Zgodność przeglądarki Safari 5.1 z Reader, Acrobat

Porada dotycząca zgodności z wtyczką programu Adobe Reader oraz programu Acrobat w przeglądarce Safari 5.1

Opis ogólny 

Wtyczka Adobe Reader i wtyczki Acrobat starsze niż wersja 10.1.3 nie są zgodne z przeglądarką Safari 5.1 dostarczaną z systemem Mac OS X w wersjach 10.7 i 10.6. Nie dotyczy to aplikacji autonomicznych Adobe Reader i Acrobat, w przypadku których dokumenty PDF są prawidłowo wyświetlane w przeglądarce Safari 5.1. Jednak wtyczki Adobe Reader i Acrobat dla przeglądarki w wersji starszej niż 10.1.3 nie działają poprawnie w ramach obiegów pracy LiveCycle i Acrobat wymagających poprawnego działania wtyczek renderujących pliki PDF w przeglądarce Safari 5.1.

Odnośni klienci 

Klienci korzystający z rozwiązań Adobe Reader, Acrobat i LiveCycle, którzy wymagają prawidłowego renderowania dokumentów PDF za pomocą wtyczki Adobe Reader lub Acrobat w przeglądarce, gdy dostępna jest tylko przeglądarka Safari 5.1. 

Obejścia problemów 

Dostępne są następujące rozwiązania: 

  • Używaj przeglądarki Safari 5.0.x i systemu Mac OS X 10.6.
  • Uaktualnij program Adobe Reader lub Acrobat do wersji 10.1.3 lub nowszej.
  • Zapisz plik PDF z poziomu przeglądarki Safari na komputerze, a następnie otwórz go bezpośrednio w programie Adobe Reader lub Acrobat.  
  • Korzystając z rozwiązania do wirtualizacji (np. Citrix) zezwól aplikacjom na uruchamianie w środowisku kontrolowanym, gdzie nie zaktualizowano przeglądarki Safari do wersji 5.1.

Dodatkowe informacje i najczęściej zadawane pytania

Czy klienci mogą korzystać z innej przeglądarki internetowej, np. Chrome lub Opera?

Wtyczki Acrobat Reader i Acrobat wymagają API WebKit WebPlugin i rozwiązań obsługiwanych tylko w przeglądarce Safari. Inne przeglądarki, np. Chrome lub Opera nie dysponują funkcjami wymaganymi do uruchomienia wtyczek. Od wersji programu Reader 10.1.3 przeglądarka Firefox pracująca w trybie 32-bitowym teraz obsługiwana w systemie Mac OS.

Jaki jest wpływ na obszar roboczy LiveCycle?

Obszar roboczy LiveCycle działa w przeglądarce, więc formularze PDF w tym obszarze nie działają w przeglądarce Safari 5.1 z użyciem wersji Adobe Reader lub Acrobat starszych niż 10.1.3.

Jaki jest wpływ na akceleratory rozwiązań Adobe?

Instrukcje interaktywne

Podstawowe zastosowanie instrukcji interaktywnych umożliwia przekazywanie plików PDF za pomocą poczty e-mail i otwieranie ich w autonomicznych wersjach aplikacji Adobe Reader i Acrobat. W dodatkowym zastosowaniu (gdy instrukcje są generowane i wyświetlane w witrynie internetowej) wymagany jest program Adobe Reader lub Acrobat obsługiwany w przeglądarce, a działanie nie będzie dostępne w przypadku programów Adobe Reader lub Acrobat w wersjach starszych niż 10.1.3.

Zarządzanie korespondencją

Pracownicy wewnętrzni (opiekun społeczny/likwidator szkód i przypadki użytkowników biznesowych) wymagają programów Adobe Reader i Acrobat działających w przeglądarce (brak obsługi przeglądarki Safari 5.1 w przypadku Adobe Reader lub Acrobat w wersjach starszych niż 10.1.3). W przypadku zastosowań dla użytkowników zewnętrznych nie są wymagane wersje programów Adobe Reader lub Acrobat działające w przeglądarce, więc brak obsługi przeglądarki Safari 5.1 nie dotyczy takich sytuacji.

Zarządzane procesy recenzji i zatwierdzania oraz Zintegrowana recenzja treści

 

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?