Od czerwca 2018 r. systemy niezgodne z protokołem Transport Layer Security (TLS) 1.2 mogą utracić dostęp do niektórych usług firmy Adobe. Należy upewnić się, że wszystkie systemy klientów są zgodne z protokołem TLS 1.2 przed tą datą.

Dlaczego widzę tę stronę?

Strona internetowa firmy Adobe lub usługa, do której próbujesz uzyskać dostęp, wymaga bezpieczniejszego połączenia sieciowego z przeglądarką, systemem operacyjnym lub aplikacją. Korzystanie z protokołuTLS 1.2 jest obowiązkowe, aby zapewnić bezpieczną komunikację sieciową i wymianę danych między systemami użytkowników i usługami sieciowymi firmy Adobe.

Z końcem maja 2018 r. firma Adobe wycofa obsługę starszych wersji protokołu TLS (w tym TLS 1.0 i 1.1). Więcej szczegółów technicznych dotyczących protokołu TLS 1.2 można znaleźć w Najczęściej zadawanych pytaniach.

Co mogę zrobić, by odzyskać usługę?

Nowe wersje przeglądarek obsługują protokół 1.2. Aktualizacja przeglądarki powinna umożliwić dostęp do tych usług. Można pobrać i zainstalować jedną z następujących popularnych przeglądarek:

Jeśli używasz innej przeglądarki, upewnij się, że obsługuje ona protokół TLS 1.2.

Twój system operacyjny i ramy aplikacji muszą również obsługiwać protokół TLS 1.2. Jeśli aktualizacja przeglądarki nie rozwiązuje problemu, upewnij się, że komputer spełnia następujące wymagania systemowe:

Obsługiwane systemy operacyjne i aplikacje

Zaktualizuj system operacyjny lub aplikację do wersji obsługującej protokół TLS 1.2 przed końcem maja 2018 r. W przeciwnym razie możesz utracić dostęp do usługi. 

Systemy operacyjne

Windows Server Windows Desktop Mac OS X
Windows Server 2008 R2 lub nowszy Windows 8 lub nowszy Mac OS 10.8 lub nowszy

Ramy aplikacji

Java .NET OpenSSL
Java 8 lub nowsza .NET 4.6 lub nowsza OpenSSL 1.01 lub nowsza
Java 7 z obsługą TLS 1.2 włączoną z poziomu aplikacji .NET 4.5 z obsługą TLS 1.2 włączona z poziomu aplikacji  

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest protokół Transport Layer Security (TLS)?

Transport Layer Security (TLS) to protokół bezpieczeństwa zapewniający prywatność i integralność danych między dwiema komunikującymi się aplikacjami. Stosuje się go powszechnie w przeglądarkach internetowych i innych aplikacjach wymagających bezpiecznej wymiany danych przez sieć.

Zgodnie ze specyfikacją protokołu, TLS zawiera dwie warstwy – protokół TLS Record i protokół TLS Handshake. Protokół Record zapewnia bezpieczeństwo połączeń. Protokół Handshake pozwala serwerowi i klientowi uwierzytelniać się nawzajem i negocjować algorytmy szyfrowania oraz klucze kryptograficzne przez wymianą danych.

Jakie jest jego wpływ?

Standardy bezpieczeństwa firmy Adobe wymagają wycofania obsługi starszych protokołów do maja 2018 r. i nakazują korzystanie z protokołu TLS 1.2 jako bieżącej wersji. Jeśli Twój system nie jest zgodny z protokołem TLS 1.2, dostęp do niektórych usług Adobe może być ograniczony.

Jak protokół TLS wpływa na Ciebie?

Niektóre usługi firmy Adobe wymagają dostępu do Internetu. Można korzystać z nich tylko poprzez bezpieczne połączenie sieciowe. Protokół TLS pozwala zagwarantować, że połączenie między przeglądarką a tymi usługami sieciowymi jest bezpieczne i niezawodne.

Wraz z wydawaniem nowych przeglądarek i systemów operacyjnych, standardy bezpieczeństwa są aktualizowane, by zapewnić wyższy poziom prywatności i integralności danych. Starsze wersje tych przeglądarek i systemów operacyjnych nie są jednak aktualizowane do najnowszych standardów.

W miarę, jak standard dopuszczalnego poziomu bezpieczeństwa się podnosi, mniej bezpieczne wersje przeglądarek i aplikacji pozostają w tyle.

Aby móc łączyć się z bezpiecznymi witrynami, zaktualizuj wersje systemu operacyjnego i przeglądarki.

Czy protokół TLS jest podatny na ataki hakerów?

Miały miejsce udokumentowane ataki na protokół 1.0, używający starszej metody szyfrowania, a starsze wersje są bardziej wrażliwe, niż protokół TLS 1.2. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ataki na protokół TLS/SSL.

Dlaczego firma Adobe kończy obsługę protokołów TLS 1.0 i 1.1?

Firma Adobe używa standardów bezpieczeństwa, które wymagają wycofania obsługi starszych protokołów. Jeden z tych standardów zapewnia zgodność ze standardami sektora kart płatniczych (ang. Payment Card Industry – PCI). Serwer adaptacyjny PCI to zestaw standardów bezpieczeństwa, wymaganych przez organizacje akceptujące, przetwarzające, przechowujące lub przesyłające dane kart kredytowych w celu zachowania bezpiecznego środowiska.

Zgodność ze standardami PCI wymaga użycia protokołu TLS 1.1 lub nowszego, począwszy od maja 2018 r.

Dlaczego firma Adobe wymaga korzystania z protokołu TLS 1.2, zamiast dopuszczać protokoły TLS 1.1 lub TLS 1.0?

Większość żądań dotyczących usług internetowych firmy Adobe pochodzi z systemów zgodnych z protokolem TLS 1.2, podczas gdy systemy używające protokołu TLS 1.1 są w mniejszości.

Zamiast czekać na poprawki zabezpieczeń wokół protokołu TLS 1.1, firma Adobe planuje przeprowadzić migrację do protokołu TLS , aby poprawić bezpieczeństwo dostępu do jej usług sieciowych.

Do jakiej daty mogę używać starszej wersji protokołu TLS?

Firma Adobe zaleca odejście od starszych wersji, by uniknąć podatności na luki w zabezpieczeniach.

Firma Adobe oczekuje, że użytkownicy zaprzestaną używania starszych wersji protokołu TLS nie później, niż w maju 2018 r.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną formy Adobe lub menedżerem obsługi klienta.

Jaki komunikat o błędzie pojawia się przy korzystaniu z przeglądarki, której nie skonfigurowano do TLS 1.2?

To zależy od używanej przeglądarki. Wszystkie przeglądarki wymienione na liście wymagań systemowych dla usług firmy Adobe skonfigurowano do korzystania z protokołu TLS 1.2. Jeśli używasz przeglądarki lub jej wersji, której nie ma na liście, aktualizuj przeglądarkę.

Lista przeglądarek obsługiwanych przez usługi firmy Adobe znajduje się w Wymaganiach systemowych.

Adobe nie kontroluje komunikatów o błędach generowanych przez warstwę komunikacji SSL. Przeglądarka generuje te komunikaty przed połączeniem z usługami firmy Adobe. Oto kilka przykładów błędów, które mogą wystąpić:

Przeglądarka Internet Explorer 8 w systemie Windows 7:

ie_error

Przeglądarka Internet Explorer 11 w systemie Windows 7. (Internet Explorer 11 włącza protokół TLS 1.2 domyślnie, ale można go wyłączyć)

page_can_t_be_displayed

W takim wypadku włącz protokół TLS 1.2 w ustawieniach zaawansowanych, zamiast korzystać z innej opcji. Mogą wystąpić również inne błędy, jak na przykład:

  • Nie można połączyć się z usługą
  • Usługa niedostępna
  • Błąd przy połączeniu

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online