Błąd pakowania aplikacji systemu Android

Pakowanie aplikacji dla systemu Android nie powiodło się na komputerach z oprogramowaniem Java 8 podczas korzystania z certyfikatu RSA-1024 utworzonego za pomocą narzędzia Adobe AIR Developer Tool (ADT).

Problem ten napotykają wszystkie certyfikaty RSA-1024 utworzone przy użyciu narzędzia ADT. Programy Adobe AIR 16 i nowsze tworzą tylko certyfikaty RSA-2048. 

Odnośne aplikacje Odnośne systemy operacyjne
Adobe AIR Windows i Mac OS
Adobe Animate Windows i Mac OS

Programiści, których to dotyczy

Programiści, którzy chcą aktualizować swoje aplikacje w Play Store muszą podpisać aplikację. Podczas podpisywania aplikacji należy użyć tego samego certyfikatu, za pomocą którego została podpisana aplikacja przy jej utworzeniu.

Dotyczy to zatem wszystkich programistów, którzy używają certyfikatów RSA-1024 i chcą zaktualizować aplikację. Ten problem nie ma wpływu na certyfikaty RSA-2048.

Uwaga:

W programie Animate CC certyfikaty 1024 RSA są obsługiwane do wersji 2017.2. Więcej informacji na temat pobierania starszych wersji programu Animate CC można znaleźć w sekcji Instalowanie poprzedniej wersji aplikacji.

Rozwiązanie: przywrócenie wersji Java 6 lub 7

Programiści mogą przywrócić wersję Java 6 lub 7 na komputerach używanych do pakowania swoich aplikacji. 

W przypadku pakietów utworzonych w środowisku Adobe AIR należy podpisać je za pomocą następującego polecenia w narzędziu ADT:

<ścieżka ADT> -package -target apk -storetype pkcs12 -keystore <Certificate> -storepass <hasło certyfikatu> <wygenerowana nazwa apk> <ścieżka xml> <ścieżka swf> <ścieżka folderu zasobów>

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Polecenie pakowania ADT.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online