Program Premiere Pro ulega awarii, jeśli włączony jest Kontrolowany dostęp do folderów

Program Premiere Pro w wersji 13.1.1 ulega awarii podczas uruchamiania jeśli włączona jest funkcja Kontrolowany dostęp do folderów.

Problem

Jeśli włączony jest Kontrolowany dostęp do folderów, program Premiere Pro (13.1.1) ulega awarii i wysyła następujący komunikat o błędzie

Nie można znaleźć folderu dokumentów współdzielonych.

Programy Adobe Media Encoder i After Effects również zgłaszają podobne błędy.

Komunikaty o błędach wyświetlane przy awarii
Komunikaty o błędach wyświetlane przy awarii

Rozwiązanie

Aby zapobiec awariom podczas uruchamiania, administrator powinien dodać program Adobe Media Encoder, After Effects lub Premiere Pro do listy wyjątków.

Wykonaj następujące czynności, by uruchomić program Premiere Pro, Adobe Media Encoder lub After Effects jeśli włączony jest Kontrolowany dostęp do folderów:

  1. Otwórz Centrum ustawień zabezpieczeń usługi Windows Defender. 

    Można również wybrać opcję Start> Ustawienia> Aktualizacja i zabezpieczenia > Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.

  2. Wybierz opcję Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.

  3. W sekcji Ochrona przed wirusami i zagrożeniami wybierz opcję Ochrona przed oprogramowaniem wymuszającym okup

  4. Upewnij się, że odinstalowano inne programy antywirusowe i włączono ochronę w czasie rzeczywistym usługi Windows Defender.

  5. Wybierz opcję Zezwól aplikacji na dostęp przez funkcję Kontrolowany dostęp do folderów.

  6. Wybierz opcję Dodaj dozwoloną aplikację, by otworzyć przeglądarkę plików.

  7. Zaznacz plik i kliknij przycisk Otwórz.

Teraz, po uruchomieniu programu, nie ulega on awarii.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto