Koniec okresu eksploatacji dla obsługi protokołów TLS 1.0 i 1.1

Firma Adobe nie obsługuje już systemów użytkownika i systemów klienta, które nie są zgodne z protokołem Transport Layer Security (TLS) 1.2. Dalsze korzystanie ze starszych wersji TLS może spowodować utratę dostępu do wszystkich produktów i usług Adobe.

Dlaczego widzę tę stronę?

Aplikacje Adobe, witryna lub usługa, do których próbujesz uzyskać dostęp, wymagają bezpieczniejszego połączenia sieciowego z przeglądarką, systemem operacyjnym lub aplikacją. Korzystanie z protokołu TLS 1.2 jest obowiązkowe, aby zapewnić bezpieczną komunikację sieciową i wymianę danych między systemami użytkowników i aplikacjami oraz usługami sieciowymi firmy Adobe.

Firma Adobe wycofała obsługę starszych wersji protokołu TLS (w tym TLS 1.0 i 1.1). Więcej szczegółów technicznych dotyczących protokołu TLS 1.2 można znaleźć w Najczęściej zadawanych pytaniach.

Co mogę zrobić, by odzyskać usługę?

Nowe wersje przeglądarek obsługują protokół TLS 1.2. Aktualizacja przeglądarki umożliwi dostęp do tych aplikacji i usług. Można pobrać i zainstalować jedną z następujących popularnych przeglądarek:

Jeśli używasz innej przeglądarki, upewnij się, że obsługuje ona protokół TLS 1.2.

Twój system operacyjny i ramy aplikacji muszą również obsługiwać protokół TLS 1.2. Jeśli aktualizacja przeglądarki nie rozwiązuje problemu, upewnij się, że komputer spełnia następujące wymagania systemowe:

Zaktualizuj system operacyjny lub aplikację do wersji obsługującej protokół TLS 1.2. W przeciwnym razie możesz utracić dostęp do usługi. 

Systemy operacyjne

Windows Server

Windows Desktop

Mac OS X

Windows Server 2008 R2 lub nowszy

Windows 8 lub nowszy*

Mac OS 10.8 lub nowszy

* Firma Microsoft oferuje aktualizację systemu Windows, która pozwala korzystać z protokołu TLS 1.2 w systemie Windows 7.

Ramy aplikacji

Java

.NET

OpenSSL

Java 8 lub nowsza

.NET 4.6 lub nowsza

OpenSSL 1.01 lub nowsza

Java 7 z obsługą TLS 1.2 włączoną z poziomu aplikacji

.NET 4.5 z obsługą TLS 1.2 włączona z poziomu aplikacji

 

Jak włączyć protokół TLS 1.2 w systemie Windows 7?

W związku z wycofaniem przez firmę Adobe obsługi protokołów TLS 1.0 i TLS 1.1 wszyscy firmowi administratorzy i użytkownicy końcowi powinni włączyć protokół TLS 1.2 na urządzeniach z systemem Windows 7.

 1. Uaktualnij system Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 za pomocą usługi Windows Update, wykonując poniższe kroki. Przeczytaj wymagania aktualizacji.

  • Kliknij przycisk Start i wpisz słowo „update” w polu wyszukiwania. Wybierz opcję Windows Update w wynikach wyszukiwania.

  • W okienku szczegółów wybierz opcję Sprawdź aktualizacje i poczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje komputera.

  • Jeśli zostanie wyświetlony monit z informacją o dostępnych istotnych lub opcjonalnych aktualizacjach lub z prośbą o przejrzenie istotnych lub opcjonalnych aktualizacji, wybierz komunikat, aby wyświetlić aktualizacje do zainstalowania.

  • Zaznacz na liście pola wyboru aktualizacji, które chcesz zainstalować, i wybierz opcję OK, a następnie Zainstaluj aktualizacje.

  System Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 można również zaktualizować za pomocą innych metod. Więcej informacji.

 2. Dodaj domyślny podklucz rejestru DefaultSecureProtocols, instalując plik EasyFix.msi.

 3. Uruchom urządzenie ponownie.

Najczęściej zadawane pytania

Transport Layer Security (TLS) to protokół bezpieczeństwa zapewniający prywatność i integralność danych między dwiema komunikującymi się aplikacjami. Stosuje się go powszechnie w przeglądarkach internetowych i innych aplikacjach wymagających bezpiecznej wymiany danych przez sieć.

Zgodnie ze specyfikacją protokołu, TLS zawiera dwie warstwy – protokół TLS Record i protokół TLS Handshake. Protokół Record zapewnia bezpieczeństwo połączeń. Protokół Handshake pozwala serwerowi i klientowi uwierzytelniać się nawzajem i negocjować algorytmy szyfrowania oraz klucze kryptograficzne przez wymianą danych.

Standardy bezpieczeństwa firmy Adobe wymagają wycofania obsługi starszych protokołów do maja 2018 r. i nakazują korzystanie z protokołu TLS 1.2 jako bieżącej wersji. Jeśli Twój system nie jest zgodny z protokołem TLS 1.2, dostęp do niektórych aplikacji i usług Adobe zostanie ograniczony.

Z aplikacji i usług Adobe można korzystać tylko poprzez bezpieczne połączenie sieciowe. Protokół TLS pozwala zagwarantować, że połączenie między przeglądarką a tymi aplikacjami i usługami sieciowymi jest bezpieczne i niezawodne.

Wraz z wydawaniem nowych przeglądarek i systemów operacyjnych, standardy bezpieczeństwa są aktualizowane, by zapewnić wyższy poziom prywatności i integralności danych. Starsze wersje tych przeglądarek i systemów operacyjnych nie są jednak aktualizowane do najnowszych standardów.

W miarę, jak standard dopuszczalnego poziomu bezpieczeństwa się podnosi, mniej bezpieczne wersje przeglądarek i aplikacji pozostają w tyle.

Aby móc łączyć się z bezpiecznymi witrynami, zaktualizuj wersje systemu operacyjnego i przeglądarki.

Miały miejsce udokumentowane ataki na protokół 1.0, używający starszej metody szyfrowania, a starsze wersje są bardziej wrażliwe, niż protokół TLS 1.2. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ataki na protokół TLS/SSL.

Firma Adobe używa standardów bezpieczeństwa, które wymagają wycofania obsługi starszych protokołów. Jeden z tych standardów zapewnia zgodność ze standardami sektora kart płatniczych (ang. Payment Card Industry – PCI). Serwer adaptacyjny PCI to zestaw standardów bezpieczeństwa, wymaganych przez organizacje akceptujące, przetwarzające, przechowujące lub przesyłające dane kart kredytowych w celu zachowania bezpiecznego środowiska.

Zgodność ze standardami PCI wymaga użycia protokołu TLS 1.1 lub nowszego, począwszy od maja 2018 r.

Większość żądań dotyczących aplikacji i usług sieciowych firmy Adobe pochodzi z systemów zgodnych z protokołem TLS 1.2, podczas gdy systemy używające protokołu TLS 1.1 są w mniejszości.

Firma Adobe przeszła na protokół TLS 1.2, aby zapewnić bezpieczniejszy dostęp do aplikacji i usług sieciowych.

Firma Adobe zaleca odejście od starszych wersji, by uniknąć podatności na luki w zabezpieczeniach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Działem obsługi klienta Adobe lub kierownikiem ds. sukcesu klienta.

To zależy od używanej przeglądarki. Wszystkie przeglądarki wymienione na liście wymagań systemowych dla aplikacji i usług firmy Adobe skonfigurowano do korzystania z protokołu TLS 1.2. Jeśli używasz przeglądarki lub jej wersji, której nie ma na liście, zaktualizuj przeglądarkę.

Lista przeglądarek obsługiwanych przez aplikacje i usługi firmy Adobe znajduje się w Wymaganiach systemowych.

Adobe nie kontroluje komunikatów o błędach generowanych przez warstwę komunikacji SSL. Przeglądarka generuje te komunikaty przed połączeniem z aplikacjami lub usługami firmy Adobe. Oto kilka przykładów błędów, które mogą wystąpić:

Przeglądarka Internet Explorer 8 w systemie Windows 7:

Przeglądarka Internet Explorer 11 w systemie Windows 7:

Protokół TLS 1.2 jest domyślnie włączony w przeglądarce Internet Explorer 11. Jednak można go włączyć, jeśli jest wyłączony. W takim wypadku włącz protokół TLS 1.2 w ustawieniach zaawansowanych, zamiast korzystać z innej opcji. Mogą wystąpić również inne błędy, jak na przykład:

 • Nie można połączyć się z usługą
 • Usługa niedostępna
 • Błąd przy połączeniu
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto