Problem z wydajnością sprzętu przy przetwarzaniu wsadowym.

Problem

Jeśli niektóre pliki wybrane do przetwarzania wsadowego w programie Premiere Pro pozwalają na przyspieszenie sprzętowe, a inne nie, przy próbie zmiany menu Wydajność pojawi się ostrzeżenie.

Opis

Podczas przetwarzania wsadowego wielu plikówmenu Wydajność w Wideo > Ustawienia Kodowania może nie pokazać właściwej obsługi przyspieszania sprzętowego dla każdego wybranego pliku. Jeśli menu Wydajność jest ustawione na Tylko Oprogramowanie, a spróbujesz zmienić je na Przyspieszenie sprzętowe, może pojawić się okno dialogowe z ostrzeżeniem:

„Sprzęt Twojego systemu nie obsługuje przyspieszenia sprzętowego dla bieżących ustawień”.

Możesz zobaczyć to samo ostrzeżenie w programie Adobe Media Encoder podczas edycji wielu wyjść w kolejce lub edycji Ustawień wstępnych w Przeglądarce ustawień wstępnych.

Sposób obejścia problemu

Opcja 1

Eksportuj każdy plik lub sekwencję osobno. Eksportowanie każdego pliku zapewnia, że ​​menu Wydajność poprawnie pokazuje, czy przyspieszenie sprzętowe jest dostępne dla każdego źródła.

Opcja 2

Używając przetwarzania wsadowego programu Premiere Pro, nie dostosowuj menu Wydajność i wybierz opcję Kolejka, aby przetwarzać pliki w programie Adobe Media Encoder. W programie Adobe Media Encoder można zobaczyć obsługę przyspieszania sprzętowego każdego zadania poprzez najechanie kursorem na nazwę Ustawienia wstępnego, lub otwarcie Ustawień eksportu dla każdego zadania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online