Program Premiere Pro ulega awarii, jeśli włączona jest funkcja Kontrolowany dostęp do folderu

Program Premiere Pro w wersji 13.1.1 lub nowszej ulega awarii podczas uruchamiania, jeśli włączona jest funkcja Kontrolowany dostęp do folderu.

Problem

Jeśli włączony jest Kontrolowany dostęp do folderu, program Premiere Pro w wersji 13.1.1 lub nowszej ulega awarii i wysyła następujący komunikat o błędzie:

Could not find the shared documents folder (Nie znaleziono folderu udostępnionych dokumentów).

Programy Adobe Media Encoder i After Effects również zgłaszają podobne błędy.

Komunikaty o błędach wyświetlane przy awarii
Komunikaty o błędach wyświetlane przy awarii

Rozwiązanie

Aby zapobiec awariom podczas uruchamiania, administrator powinien dodać program Adobe Media Encoder, After Effects lub Premiere Pro do listy wyjątków.

Wykonaj następujące czynności, by uruchomić program Premiere Pro, Adobe Media Encoder lub After Effects jeśli włączony jest Kontrolowany dostęp do folderu:

  1. Otwórz Centrum ustawień zabezpieczeń usługi Windows Defender. 

    Można również wybrać opcję Rozpocznij > Ustawienia > Aktualizacje & zabezpieczeń > Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.

  2. Wybierz opcję Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.

  3. W ustawieniach sekcji Ochrona przed wirusami i zagrożeniami wybierz opcję Ochrona przed oprogramowaniem wymuszającym okup

  4. Upewnij się, że odinstalowano inne programy antywirusowe i włączono ochronę w czasie rzeczywistym usługi Windows Defender.

  5. Wybierz opcję Zezwalaj aplikacji na dostęp przez funkcję Kontrolowany dostęp do folderu.

  6. Wybierz opcję Dodaj dozwoloną aplikację, aby otworzyć przeglądarkę plików.

  7. Zaznacz plik i kliknij przycisk Otwórz.

Teraz, po uruchomieniu programu, nie ulega on awarii.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?