Brak obszaru roboczego Ostatnie pliki

Dotyczy produktów

Adobe Photoshop, Illustrator i InDesign

Wersje, których dotyczy dokument

Czerwiec 2017 i nowsze wersje

Problem

Polecenie Plik > Otwórz (Cmd+O) nie powoduje już uruchomienia obszaru roboczego Ostatnie pliki, gdy włączono preferencję Pokaż obszar roboczy Ostatnie pliki podczas otwierania pliku.

Sposób obejścia problemu

Przejdź do listy ostatnich dokumentów, wybierając opcje Plik > Otwórz ostatnie lub za pośrednictwem ekranu startowego.

Dodatkowe informacje

Przyszłe aktualizacje tych aplikacji mogą zawierać ulepszenia łączące obieg pracy Ostatnie pliki z podstawowym środowiskiem użytkownika. Pracujemy nad osiągnięciem optymalnego stanu — dziękujemy za cierpliwość.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto