Pakowanie aplikacji systemu Android zakończone niepowodzeniem z certyfikatami RSA-1024 | Java 8

Błąd pakowania aplikacji systemu Android

Pakowanie aplikacji dla systemu Android nie powiodło się na komputerach z oprogramowaniem Java 8 podczas korzystania z certyfikatu RSA-1024 utworzonego za pomocą narzędzia Adobe AIR Developer Tool (ADT).

Problem ten napotykają wszystkie certyfikaty RSA-1024 utworzone przy użyciu narzędzia ADT. Programy Adobe AIR 16 i nowsze tworzą tylko certyfikaty RSA-2048. 

Odnośne aplikacje

Odnośne systemy operacyjne

Adobe AIR

Windows i Mac OS

Adobe Animate

Windows i Mac OS

Programiści, których to dotyczy

Programiści, którzy chcą aktualizować swoje aplikacje w Play Store muszą podpisać aplikację. Podczas podpisywania aplikacji należy użyć tego samego certyfikatu, za pomocą którego została podpisana aplikacja przy jej utworzeniu.

Dotyczy to zatem wszystkich programistów, którzy używają certyfikatów RSA-1024 i chcą zaktualizować aplikację. Ten problem nie ma wpływu na certyfikaty RSA-2048.

Uwaga:

W programie Animate CC certyfikaty 1024 RSA są obsługiwane do wersji 2017.2. Więcej informacji na temat pobierania starszych wersji programu Animate CC można znaleźć w sekcji Instalowanie poprzedniej wersji aplikacji.

Rozwiązanie: przywrócenie wersji Java 6 lub 7

Programiści mogą przywrócić wersję Java 6 lub 7 na komputerach używanych do pakowania swoich aplikacji. 

W przypadku pakietów utworzonych w środowisku Adobe AIR należy podpisać je za pomocą następującego polecenia w narzędziu ADT:

<ścieżka ADT> -package -target apk -storetype pkcs12 -keystore <Certificate> -storepass <hasło certyfikatu> <wygenerowana nazwa apk> <ścieżka xml> <ścieżka swf> <ścieżka folderu zasobów>

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Polecenie pakowania ADT.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online