Błąd: „Wystąpił problem odczytu tego dokumentu (131)” | Adobe Reader, Acrobat, LiveCycle ES2 (9.0)

Problem

Podczas próby wyświetlenia dokumentu w programie Adobe Reader lub Acrobat, wyświetlany jest błąd „Wystąpił problem odczytu tego dokumentu (131)”. Użyto narzędzia Adobe ReaderExtensions do zastosowania uprawnień używania względem dokumentów PDF przy włączonej opcji Pełny zapis.

Niekiedy poniższy komunikat poprzedza opisany powyżej błąd:

„Na tej stronie występuje błąd. Tej strony nie można poprawnie wyświetlić w programie Acrobat. Skontaktuj się z twórcą dokumentu PDF w celu rozwiązania tego problemu”.

Rozwiązanie

Wyłącz opcję Pełny zapis w narzędziu ReaderExtensions i zastosuj ponownie uprawnienia. Wyłączenie tej opcji umożliwia korzystanie z funkcji zapisywania przyrostowego plików PDF. Funkcja zapisywania przyrostowego powoduje, że pliki są nieznacznie większe, ale operacja zapisywania ich w programach Acrobat lub Reader trwa krócej, a pliki nie ulegają uszkodzeniu. Jeśli nie korzystasz z interfejsu internetowego, ale używasz interfejsu API do stosowania uprawnień, funkcję zapisu przyrostowego można aktywować za pomocą obiektu PDFUtilitySaveMode. Więcej informacji można znaleźć w sekcji

http://help.adobe.com/pl_PL/livecycle/9.0/programLC/help/index.htm?content=001005.html

Dodatkowe informacje

Firma Adobe planuje rozwiązać problem dotyczący opcji Pełny zapis w kolejnych wydaniach narzędzia ReaderExtensions. Dostępna jest poprawka dla oprogramowania LiveCycle ES2 SP2. Aby ją uzyskać, skontaktuj się z pomocą techniczną dla przedsiębiorstw.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto