Napraw błąd „Nie masz uprawnień do zamknięcia tego komputera” | Windows

Znajdź rozwiązania komunikatu o błędzie „Nie masz uprawnień do zamknięcia tego komputera” pojawiającego się po wciśnięciu skrótu Alt + F4.

Błąd skrótu Alt + F4?

Czy po wciśnięciu klawiszy Alt + F4 w celu zamknięcia komputera pojawia się poniższy komunikat o błędzie?

Błąd podczas zamykania systemu Windows

Błąd powoduje oprogramowanie Adobe Genuine 6.5.

Jak można naprawić błąd?

Wykonaj poniższe rozwiązania, by rozwiązać problem.

Wyloguj się z systemu Windows i zaloguj ponownie

Naciśnij klawisze CTRL+ Alt+ Delete, wyloguj się z urządzenia i zaloguj ponownie.

Rozwiązanie zadziała, jeśli na urządzeniu wdrożono już wcześniejszą wersję programu Adobe Genuine.

Ponownie zainstaluj instalator programu Adobe Genuine

  1. Pobierz plik AdobeGenuineInstaller.

  2. Kliknij pobrany folder .zip prawym przyciskiem myszy, kliknij przycisk Wyodrębnij wszystko..., a następnie Wyodrębnij.

  3. Otwórz plik AdobeGenuineInstaller. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik AdobeGenuineInstaller.exe i wybierz opcję Uruchom jako administrator. Poczekaj na zakończenie instalacji.

    Instalacja pliku AdobeGenuineInstaller

  4. Naciśnij klawisze CTRL+ Alt+ Delete, wyloguj się z urządzenia i zaloguj ponownie.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?