Dotyczy produktów Photoshop CC, Illustrator CC i InDesign CC
Wersje, których dotyczy dokument Czerwiec 2017 i nowsze wersje

Problem

Polecenie Plik > Otwórz (Cmd+O) nie powoduje już uruchomienia obszaru roboczego Ostatnie pliki, gdy włączono preferencję Pokaż obszar roboczy Ostatnie pliki podczas otwierania pliku.

Sposób obejścia problemu

Przejdź do listy ostatnich dokumentów, wybierając opcje Plik > Otwórz ostatnie lub za pośrednictwem ekranu startowego.

Dodatkowe informacje

Przyszłe aktualizacje tych aplikacji mogą zawierać ulepszenia łączące obieg pracy Ostatnie pliki z podstawowym środowiskiem użytkownika. Pracujemy nad osiągnięciem optymalnego stanu — dziękujemy za cierpliwość.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online