Błąd: folder Preferencji tylko do odczytu

Dowiedz się, co zrobić z błędem „tylko do odczytu” folderu Preferencje w programie Premiere Pro i After Effects.

Problem

W rzadkich przypadkach mogą pojawić się następujące błędy:

 • Program Premiere Pro lub After Effects przestaje odpowiadać.
 • Program Premiere Pro lub After Effects wydaje się co jakiś czas zwalniać.
 • Wyświetla się komunikat o błędzie informujący, że folder Preferencje jest tylko do odczytu.
 • Program Premiere Pro lub After Effects ulega awarii podczas uruchamiania lub otwierania.
 • Program Premiere Pro lub After Effects ulega awarii podczas uzyskiwania dostępu do plików na komputerze, na przykład importowania lub eksportowania.

Rozwiązanie

Ustaw ręcznie atrybuty folderu Preferencji na tryb do odczytu/zapisu. Wykonaj instrukcje, aby przyznać uprawnienia do odczytu i zapisu folderów Adobe.

W systemie Windows

Wykonaj tę procedurę raz dla każdego z następujących folderów:

 • C:\Program Files\Adobe
 • C:\Program Files (x86)\Adobe
 • C:\ProgramData\Adobe
 • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Pro\<numer wersji> — dla programu Premiere Pro.
 • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Adobe\After Effects\<numer wersji> — dla programu After Effects.
 1. Wybierz opcję Widok z menu u góry okna Eksplorator plików i wybierz Ukryte elementy.

  Opcja Ukryte elementy wybrana z menu rozwijanego Widok.
  Wyświetl ukryte elementy w folderze, wybierając opcję Ukryte elementy.

 2. Przejdź do folderu za pomocą ścieżek wymienionych powyżej.

 3. W oknie Eksplorator plików kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości.

 4. Kliknij kartę Zabezpieczenia i wybierz opcję Edytuj, aby ustawić uprawnienia.

 5. W oknie dialogowym Uprawnienia wybierz swoją nazwę użytkownika. W obszarze Uprawnienia usuń zaznaczenie pola wyboru Odmów

  Okno dialogowe Uprawnienia dla programu Adobe Premiere Pro, w którym usunięto zaznaczenie pola Odmów w sekcji Uprawnienia dla użytkowników.
  Przykład pokazujący, jak włączyć uprawnienia programu Premiere Pro poprzez usunięcie zaznaczenia pól wyboru Odmów.

 6. Wybierz OK.

 7. Uruchom aplikację.

W systemie macOS

 1. Otwórz nowe okno Finder.

 2. Przytrzymując klawisz Opcji, naciśnij przycisk menu Idź na pasku zadań w górnej części ekranu i wybierz opcję Biblioteka.

  Uwaga:

  Biblioteka jest opcją ukrytą jeśli klawisz Opcji nie jest przyciśnięty.

 3. Zlokalizuj i otwórz folder Application Support/Adobe/Premiere Pro.

 4. Wybierz folder <numer_wersji> i naciśnij klawisz Command + I, aby otworzyć okno Informacje.

 5. Sprawdź, czy twoje konto użytkownika wymienione jest w części Udostępnianie i uprawnienia w dolnej części okna Informacje. Upewnij się, że Uprawnienia ustawiono na Odczyt i Zapis.

  Konto użytkownika w sekcji Udostępnianie i uprawnienia w kolumnie Uprawnienia ma ustawioną wartość Odczyt i zapis.
  Sprawdź, czy konto użytkownika w sekcji Udostępnianie i uprawnienia w kolumnie Uprawnienia ma ustawioną wartość Odczyt i zapis.

 6. Jeśli Twoje konto użytkownika nie znajduje się na liście, wykonaj następujące dodatkowe kroki:

  a. Wybierz ikonę kłódki w dolnej części okna. 

  b. Podaj poświadczenia użytkownika, jeśli pojawi się monit.

  c. Wybierz przycisk +, aby dodać swoje konto użytkownika.

  d. Wybierz swoje konto użytkownika i kliknij opcję Wybierz.

  e. Zmień Uprawnienia swojego konta użytkownika na Odczyt i zapis, zaznaczając opcję Tylko do odczytu i zmieniając ją na Odczyt i zapis.

  f. Wybierz ikonę kłódki, aby zapisać zmiany.

 7. Jeżeli Twoje konto użytkownika znajduje się już na liście, ale jego uprawnienia ustawione są na Tylko do odczytu, wykonaj wszystkie kroki wymienione w punkcie 6, za wyjątkiem kroków c i d.

 8. W programie After Effects powtórz kroki 1-7 dla tej ścieżki pliku - [dysk]/Users/[użytkownik]/Library/Preferences/Adobe/.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?