LiveCycle Data Services 3: Nagrane prezentacje MAX 2009 w Adobe TV

Ten artykuł zawiera łącza do kilku nagranych prezentacji MAX 2009 w usłudze LiveCycle Data Services 3. 

Nagrane sesje MAX 2009 prezentujące informacje o nowych funkcjach produktów są dostępne w witrynie MAX.

Oprócz tego istnieje kilka nagranych samouczków i demonstracji produktu usługi LiveCycle Data Services 3 dostępnych w witrynie Adobe Labs: wideo LiveCycle Data Services 3

Te prezentacje oferują kompleksowy wgląd w wiele nowych funkcji usługi LiveCycle Data Services 3.

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?