. Poczekaj na jej zakończenie i spróbuj ponownie.
Brak pakietu głównego w JSON (błąd wewnętrzny) Krytyczny

_NOT_SELECTED =
109

(Ten kod błędu nie jest używany
obecnie w kodzie).

Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie
i zainstalować.
Nie można utworzyć nowego wątku (błąd systemowy) Krytyczny _CREATE_NEW_THREAD = 110 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
Błąd wyodrębniania Krytyczny ERROR = 127 Nie można wyodrębnić plików. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać produkt ponownie.
Sprawdzanie podpisu pakietu nie powiodło się. Krytyczny _GENUINE = 128 Uszkodzone pobieranie. Spróbuj pobrać ponownie.
Przerwanie komunikacji z plikiem Setup.exe Ponawialny HD_SETUP_INT_RET_IPC = 303 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
Pozostałe błędy powiązane z plikiem Setup.exe Ponawialny HD_SETUP_INT_RET_FAILURE = 301 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
Instalacja w katalogu
głównym
Krytyczny _IN_ROOT_DIR = 132 Nie można zainstalować produktu w katalogu
głównym.Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.

Ogólny błąd małej ilości miejsca na dysku Krytyczny NOT_AVAILABLE = 133

Jeśli nazwa woluminu jest
znana:

Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku. Zwolnij trochę miejsca
i spróbuj ponownie.

Jeśli nazwa woluminu nie jest znana:

Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku.

Wybierz w preferencjach inną lokalizację lub zwolnij miejsce na dysku, a następnie ponów próbę.

Ogólny błąd instalacji Krytyczny _ERROR = 136

Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie
i zainstalować.

Nieprawidłowe parametry w znaczniku polecenia w pliku PIMX pakietu Krytyczny INVALID_PARAMS = 137 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie
i zainstalować.
W systemie brakuje wolnej pamięci; alokacja pamięci nie powiodła się. Krytyczny NOMEMORY = 138 Nie można zainstalować produktu, ponieważ w systemie brakuje wolnej pamięci.
Uruchom komputer ponownie i spróbuj ponownie.
Plik PIMX pakietu jest uszkodzony Krytyczny _CORRUPT_XML = 139 Uszkodzone pobieranie. Spróbuj pobrać ponownie.
Brak uprawnień do zawartości katalogu instalacyjnego Krytyczny

_NO_PERMISSION
= 140,

(Ten kod błędu nie jest używany 
obecnie w kodzie).

Nie można zainstalować produktu w wybranej lokalizacji ze względu na brak
uprawnień. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
Nie można przechwycić wersji pliku do sprawdzenia wersji. Krytyczny VERSION = 141 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.

Nieprawidłowy token użyty w pliku PIMX pakietu Krytyczny

TOKEN_NOT_RESOLVED
= 142,

(Ten kod błędu nie jest używany
obecnie w kodzie).

Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
Brak ścieżki pliku źródłowego w archiwum zip Krytyczny NOT_EXISTS = 143 Uszkodzone pobieranie. Spróbuj pobrać ponownie.
Istnieje już plik o nazwie takiej samej, jak nazwa katalogu. Krytyczny PATH_ALREADY_USED = 145 Plik już istnieje w ścieżce instalacji. Zmień nazwę pliku lub usuń go, a następnie spróbuj ponownie
Nie można przenieść pliku podczas instalacji/dezinstalacji. Krytyczny w przypadku instalacji, możliwy do zignorowania w przypadku dezinstalacji FILE_MOVE_FAILURE = 146 Nie można przenieść pliku. Zmień nazwę pliku i spróbuj ponownie
Nie można skopiować pliku podczas instalacji/dezinstalacji.

Krytyczny w przypadku instalacji

Możliwy do zignorowania w przypadku dezinstalacji

FILE_COPY_FAILURE = 147 Nie można skopiować pliku. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie. 
Nie można usunąć katalogu podczas instalacji/dezinstlacji.

Krytyczny w przypadku instalacji

Możliwy do zignorowania w przypadku dezinstalacji

FILE_DELETION_FAILURE
= 150,

(Ten kod błędu nie jest używany
obecnie w kodzie).

Nie można usunąć pliku. Zmień nazwę pliku lub usuń go, a następnie spróbuj ponownie.
Nie można ustawić uprawnień do pliku podczas instalacji/dezinstlacji. Możliwy do zignorowania _PERMISSION_FAILURE = 154 Dodaj do plików dziennika.
Nie można utworzyć
dowiązania symbolicznego
.
Krytyczny SYMLINK_CREATION_FAILURE = 156 Nie można utworzyć dowiązania symbolicznego.  Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać produkt
ponownie i go zainstalować.
Nie można usunąć dowiązania symbolicznego podczas instalacji/dezinstlacji.

Krytyczny w przypadku instalacji

Możliwy do zignorowania w przypadku dezinstalacji

SYMLINK_DELETION_FAILURE
= 157,

(Ten kod błędu nie jest używany
obecnie w kodzie).

Nie można usunąć dowiązania symbolicznego. Sprawdź
uprawnienia i spróbuj ponownie.
Nie można ustawić zlokalizowanej nazwy wyświetlanej pliku podczas instalacji. Możliwy do zignorowania _LOC_DISPLAY_NAME_FAILURE = 158 Dodaj do plików dziennika.
Nie można utworzyć klucza rejestru podczas instalacji. Krytyczny REGKEY_CREATE_FAILURE = 160 Nie można zapisać wartości rejestru. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie.
Nie można usunąć klucza rejestru podczas dezinstalacji. Możliwy do zignorowania REGKEY_DELETE_FAILURE = 161 Dodaj do plików dziennika.
Nie można skonfigurować czcionki podczas instalacji/dezinstalacji. Możliwy do zignorowania FONT_CONFIGURE_FAILURE = 168 Dodaj do plików dziennika.
Nie można wyłączyć odbicia WOW64.

Krytyczny w przypadku instalacji

Możliwy do zignorowania w przypadku dezinstalacji

WOW64_REFLECTION_FAILURE = 171 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
Nie można ustawić ikony folderu podczas instalacji. Możliwy do zignorowania FOLDER_ICON_FAILURE = 172 Dodaj do plików dziennika.
Nie można pobrać informacji o zabezpieczeniach pliku/folderu podczas instalacji. Możliwy do zignorowania GET_ACL_FAILURE = 174 Dodaj do plików dziennika.
Określony katalog instalacyjny jest lokalizacją sieciową. Krytyczny PATH_IS_NETWORK_PATH = 176 Nie można zainstalować na dysku sieciowym. Wybierz
w preferencjach inną lokalizację instalacji i ponów instalację.
Określona ścieżka instalacji przekracza dopuszczalną liczbę znaków. Krytyczny PATH_EXCEEDS_LIMIT = 177 Ścieżka instalacji jest zbyt długa. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
Określona ścieżka instalacji zawiera niedozwolone znaki. Krytyczny _PATH_HAS_INVALID_CHARS = 178 Ścieżka instalacji zawiera niedozwolone znaki. Wybierz
w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
Określona ścieżka instalacji jest niepełna. Krytyczny PATH_NOT_FULL_PATH = 179 Ścieżka instalacji wydaje się nieprawidłowa. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji
i spróbuj ponownie.
Określony język
instalacji jest nieprawidłowy.

Krytyczny LANG_NOT_PRESENT = 180 Język instalacji wydaje się nieprawidłowy. Wybierz w preferencjach inny język instalacji
i spróbuj ponownie.
Nie można utworzyć aliasu.

Krytyczny w przypadku instalacji

Możliwy do zignorowania w przypadku dezinstalacji

ALIAS_CREATION_FAILURE = 151 Nie można utworzyć dowiązania symbolicznego.  Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać produkt
ponownie i go zainstalować.
Nie można usunąć aliasu.

Krytyczny w przypadku instalacji

Możliwy do zignorowania w przypadku dezinstalacji

_DELETION_FAILURE = 152 Nie można usunąć aliasu. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie.
Nie można zainstalować na dysku uwzględniającym wielkość liter. Krytyczny _IS_CASE_SENSITIVE = 181 Ścieżka instalacji wydaje się nieprawidłowa. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji
i spróbuj ponownie.

Błąd dezinstalacji

Scenariusz błędu Typ błędu Kod błędu Wiadomość
Brak pliku XML dezinstalacji lub plik jest uszkodzony. Możliwy do zignorowania HDPIM_STATUS_MISSING_
UNINSTALL_XML = 134
Dodaj do plików dziennika.
Ogólny błąd dezinstalacji Krytyczny HDPIM_STATUS_UNINSTALL
_ERROR = 135
Nie można odinstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby odinstalować ponownie.

Różne

Scenariusz błędu Typ błędu Kod błędu Wiadomość
Proces powodujący konflikty
Ponawialny
HDPIM_STATUS_CONFLICTING_
PROCESS_RUNNING = 131

Zgodnie z bieżącym zachowaniem
Brak uprawnień wyższego poziomu
Ponawialny
HD_SETUP_INT_RET_ELEVATION = 302
Zgodnie z bieżącym zachowaniem

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online