Ciche instalowanie i wdrażanie aplikacji rozwiązania Elements

Procedury z tego artykułu mogą wykonać wyłącznie klienci korporacyjni z licencją zbiorową Adobe Open Options (AOO) na program Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements.

Poniższe procedury umożliwiają utworzenie pakietów Windows (plik MSI) lub macOS (plik PKG). Utworzone pakiety będą do dyspozycji dowolnego zewnętrznego narzędzia wdrażającego, które służy do instalowania programów w komputerach klienckich z wykorzystaniem natywnych instalatorów, na przykład Microsoft SCCM, Apple ARD lub JAMF Casper Suite

Krok 1: Pobranie programu Creative Cloud Packager

Pobierz program Adobe Creative Cloud Packager z witryny licencjonowania firmy Adobe lub konsoli administracyjnej.

Ważne:

 • Do tworzenia pakietów środowiska Photoshop Elements lub Premiere Elements potrzebna jest najnowsza wersja narzędzia Creative Cloud Packager.
 • Nie instaluj narzędzia Creative Cloud Packager na komputerze, na którym zainstalowano co najmniej jeden produkt Creative Suite lub Creative Cloud Manager.
 • Programy Adobe Application Manager 3.1 oraz Creative Cloud Packager mogą zostać zainstalowane i być używane na tym samym komputerze. Nie należy ich jednak uruchamiać jednocześnie w celu utworzenia pakietu.

Krok 2: Tworzenie lub edycja pakietu

Aby utworzyć pakiety przy użyciu programu Creative Cloud Packager, wykonaj następujące kroki: 

 1. Uruchom program Creative Cloud Packager pobrany w kroku 1.

  • (Windows) Kliknij skrót do aplikacji w menu Start, w obszarze Programy > Adobe > Creative Cloud Packager.
  • (Mac OS) Użyj aliasu w folderze /Applications/Adobe/Creative Cloud Packager.
  Uwaga:

  Uruchom jako administrator program Creative Cloud Packager na komputerze, w którym będą generowane pakiety.

 2. Wybierz jeden z typów konta dla produktów Photoshop Elements lub Premiere Elements:

  • Administrator umowy Enterprise Term License Agreement (ETLA)
  • Umowa Education Enterprise Agreement (EEA)
  • Klienta instytucji rządowych

  Creative Cloud Packager

 3. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła. 

 4. Po zalogowaniu się zostanie wyświetlony ekran Tworzenie lub edytowanie pakietu. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozpocząć proces tworzenia pakietu, kliknij polecenie Utwórz pakiet.
  • Aby zmodyfikować istniejący pakiet, kliknij polecenie Edytuj pakiet i wskaż istniejący plik .ccp. Plik .ccp znajduje się w tej samej lokalizacji, co istniejący pakiet.
  • Kliknij przycisk Utwórz plik licencji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie pliku licencji.
  Wybierz opcję pakietu

 5. Na ekranie Szczegóły pakietu, który pojawia się po wybraniu opcji Utwórz pakiet, wprowadź wymagane informacje.

  Szczegóły pakietu

  Nazwa pakietu

  Wprowadź nazwę tworzonego pakietu.

  Zapisz w

  Wprowadź lokalizację, w której tworzony pakiet ma zostać zapisany. Kliknij polecenie , aby zlokalizować folder docelowy, lub wpisz ścieżkę bezwzględną.

  Wersja 32/64-bitowa

  (Tylko Windows) Wybierz obsługę procesora 32-bitowego lub 64-bitowego. Przygotuj oddzielne pakiety dla wersji 32-bitowej i 64-bitowej. Pakiet 32-bitowy nie zadziała w 64-bitowym komputerze.

  Uwaga: Instalacja 32- lub 64-bitowa dotyczy tylko narzędzi ze środowiska Elements 14 i wcześniejszego. Środowisko Elements 15 obsługuje tylko instalacje 64-bitowe.   

  Typ licencji

  Wybierz licencję na numer seryjny dla aplikacji.

  Aplikacja Creative Cloud na komputer

  Adobe Creative Cloud na komputer to ośrodek aktywności w środowisku Creative Cloud umożliwiający użytkownikom wyświetlanie aplikacji i aktualizacji.

  Uwaga: Pole wyboru Aplikacja Creative Cloud na komputer nie jest dostępne dla narzędzi środowiska Elements. Możesz cofnąć zaznaczenie tej opcji.

  Konfiguracje pakietów

  Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia konfiguracji, kliknij polecenie Zmień i zmodyfikuj ustawienia na ekranie Konfiguracje zaawansowane. Więcej informacji przedstawiono w sekcji Tworzenie pakietów.

  Kliknij przycisk Dalej.

 6. Na ekranie Tylko klienci biznesowi wpisz numer seryjny woluminu.

  Numer licencji

 7. Na ekranie Aplikacje i aktualizacje wybierz produkty lub aktualizacje, które chcesz uwzględnić w pakiecie.

  Pokaż wersje archiwalne

  Domyślnie wyświetlane są tylko najnowsze wersje oprogramowania. Włącz opcję Pokaż archiwizowane wersje, aby wyświetlić także listę zarchiwizowanych aplikacji. Pakiety możesz także skonfigurować ze zarchiwizowanym wersjami oprogramowania.

  Jeśli wybrane produkty lub aktualizacje zostały już pobrane do urządzenia, obok nazwy pojawi się strzałka w dół.

  Język

  Język pakietu możesz także wybrać z listy rozwijanej w prawym górnym rogu.

  Dodawanie multimediów offline

  Aby dodać aplikacje i aktualizacje z lokalnego źródła, takiego jak dysk DVD lub ESD, nie pobieraj ich ze strony Adobe.com, a zamiast tego kliknij polecenie Dodawanie multimediów offline. Przejdź do lokalizacji, w której znajdują się materiały offline. W systemie macOS umieść plik DMG w odpowiednim katalogu i przejdź do niego. Wybierz produkty i aktualizacje do spakowania.

  Uwaga:

  Aby uniknąć infekcji złośliwym kodem i problemów przez uszkodzone programy, użyj materiałów udostępnionych przez firmę Adobe lub pobranych z witryny internetowej firmy Adobe.

  Kliknij polecenie Gotowe, aby wrócić do ekranu Aplikacje i aktualizacje.

  Uwaga:

  Sprawdź, czy urządzenia docelowe spełniają wymagania systemowe pakowanych aplikacji. Wdrażanie aplikacji na nieobsługiwanych systemach może przynieść nieoczekiwane rezultaty.

 8. Kliknij polecenie Budowanie, aby rozpocząć pakowanie wybranych aplikacji i aktualizacji.

  Program Creative Cloud Packager pobiera produkty i aktualizacje, których nie pobrano jeszcze na komputer. Następnie budowany jest pakiet. Postęp pojawia się na ekranach Postęp pobierania oraz Postęp budowania.

 9. Gdy budowa zakończy się pomyślnie, pojawi się strona z podsumowaniem.

  Możesz kliknąć odnośnik Dziennik budowania, aby wyświetlić szczegółowy raport postępu wraz ze wszystkimi błędami.

  Uwaga:

  W ramach tworzenia pakietu program Creative Cloud Packager utworzy plik konfiguracji o nazwie <package_name>.ccp. Znajduje się on w folderze określonym dla danego pakietu. Ten plik konfiguracyjny jest tylko do użytku wewnętrznego. Nie modyfikuj go ani nie kasuj.

 10. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć inny pakiet lub zmienić bieżący, kliknij polecenie Menu główne. Pojawi się z powrotem ekran powitalny.
  • Aby zamknąć program Creative Cloud Packager, kliknij przycisk Zamknij.

Krok 3: Wdrażanie pakietu

W ramach procesu tworzenia tworzone są dwa foldery:

 • W folderze Build umieszczone są pliki MSI (Windows) lub PKG (macOS).
 • W folderze Exceptions umieszczone są ładunki, które muszą zostać zainstalowane oddzielnie.

Więcej informacji na temat wdrażania pakietów przedstawiono w temacie Wdrażanie pakietów.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?